درخواست تلفنی سرویسکار
۰۲۱-۹۱۰۱۳۷۶۱

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب کامل پمپ و منبع
توضیحاتبا کلید اتوماتیک و منبع انبساط بدون نیاز به کنده کاری (انتظار پمپ دارد یا حداکثر لوله کشی 2 متر جهت وصل به خط اصلی)
قیمت تقربی 2.000 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب کامل پمپ و منبع
توضیحاتبا ست کنترل بدون نیاز به کنده کاری (حداکثر لوله کشی 2 متر)
قیمت تقربی 1.500 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب کامل پمپ نیم اسب داخل واحد
توضیحاتنصب کامل پمپ نیم اسب داخل واحد با ست کنترل با کنده کاری جزیی محل فلکه (حداکثر لوله کشی نیم متر)
قیمت تقربی 1.500 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب کامل پمپ نیم اسب داخل واحد
توضیحاتنصب کامل پمپ نیم اسب داخل واحد با ست کنترل بدون نیاز به کنده کاری (حداکثر لوله کشی نیم متر)
قیمت تقربی 1.200 هزار تومان
5
نوع خدمات تعویض پمپ نو با پمپ کارکرده
توضیحاتبدون تغییرات لوله کشی
قیمت تقربی 500 هزار تومان
6
نوع خدمات تعویض پمپ نو با پمپ کارکرده
توضیحاتبا تغییرات جزیی لوله کشی
قیمت تقربی 700 هزار تومان
7
نوع خدمات شارژ منبع انبساط (تویوپ)
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
8
نوع خدمات تعویض تیوپ همراه با سمباده زنی داخل منبع انبساط
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
9
نوع خدمات تعویض منبع انبساط (تحت فشار)
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
10
نوع خدمات تعویض و رفع خرابی والف منبع باد
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
11
نوع خدمات تعویض کلید اتوماتیک
توضیحات
قیمت تقربی 250 هزار تومان
12
نوع خدمات تنظیم کلید اتوماتیک
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
13
نوع خدمات تعویض ست کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 250 هزار تومان
14
نوع خدمات تنظیم ست کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
15
نوع خدمات باز کردن پمپ جهت تعمیرات در کارگاه و بستن مجدد
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
16
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از ست کنترل به کلید اتوماتیک
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
17
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از کلید اتوماتیک به ست کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
18
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از کلید اتوماتیک به پرشرسوئیچ (دانفوس)
توضیحاتبدون در نظر گرفتن دستمزد جمع کردن تابلو
قیمت تقربی 500 هزار تومان
19
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از ست کنترل به پرشرسوئیچ (دانفوس)
توضیحاتبدون در نظر گرفتن دستمزد جمع کردن تابلو
قیمت تقربی 600 هزار تومان
20
نوع خدمات اضافه کردن تانکر ذخیره به سیستم پمپ
توضیحات
قیمت تقربی 450 هزار تومان
21
نوع خدمات تعویض شیر یکطرفه
توضیحات
قیمت تقربی 250 هزار تومان
22
نوع خدمات باز و بست شیر یکطرفه و رفع گرفتگی (رسوب گرفتگی)
توضیحات
قیمت تقربی 250 هزار تومان
23
نوع خدمات تعویض شناور تانکر ذخیره
توضیحات
قیمت تقربی 250 هزار تومان
24
نوع خدمات تنظیم شناور تانکر ذخیره
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
25
نوع خدمات سرویس دوره ای کامل پمپ
توضیحاتشامل شارژ باد، تنظیم کلید اتوماتیک، تنظیم یا تعویض شناور تانکر و چک کردن شیر یکطرفه
قیمت تقربی 300 هزار تومان
26
نوع خدمات اضافه کردن شیر یکطرفه به سیستم پمپ
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
27
نوع خدمات اجرای لوله کشی بای پس برای پمپ
توضیحاتحدود نیم الی یک متر
قیمت تقربی 500 هزار تومان
28
نوع خدمات تعویض فلکه ورودی یا خروجی تانکر یا بای پس
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 250 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور تا 3 عدد - تا متراژ 50 متر
قیمت تقربی 200 هزار تومان
2
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور 4 تا 5 عدد - تا متراژ 75 متر
قیمت تقربی 300 هزار تومان
3
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور 6 تا 8 عدد - تا متراژ 120
قیمت تقربی 400 هزار تومان
