لطفا یک گزینه را انتخاب کنید

انتخاب سرویس

هر توضیح دیگری که نیاز است متخصص بداند:

چه زمانی به این سرویس نیاز دارید؟

زمان را انتخاب کنید

ساعت انتخابی باید حداقل سه ساعت از زمان سفارش ببیشتر باشد

ساعت

آدرس دریافت سرویس

آدرس را وارد کنید

مشخصات شما

فیلد ضروری

فیلد ضروری

1
درخواست خود را در فرم بصورت کامل ثبت کنید.
2
تعمیرکار متخصص جهت هماهنگی با شما قبل از مراجعه تماس می گیرد.
3
پس از انجام کار توسط تعمیرکار، حل شدن مشکل و کسب رضایت شما، هزینه را به ایشان پرداخت می کنید.
ما در تمام مناطق شهر تهران فعالیت داریم
باتوجه به اینکه همکاران ما در تمام مناطق شهر تهران مستقر هستند، هزینه ای بابت ایاب و ذهاب از مشتریان نمیگیریم.
تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد. اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.
بابت مشاهده دستمزدها به صفحه تعرفه خدمات مراجعه کنید. همچنین لازم به ذکر است بعضی از پروژه ها را فقط بعد از بازدید میتوان قیمت اعلام کرد که آنها نیز هنگام تماس تلفنی مجری تاسیساتی با شما قبل از آمدن به محل پروژه قیمت حدودی اعلام می شود.
در این صورت فقط هزینه کارشناسی 50.000 تومان از شما دریافت می شود که اگر کار تعمیر را به ایشان بسپارید این هزینه کارشناسی از دستمزد انجام کار کم میشود یعنی غیر از دستمزد تعمیرات هزینه ای بابت کارشناسی از شما نمیگیرند.