سیفون یکی از اصلی ترین مکانیزم های کاری توالت فرنگی را تشکیل می دهد و تنظیم آن از اهمیت بسیاری در عملکرد و سرویس دهی آن برخوردار است.

در این مطلب، با اشکالات عمده سیفون ها و راهکارهای تنظیم آنها آشنا خواهیم شد.

 سیفون در سیستم تخلیه فاضلاب به کار می رود همواره حاوی مقداری آب است (که به آن اصطلاحا آب بند گفته می شود) که با فشار زیادی مواد زاید را به درون چاه انتقال می دهد و همیشه بعد از تخلیه آن، مقداری آب در درون آن باقی می ماند.

 همچنین مطالبی در خصوص تعمیر شناور توالت فرنگی، تنظیم سطح آب توالت فرنگی و آموزش روش تنظیم سیفون توالت فرنگی در ادامه عنوان شده است.

 در مقاله طریقه نصب توالت فرنگی، شیوه نصب این دستگاه بهداشتی توضیح داده شده است.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 1

شکل 1تصویر شمنتیکی از داخل مخزن سیفون و اجزای آن

انواع سیفون ها

انواع مختلفی از سیفون توالت فرنگی و در شکل های مختلف در بازار یافت می شود.

از انواع سیفون های کاربردی، می توان به سیفون های نوع P یا همان سیفون شترگلو و سیفون های نوع S اشاره کرد. علاوه بر این، سیفون هایی با عمق آب بندی متفاوت و سیفون راه بند هم در بازار موجود است.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 2

تعمیر شناور توالت فرنگی

شناور سیفون یا فلوتر توالت فرنگی تنظیم سطح آب داخل سیفون را انجام می دهد و به نوعی دستور توقف پر شدن مخزن سیفون را صادر می کند. در برخی مواقع، به علت فرسودگی شناور یا اجزای متصل به آن، این نقش به درستی ایفا نمی شود.

به این منظور، لازم است تعمیرات و تنظیماتی بر روی شناور سیفون توالت فرنگی و به خصوص شیر آن انجام شود.

تعمیر شیرهای شناور:

خرابی شیرهای شناور و تعمیرات متناظر آنها، مطابق زیر به چند دسته تقسیم می شود:

 • سوراخ شدگی گوی توخالی شناور و نفوذ آب به داخل آن، کنترل نشدن سطح آب و سرریز آب از مخزن را بدنبال دارد که بایستی بعد از قطع آب نسبت به تعویض گوی اقدام شود.
 •  شکسته شدن و جدا شدن بوشن دنده شده گوی شناور: یکی دیگر از علل عمده سرریز شدن آب از مخزن ها است که بایستی نسبت به اتصال بوشن به بدنه گوی توخالی اقدام کرد.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 3

شکل 3اجزای سیفون توالت فرنگی های روز بازار

 •  خرابی واشر لاستیکی آب بندی واقع در انتهای سوپاپ: به منظور تعویض این واشر، بعد از بستن شیر فلکه ورودی آب مخزن، با باز کردن شیر شناور از بدنه مخزن و پس از آن، خارج کردن پین از بدنه شیر سه راهه، اهرم و سوپاپ از شیر سه راهه جدا می شود و می توان واشر لاستیکی آب بندی را تعویض کرد.

با تعویض کردن واشر، سوپاپ و اهرم را داخل شیر سه راهه و پین را در جای خود قرار می دهند و شیر شناور را به مخزن متصل می کنند. در نهایت، آزمایش شیر شناور از نظر عملکرد، پس از باز کردن شیر فلکه آب ورودی به مخزن صورت می گیرد.

 •  خورده شدن سطح نازل شیر سه راهه: این اتفاق، باعث عدم آب بندی شیر شناور شده و درنهایت سرریز شدن آب از مخزن را موجب می شود. در این صورت، بایستی شیر شناور را تعویض کرد.
 • گرفتگی مجرای شیر شناور و عدم امکان ورود آب به مخزن: با مشاهده این مورد، بعد از بستن شیر فلکه آب ورودی به مخزن، باز کردن شیر شناور از مخزن و خارج نمودن پین و سوپاپ از شیر سه راهه، به وسیله یک سوزن مناسب نسبت به باز کردن روزنه اقدام می شود.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به شما توصیه می کنیم، مطلب نصب و تعویض فلوتر توالت فرنگی را از دست ندهید.

 

تنظیم سطح آب توالت فرنگی

مشکل: فرنگي در هنگام تخليه به مشکل می خورد يا اینکه جريان آب بعد از مدتی متوقف نمي شود؟

پاسخ: این مشکل از این ناشی می شود که شناور پایین تر از سطح مورد نیاز قرار گرفته است. برای حل این عیب، اقدام به چرخاندن پیچ شناور بکنید تا سطح آب در نزیکی لبه لوله سرریز آب قرار گیرد و مجددا پیچ شناور را محکم کنید.