4
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور 9-10 عدد - تا متراژ 150 متر مربع
قیمت تقربی 500 هزار تومان
5
نوع خدمات هواگیری هر رادیاتور
توضیحات
قیمت تقربی 50 هزار تومان
6
نوع خدمات تعویض شیر شوفاژ
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
7
نوع خدمات سرویس کامل هر رادیاتور
توضیحات
قیمت تقربی 150 الی 200 هزار تومان
8
نوع خدمات باز کردن هر رادیاتور
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
9
نوع خدمات لوله کشی رفت و برگشت داکت اسپلیت
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
10
نوع خدمات لوله کشی درین اسپلیت و داکت اسپلیت
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات سرویس کولر آبی
توضیحاتشامل موارد زیر می باشد: - شستشو و تعویض پوشال - روغنکاری یاتاقان ها - شستشو فضای داخلی حلزونی و داخل کولر - چک و تعویض تسمه
قیمت تقربی 140 الی 170 هزار تومان
2
نوع خدمات دستمزد سرویس + تعویض برزنت
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
3
نوع خدمات دستمزد سرویس + تعویض برزنت + تعویض پمپ
توضیحات
قیمت تقربی 170 هزار تومان
4
نوع خدمات دستمزد تعویض برزنت به تنهایی
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
5
نوع خدمات نصب و راه اندازی کولر آبی در پشت بام
توضیحاتبدون جابجایی و لوله کشی ( هزینه جابجایی و لوله کشی جداگانه دریافت می گردد)
قیمت تقربی 150 هزار تومان
6
نوع خدمات دستمزد تعویض دینام (موتور) به تنهایی
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
7
نوع خدمات دستمزد باز و بست کولر و نصب در محل
توضیحاتبدون جابجایی
قیمت تقربی 300 هزار تومان
8
نوع خدمات دستمزد تعمیر و نصب کلید کولر
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
9
نوع خدمات دستمزد تعویض پمپ آب کولر
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب کولر گازی
توضیحاتبا ۳تا۵ متر لوله فابریک
قیمت تقربی 250 الی 500 هزار تومان
2
نوع خدمات دستمزد شارژ گاز کولرگازی
توضیحات(بدون هزینه گاز)
قیمت تقربی 200 الی 250 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب پایه دیواری کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 50 الی 100 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب پایه زمینی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 50 الی 80 هزار تومان
5
نوع خدمات سرویس دوره ای کولر گازی در محل
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 250 هزار تومان
6
نوع خدمات دستمزد لوله کشی کولر گازی
توضیحاتاجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 30 الی 50 هزار تومان
7
نوع خدمات کابل کشی کولر گازی
توضیحاتاجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 10 الی 15 هزار تومان
8
نوع خدمات سرویس کامل کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
9
نوع خدمات جمع کردن گاز کمپرسور کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 80 هزار تومان
10
نوع خدمات باز کردن پنل داخلی و خارجی کولر گازی به همراه لوله و کابل
توضیحات
قیمت تقربی 120 هزار تومان
11
نوع خدمات نصب فیوز مینیاتوری کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 50 هزار تومان
12
نوع خدمات رفع لرزش یونیت داخلی و خارجی کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 100 الی 150 هزار تومان
13
نوع خدمات جوشکاری لوله های پنل داخلی و خارجی کولرگازی
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 50 الی 60 هزار تومان
14
نوع خدمات تعویض فیلتر درایر کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 150 الی 200 هزار تومان
15
نوع خدمات تعویض خازن کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 100 الی 150 هزار تومان
16
نوع خدمات تعویض قطعات داخلی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 150 الی 200 هزار تومان
17
نوع خدمات تعویض برد الکترونیکی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
18
نوع خدمات تعویض بلوور یونیت داخلی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
19
نوع خدمات تعویض ترانس برد کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 100 الی 150 هزار تومان
20
نوع خدمات تعویض سنسور یونیت داخلی
توضیحات
قیمت تقربی 80 الی 120 هزار تومان
21
نوع خدمات تعویض شیر برقی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 300 الی 400 هزار تومان
22
نوع خدمات تعویض کنتاکتور کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 100 الی 150 هزار تومان
23
نوع خدمات تعویض لوله مویی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 150 الی 250 هزار تومان
24
نوع خدمات تعویض شیر رفت یا برگشت کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 150 الی 200 هزار تومان
25
نوع خدمات تعویض مهره لوله رفت یا برگشت کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 100 الی 150 هزار تومان
26
نوع خدمات تعویض کمپرسور کولر گازی همراه با شارژ گاز
توضیحات
قیمت تقربی 450 الی 550 هزار تومان
27
نوع خدمات تخلیه آب درین کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 50 الی 80 هزار تومان
28
نوع خدمات تشخیص عیب کولرگازی در محل
توضیحات
قیمت تقربی 50 الی 180 هزار تومان
29
نوع خدمات تعمیر برد
توضیحات(بستگی به نوع برد و ایراد آن دارد)
قیمت تقربی 250 الی 600 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات آب بندی و واشر بندی
توضیحاتآب بندی و واشر بندی کامل پکیج در صورت نشتی
قیمت تقربی 180 هزار تومان
2
نوع خدمات تعویض ایرونت یا هواگیر
توضیحات
قیمت تقربی 95 هزار تومان
3
نوع خدمات تعویض برد الکترونیکی
توضیحاتتعویض برد الکترونیکی پکیج همراه با تنظیم
قیمت تقربی 135 هزار تومان
4
نوع خدمات تعویض برنر یا مشعل پکیج
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
5
نوع خدمات تعویض پرشر سوئیچ آب
توضیحات
قیمت تقربی 90 هزار تومان
6
نوع خدمات تعویض پرشر سوئیچ هوا
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
7
نوع خدمات تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
8
نوع خدمات تعویض پمپ کامل با کاتالیست
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
9
نوع خدمات تعویض ترانس جرقه با یون
توضیحات
قیمت تقربی 80 هزار تومان
10
نوع خدمات تعویض ترمومتر یا مانومتر یا ترموستات
توضیحاتمبلغ به ازای هر عدد
قیمت تقربی 90 هزار تومان
11
نوع خدمات تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ جداری
توضیحات
قیمت تقربی 60 هزار تومان
12
نوع خدمات تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ مستغرق هر عدد
توضیحاتمبلغ به ازای هر عدد
قیمت تقربی 70 هزار تومان
13
نوع خدمات تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ
توضیحات
قیمت تقربی 85 هزار تومان
14
نوع خدمات تعویض سیم کشی کامل فابریک شرکت
توضیحات
قیمت تقربی 230 هزار تومان
15
نوع خدمات تعویض شیر پر کن اتوماتیک با تنظیم فشار
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
16
نوع خدمات تعویض شیر سه راه مکانیکی
توضیحات
قیمت تقربی 135 هزار تومان
17
نوع خدمات تعویض شیر کنترل گاز کامل با تنظیم
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
18
نوع خدمات تعویض شیر موتوری و سرویس
توضیحات
قیمت تقربی 115 هزار تومان
19
نوع خدمات تعویض شیرپرکن اتوماتیک با تنظیم فشار
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
20
نوع خدمات تعویض شیرکنترل گاز کامل با تنظیم
توضیحات
قیمت تقربی 130 هزار تومان
21
نوع خدمات تعویض فلومتر یا فلوسوئیچ
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
22
نوع خدمات تعویض فن پکیج احتراق بسته یا باز
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
23
نوع خدمات تعویض فیوزهای کنترل هر عدد
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 80 هزار تومان
24
نوع خدمات تعویض کامل سیم کشی فابریک شرکت
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
25
نوع خدمات تعویض لاستیک دیافراگم
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
26
نوع خدمات تعویض مبدل ثانویه صفحه ای
توضیحات
قیمت تقربی 120 هزار تومان
27
نوع خدمات تعویض مبدل ثانویه معمولی
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
28
نوع خدمات تعویض مبدل حرارتی
توضیحات
قیمت تقربی 145 هزار تومان
29
نوع خدمات تعویض محدود کننده جریان آب
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