در شرایط عادی، سطح آب بایستی از لوله سرریز آب پایین تر قرار گیرد.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 4

شکل 4 تنظیم سیفون توالت فرنگی توسط تکنسین

در صورت احساس بوی نامطبوع فاضلاب در درون منزل، علت عمده ی آن را می توان در کم بودن آب موجود در سیفون یا نصب نادرست توالت فرنگی جست.

 

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 5

شکل 5 بخشی از نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی را در تصویر ملاحظه می کنید

بررسی علل عمده تنظیم نبودن سیفون ها

در ادامه مطلب تنظیم فلوتر توالت فرنگی به بیان برخی دلایلی که منجر به عدم کارکرد مناسب سیفون توالت فرنگی می شود، می پردازیم:

 • یکی از دلایل عمده کار نکردنسیفون توالت فرنگی، آب بندی ناقص آن است. در صورت عدم آب بندی اصولی و استاندارد، شاهد تخلیه مدام آب مخزن خواهیم بود.
 • تنظیم نبودن شدت جریان آب ورودی فلوتر (که عامل شایع خرابی و نشت آب از آن محسوب می شود) و همچنین گیر کردن اهرم قطع کن شناور فلوتر به علت جرم گرفتگی، یکی دیگر از اشکالاتی است که عملکرد نامناسب سیفون را به دنبال دارد.
 • عملکرد نامناسب دریچه تخلیه آبو به موقع بسته نشدن آن و عدم کارکرد صحیح و استاندارد پمپ تخلیه، باعث می شود که سیفون توالت فرنگی عملکرد درستی نداشته باشد.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 6

شکل 6 تصویر شماتیکی از یک توالت فرنگی

 • از آنجاییکه، حجم مخزن نگهداری آب در تخلیه صحیح بار از کاسه توالت فرنگی نقش زیادی دارد، استفاده از توالت فرنگی هایی با حجم ذخیره سازی کم آب در مخزن، باعث بروز مشکلاتی در سیفون توالت فرنگی می شود.
 • عدم تنظیم پیچ ها و یا زنجیر مکانیزم تخلیه هم به نوبه خود می تواند یکی از دلایل خرابی سیفون تلقی شود.
 • تخلیه نشدن آب به علت ایراد پیچ ها، گیر کردن بدنه ی اهرم در تانک و بلند بودن طول زنجیر سبب بروز اشکال در سیستم توالت فرنگی می شود.
 • عدم تخلیه سریع آب موجود در توالت، می تواند ناشی از وجود اشکال در شترگلو باشد. توجه شود که این مشکل با بستن زانویی اضافه در شترگلو و یا نبود ونت خشک به وجود می آید.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 7

شکل 7تصویر شماتیکی از سیفون و توالت فرنگی در هنگام کار کردن

مشکل: توالت فرنگي سيفون نمي كند؟

پاسخ: حالت های مختلفی ممکن است این وضعیت را بوجود آورد:

 •  دریچه دوزمانه در حالت بسته قرار نگرفته است.
 •  شیلنگ سرریز در توالت فرنگی های واترجت در محل خود قرار نگرفته است (به عبارتی بایستی، شیلنگ سرریز آب در داخل لوله سرریز آب باشد).
 •  ورودی دور شور فرنگی به خروجی آن متصل نشده است.
 •  شناور فرنگی با دیواره مخزن آن برخورد دارد، در حالیکه باید بتواند آزادانه حرکت کند.

 

آموزش نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 8

شکل 8 تکنسین تاسیسات بهداشتی در حال تنظیم سیفون توالت فرنگی

تنظیم سیفون ها به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آنها، از چند جهت قابل انجام است:

 • آب بندی سیفون
 • تنظیم شدت جریان آب ورودی فلوتر
 • جانمایی مناسب اهرم قطع کن شناور فلوتر و اطمینان از عدم برخورد آن به سایر اجزا
 • آماده سازی پمپ تخلیه
 • تنظیم پیچ ها و زنجیر مکانیزم تخلیه
 • تنظیم پیچ شناور و جلوگیری از قرار گرفتن شناور پایین تر از سطح مورد نیاز
 • قرار دادن دریچه دو زمانه در حالت بسته
 • قرار دادن شیلنگ سرریز آب در داخل لوله سرریز آب
 • اتصال ورودی دور شور فرنگی به خروجی آن

با انجام اقدامات فوق، می توان سیفون توالت فرنگی را تنظیم کرد و تا حد زیادی از عملکرد درست آن مطمئن بود.

اما گاهی به علت مستهلک شدن توالت فرنگی قادر به تعمیر آن نیستید و باید آن را تعویض کنید. اگر قصد این کار را داشتید میتوانید جهت دیدن انواع مدل های مختلف توالت فرنگی و اطلاع دقیق از قیمت آن بر روی لینک خرید توالت فرنگی از سایت دیجیکالا بزنید.

نگران نصب، تعمیر و عیب یابی و یا تنظیم سیفون توالت فرنگی خود نباشید! با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی با حضور در محل، خدمات لازم برای تعمیر سیفون، شناور و تنظیم سطح آب توالت فرنگی را انجام دهند.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

همین حالا درخواست خود را ثبت کنید تا مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنیم

درخواست سرویسکار متخصص

اشتراک گذاری این صفحه