30
نوع خدمات تعویض منبع انبساط و راه اندازی
توضیحات
قیمت تقربی 170 هزار تومان
31
نوع خدمات تعویض نسوز اتاق احتراق و سرویس محفظه احتراق
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
32
نوع خدمات تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 70 هزار تومان
33
نوع خدمات تغیر فصل تابستان به زمستان یا بالعکس با هواگیری
توضیحات
قیمت تقربی 95 هزار تومان
34
نوع خدمات تنظیم برد الکترونیک دستگاه
توضیحات
قیمت تقربی 95 هزار تومان
35
نوع خدمات تنظیم شیرکنترل گاز
توضیحات
قیمت تقربی 120 هزار تومان
36
نوع خدمات تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
37
نوع خدمات تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط
توضیحات
قیمت تقربی 90 هزار تومان
38
نوع خدمات جابجایی دستگاه و نصب در همان محل
توضیحات
قیمت تقربی 250 هزار تومان
39
نوع خدمات رفع گیرپاژ پمپ بدون سرویس
توضیحات
قیمت تقربی 120 هزار تومان
40
نوع خدمات سرویس سالیانه و راه اندازی با 20 دقیقه تست بدون اسیدشویی
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
41
نوع خدمات سرویس کامل پکیج
توضیحات ( شامل سرویس تمام موارد )
قیمت تقربی 450 هزار تومان
42
نوع خدمات نصب پکیج دیواری
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
43
نوع خدمات هزینه کارشناسی
توضیحات
قیمت تقربی 90 هزار تومان
44
نوع خدمات اسیدشویی پکیج دیواری دو مبدل
توضیحات
قیمت تقربی 275 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی
توضیحاتتا ظرفیت 300 هزار کیلوکالری یک مرحله ای
قیمت تقربی 100 الی 800 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی
توضیحاتاز 300 تا 800 هزار کیلوکالری دو مرحله ای
قیمت تقربی 300 الی 2.200 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی
توضیحات800 هزار کیلوکالری به بالا با تابلو کامل
قیمت تقربی توافقی
4
نوع خدمات ساخت کلکتور نصب به دیگ
توضیحات
قیمت تقربی 450 هزار تومان
5
نوع خدمات نصب انشعاب کلکتور
توضیحاتاجرای به ازای هر عدد انشعاب
قیمت تقربی 250 هزار تومان
6
نوع خدمات نصب و راه اندازی دیگ بخار سونا
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 700 هزار تومان
7
نوع خدمات نصب و راه اندازی پمپ سیرکولاتور خطی
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
8
نوع خدمات نصب و راه اندازی سختی گیر
توضیحات
قیمت تقربی 1.000 الی 2.000 هزار تومان
9
نوع خدمات نصب و راه اندازی منبع انبساط
توضیحات
قیمت تقربی 250 الی 350 هزار تومان
10
نوع خدمات تعویض منبع دوجداره یا کوئل دار تا 500 لیتر
توضیحات(بدون دستمزد جابجایی)
قیمت تقربی 800 الی 1.000 هزار تومان
11
نوع خدمات تعویض منبع آب دوجداره 1000 لیتری
توضیحات(بدون دستمزد جابجایی)
قیمت تقربی 1.200 الی 1.500 هزار تومان
12
نوع خدمات تعویض منبع آب دوجداره 1500 لیتری
توضیحات(بدون دستمزد جابجایی)
قیمت تقربی 2.000 هزار تومان
13
نوع خدمات تعویض منبع آب دوجداره 2000 و بالاتر
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
14
نوع خدمات تعویض منبع انبساط پشت بام
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
15
نوع خدمات تعویض پمپ برگشت دیگ شوفاژ
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
16
نوع خدمات نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل 300
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
17
نوع خدمات نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل 400
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
18
نوع خدمات نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل توربو
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
19
نوع خدمات رفع عیب و تعمیر مشعل تک فاز موتورخانه
توضیحات
قیمت تقربی 300 الی 700 هزار تومان
20
نوع خدمات تعمیر پمپ موتورخانه (تعویض واسطه پمپ)
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
21
نوع خدمات باز و بسته کردن دینام پمپ موتورخانه
توضیحات
قیمت تقربی 250 الی 300 هزار تومان
22
نوع خدمات تعمیر پمپ موتورخانه (تعمیر سیم پیچ)
توضیحات
قیمت تقربی 250 الی 300 هزار تومان
23
نوع خدمات تنظیم شیر برقی مشعل موتورخانه
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
24
نوع خدمات تعویض شیر فلکه موتورخانه
توضیحات توجه به سایز شیر فلکه تا سایز 2اینچ
قیمت تقربی 200 الی 500 هزار تومان
25
نوع خدمات اسیدشویی منبع کویلی موتورخانه
توضیحاتبا توجه به حجم منبع سنجیده می شود
قیمت تقربی 1.000 تا 2.000 هزار تومان
26
نوع خدمات هواگیری موتورخانه
توضیحاتبا توجه به حجم و کار انجام شده و تجهیزاتی که هواگیری می شوند
قیمت تقربی 250 الی 400 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات لوله کشی آب توکار 5 لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(بدون کنده کاری) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 40 الی 60 هزار تومان
2
نوع خدمات لوله کشی آب توکار 5 لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(بدون کنده کاری)
قیمت تقربی 200 هزار تومان
3
نوع خدمات لوله کشی آب روکار 5 لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(با اجرای بست)
قیمت تقربی 300 هزار تومان
4
نوع خدمات لوله کشی آب روکار 5 لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(با اجرای بست) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 50 الی 70 هزار تومان
5
نوع خدمات لوله کشی آب توکار تک لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(بدون کنده کاری)
قیمت تقربی 200 هزار تومان
6
نوع خدمات لوله کشی آب توکار تک لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(بدون کنده کاری) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 40 الی 60 هزار تومان
7
نوع خدمات لوله کشی آب روکار تک لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(با اجرای بست)
قیمت تقربی 300 هزار تومان
8
نوع خدمات لوله کشی آب روکار تک لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(با اجرای بست) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 50 الی 60 هزار تومان
9
نوع خدمات لوله کشی آب با لوله سبز
توضیحاتبالاتر از 1000 متر- اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 5 الی 9.500 هزار تومان
10
نوع خدمات لوله کشی آب سرد و گرم 5 لایه واحد ساختمان 50 الی 100 متر
توضیحات
قیمت تقربی 4.000 الی 5.000 هزار تومان
11
نوع خدمات لوله کشی آب سرد و گرم 5 لایه واحد ساختمان 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی 5.000 الی 7.000 هزار تومان
12
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور شوفاژ 5 لایه واحد ساختمان 50 الی 100 متری
توضیحات
قیمت تقربی 4.000 الی 5.000 هزار تومان
13
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور شوفاژ 5 لایه واحد ساختمان 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی 5.000 الی 7.000 هزار تومان
14
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب پلیکا واحد ساختمان 50 الی 100 متری
توضیحات
قیمت تقربی 4.000 الی 5.000 هزار تومان
15
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب پلیکا واحد ساختمان 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی 5.000 الی 7.000 هزار تومان
16
نوع خدمات لوله کشی آب آشپزخانه
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
17
نوع خدمات لوله کشی آب توالت روشویی
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
18
نوع خدمات لوله کشی آب حمام دارای شیر دوش
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
19
نوع خدمات لوله کشی آب حمام
توضیحات(شیر دوش، شیر آفتابه، پرکن توالت فرنگی و روشویی)
قیمت تقربی 400 هزار تومان
20
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب آشپزخانه
توضیحات
قیمت تقربی 600 هزار تومان
21
نوع خدمات اضافه کردن آب فاضلاب روشویی
توضیحاتاضافه کردن آب فاضلاب روشویی، سینک، ماشین لباسشویی و ظرفشویی به فاضلاب موجود
قیمت تقربی 500 هزار تومان
22
نوع خدمات تعویض لوله کشی فاضلاب
توضیحاتتعویض لوله کشی فاضلاب روشویی/ سینک/ ماشین لباسشویی/ ماشین ظرفشویی
قیمت تقربی 300 هزار تومان
23
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب توالت (کاسه روشویی)
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
24
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب حمام (کفشور)
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
25
نوع خدمات تبدیل توالت ایرانی به فرنگی
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
26
نوع خدمات تبدیل توالت فرنگی به ایرانی
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
27
نوع خدمات اضافه کردن فاضلاب فرنگی یا ایرانی
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان
28
نوع خدمات نصب استراکچر وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
29
نوع خدمات اتصال به لوله چدن
توضیحاتبه ازای هر سری
قیمت تقربی 200 هزار تومان
30
نوع خدمات اجرای خط هواکش
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
31
نوع خدمات بازسازی کلی لوله کشی آب حمام و سرویس بهداشتی
توضیحات
قیمت تقربی 1.500 الی 2.000 هزار تومان
32
نوع خدمات بازسازی کلی لوله کشی فاضلاب حمام و سرویس بهداشتی
توضیحات
قیمت تقربی 1.500 الی 2.000 هزار تومان
33
نوع خدمات تغییر لوله کشی آب آشپزخانه توکار
توضیحاتبدون هزینه بنایی
قیمت تقربی 1.000 الی 1.500 هزار تومان
34
نوع خدمات تغییر لوله کشی آب آشپزخانه روکار
توضیحات1.000 الی 1.500
قیمت تقربی بدون هزینه بنایی هزار تومان
35
نوع خدمات تغییر کامل لوله کشی آب و فاضلاب آشپزخانه
توضیحاتبدون هزینه بنایی
قیمت تقربی 1.000 الی 2.000 هزار تومان
36
نوع خدمات بازسازی لوله کشی واحد مسکونی 50 الی 100 متری
توضیحات(بدون هزینه نصب شیرآلات)
قیمت تقربی 6.000 الی 10.000 هزار تومان
37
نوع خدمات بازسازی لوله کشی واحد مسکونی 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی 8.000 الی 15.0000 هزار تومان
38
نوع خدمات تشخیص نشتی لوله ها با دستگاه
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 500 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب شیر توالت
توضیحات
قیمت تقربی 90 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب شیر روشویی
توضیحاتهمراه با زیر آب
قیمت تقربی 130 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب یا تعویض شیر روشویی
توضیحاتبدون زیر آب
قیمت تقربی 100 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب شیر آشپزخانه
توضیحاتهمراه با زیر آب
قیمت تقربی 180 هزار تومان
5
نوع خدمات نصب یا تعویض شیر آشپزخانه
توضیحاتبدون زیر آب
قیمت تقربی 130 هزار تومان
6
نوع خدمات نصب شیر ماشین لباسشویی / ظرفشویی
توضیحات
قیمت تقربی 80 هزار تومان
7
نوع خدمات نصب شیر فلکه
توضیحاتبدون کنده کاری (لوله روکار)
قیمت تقربی 195 هزار تومان
8
نوع خدمات تعویض مغزی شیر اهرمی
توضیحات
قیمت تقربی 85 هزار تومان
9
نوع خدمات تعویض مغزی شیر فلکه ای
توضیحات
قیمت تقربی 90 هزار تومان
10
نوع خدمات تعویض سوپاپ شیر دوش حمام
توضیحات
قیمت تقربی 85 هزار تومان
11
نوع خدمات تعویض علم (یا علمک) شیر روشویی یا آشپزخانه
توضیحات
قیمت تقربی 75 هزار تومان
12
نوع خدمات تعمیر چکه کردن شیرآلات
توضیحات
قیمت تقربی 100 هزار تومان
13
نوع خدمات نصب روشویی کابینتی
توضیحاتبه همراه شیر و زیرآب
قیمت تقربی 240 هزار تومان
14
نوع خدمات نصب روشویی چینی
توضیحاتبه همراه شیر و زیرآب
قیمت تقربی 215 هزار تومان
15
نوع خدمات نصب شیر دوش و علم دوش
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
16
نوع خدمات نصب کاسه توالت فرنگی
توضیحات
قیمت تقربی 185 هزار تومان
17
نوع خدمات نصب رادیاتور پره ای
توضیحات
قیمت تقربی 145 هزار تومان
18
نوع خدمات نصب رادیاتور پنلی
توضیحات
قیمت تقربی 185 هزار تومان
19
نوع خدمات نصب حوله خشک کن
توضیحات
قیمت تقربی 140 هزار تومان
20
نوع خدمات نصب فلاش تانک
توضیحات
قیمت تقربی 145 هزار تومان
21
نوع خدمات نصب سنگ وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 235 هزار تومان
22
نوع خدمات نصب کلید فلاش تانک توکار یا وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب استراکچر وال هنگ (سازه داخل دیوار)
توضیحاتبدون تخریب
قیمت تقربی 350 الی 500 هزار تومان
2
نوع خدمات دستمزد نصب کاسه وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 235 هزار تومان
3
نوع خدمات تعمیر فلاش وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
4
نوع خدمات دستمزد لوله کشی فاضلاب و آب وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی توافقی

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب پنل آیفون تصویری در خارج از ساختمان
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 180 الی 220 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب گوشی یا مانیتور آیفون تصویری
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد گوشی یا مانیتور داخل واحد
قیمت تقربی 65 الی 85 هزار تومان
3
نوع خدمات سیم کشی آیفون تصویری
توضیحاتاجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 3 الی 7 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب دکودر برای پنل کدینگ آیفون تصویری
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 20 الی 35 هزار تومان
5
نوع خدمات نصب دوربین مدار بسته سیم کشی شده
توضیحات
قیمت تقربی 150 هزار تومان
نصب کابین وان جکوزی سونا آپارتمانی

آیا تا به حال به فکر داشتن یک سونا خانگی افتاده اید؟ آیا دوست دارید ترکیبی از سونا، جکوزی، وان و دوش را در حمام خود تجربه کنید؟

آیا از مزایای استفاده از آب گرم و بخار گرم برای تنفس خود آگاه هستید؟ آیا می دانید کابین وان جکوزی سونا دار چیست؟

تعمیر حمام داخل اتاق خواب

در ادامه مطلب نصب، جابه‌جایی و تعویض حمام اتاق خواب این بار می خواهیم در مورد نحوه وروند تعمیر حمام داخل اتاق خواب توضیحاتی را بیان کنیم.

نصب ، جابجایی و تعویض حمام داخل اتاق خواب

امروزه بسیاری از طراحان بزرگ داخلی در پروژه های ساختمانی که در دست می‌گیرند یک دوش و یا کابین حمام در داخل اتاق خواب دو نفره در نظر می‌گیرند.

این ایده که به عنوان دوش مستر اتاق خواب در کشورهای دیگر شناخته می‌شود در این روزها در کشور ما هم اهمیت و جایگاه خاصی پیدا کرده است.

تعویض، تعمیر اتاق و کابین دوش حمام

در ادامه مطلب باز و بستن و جابجایی کابین و اتاقک دوش حمام قصد داریم تا این بار با رویکردی آموزشی در خصوص نحوه تعویض، تعمیر اتاق و کابین دوش حمام صحبت کنیم.

تعویض یا تعمیر وان حمام آپارتمانی

این روزها استفاده از وان در حمام عمومیت بیشتری پیدا کرده است.

برخی از افراد ترجیح می دهند که وانی در خانه داشته باشند که مجهز به جکوزی باشد و از آن استفاده درمانی می کنند و برخی از افراد تنها برای داشتن یک استحمام عالی از وان معمولی و ساده در خانه استفاده می کنند.

تعمیر وان جکوزی خانگی

استفاده از وان جکوزی در خانه های مدرن امروزی بخصوص به دلیل خواص درمانی که دارد بسیار پذیرفته شده و تعداد خانواده هایی که از این نوع امکان در خانه خود بهره می برند بسیار زیاد شده است.

مشخصا هر سیستمی که با آب و برق سر و کار داشته باشد در برهه هایی از زمان خراب می شود و نیاز به نگهداری و گاها تعمیر وان جکوزی نیز مشهود می شود.

نصب وان حمام آپارتمانی

شاید در گذشته تنها این اشراف و سرمایه داران بودند که در خانه خود و در حمام خود از وان و جکوزی استفاده می کردند و داشتن حمام و قرار دادن وان در آن نیاز به ساخت و سازهای مجزا و فضای زیادی داشت اما امروزه تقریبا می توان استفاده از وان را در بسیاری از خانه ها و آپارتمان ها حتی در ابعاد کوچک هم مشاهده کرد.

نصب وان جکوزی خانگی

تصور کنید پس از یک روز طولانی و خسته کننده به خانه بیایید و در جکوزی خانگی داغ خودتان دراز بکشید و با فشار آب مالش داده شوید. این کار خستگی شما را به کلی از بین خواهد برد.

بسیاری از مردم علاقه دارند که در خانه خود وان داشته باشند و از آن استفاده کنند تا استحمام بهتری داشته باشند ولی وقتی به جای یک وان معمولی بتوانید از جکوزی استفاده کنید خواهید دید که تاثیر خیلی بهتری خواهید دید.