در مقاله پیشین تحت عنوان آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه-بخش اول، با برخی از فرآیندهای جوشکاری رایج در سیستم لوله کشی موتورخانه آشنا شدید. در این قسمت، ضمن بیان فرآیندهای دیگری از این فعالیت، مطالبی در خصوص جوشکاری لوله های بویلر موتورخانه خدمت شما عزیزان ارائه می شود.

برای آشنایی با مقدمات جوشکاری و اتصالات جوشی، مطالعه مقاله جوشکاری لوله های موتورخانه را که از طریق همین سایت قابل دسترسی است، توصیه می کنیم.

اتصال موقت لوله كشي پخش كننده ها

پس از تميز نمودن سطح لوله از چربي، پليسه و....، دو قطعه لوله را به وسيله خال جوش به يكديگر متصل می کنیم، توجه کنیم كه ملاك عمل در اين كار دقت در هم راستا بودن لوله ها و رعايت فاصله مجاز دو لوله از يكديگر به اندازه حدود ۳ ميليمتر است كه بایستی رعایت شود، در غير اين صورت اتصال مجدداً باز و پس از تميز كاري و سمباده زني مجدد كار بايد تكرارشود.

فعالیت

ارزیابی

برش لوله

اندازه گیری

برش لوله برابر نقشه

برقوزنی

تمیزکاری سرلوله

فیت کردن

قرار دادن لوله در یک راستا

ایجاد فاصله هوایی مناسب

آماده سازی دستگاه جوش کاری

انتخاب الکترود مناسب

اتصال کابل دستگاه

تنظیم آمپر مناسب

جوشکاری

خال جوش زدن به صورت صحیح

جدول 4چک لیست اتصال فیتینگ و لوله اصلی رفت و برگشت از طریق جوشکاری

 جوشکاری لوله کشی موتورخانه

فعالیت

ارزیابی

آماده سازی دستگاه جوش کاری

انتخاب آمپر مناسب

اتصال کابل دستگاه

انتخاب قطب مناسب

اتصال کابل اتصال و الکترود

انتخاب الکترود مناسب

اتصال خال جوش

قرار دادن لوله ها طبق نقشه

خال زدن لوله ها

جوش اتصالات به لوله مطابق نقشه

رعایت فاصله مجاز بین دو لوله

اتصال دائم

جوشکاری لوله به صورت آب بند

جدول 6چک لیست جوشکاری لوله کشی موتورخانه

جوش لوله به فلنج:

لوله و فلنج را مطابق موارد گفته شده آماده نموده و به یکدیگر اتصال می دهیم. در طول انجام کار، از هم محور بودن قطعات قبل از جوش نهایی اطمینان حاصل کنیم. توجه کنیم که در طول جوشکاری، حتما از وسایل ایمنی، نظیر لباس کار، دستکش، کفش ایمنی و ماسک استفاده کنیم.

جوشکاری لوله به صورت تبدیلی

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 1

شکل 15 نمایی از تصویر شماتیک جوشکاری لوله موتورخانه به صورت تبدیلی

 در جوشکاری لوله های موتورخانه، دقت کنیم که مسیر جوش به صورت زیر باشد:

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 2

شکل 16مسیرهای جوشکاری لوله به صورت تبدیلی

قبل از شروع کار، لباس کار مناسب می پوشیم.

جوشکاری را با رعایت نکات گفته شده انجام می دهیم.    

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 3

شکل 17 نمایی شماتیک از یک نمونه سه راهی

ساخت سه راه تبدیل 90 درجه موتورخانه:

ابتدا محل انشعاب را علامتگذاري کرده و سپس سوراخ می کنیم. مطابق روش کار ارائه شده برای لوله انشعاب، مراحل کار را به ترتیب انجام می دهیم. در قدم بعدی، دستگاه جوش را برای جوشکاري آماده کرده و دو قطعه را مطابق شکل زیر قرار داده و خال جوش می زنیم و در نهایت با استفاده از گونیا از عمود بودن لوله انشعاب اطمینان حاصل می کنیم.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 4

شکل 18 جوشکاری 90 درجه

فرآیند جوشکاری لوله های بویلر واتر تیوب موتورخانه:

جوشکاری لوله های بویلر واتر تیوب (Water tube Boiler Welding) در ابتدای نصب و در هنگام تعمیرات از اهمیت خاصی برخوردار است. شناسایی فولاد و انتخاب الکترود مناسب، گام اولیه جهت انجام عملیات جوشکاری محسوب می شود. به منظور آنالیز لوله ها و الکترودها می توان از روش کوانتومتری یا فلورسانس اشعه ایکس استفاده کرد.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 5

شکل 19جوشکاری بر بالای بویلر

روش های جوشکاری که به طور معمول در لوله های بویلر، به کار گرفته می شود، شامل یکی از چند روش زیر است:

- فرآیند جوشکاری قوس از طریق الکترود دستی

فرآیند جوشکاری قوس از طریق فلز با گاز محافظ خنثی

فرآیند جوشکاری قوس به روش زیرپودری

فرآیند جوشکاری قوسی با استفاده از الکترود تنگستن و گاز محافظ خنثی

- فرآیند جوشکاری قوس از طریق فلز با گاز محافظ

شایان ذکر است که بسته به کاربرد، قابلیت هزینه جوشکاری و خواص مکانیکی و متالورژیکی جوش، از روش های فوق استفاده می شود.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 6

شکل 20 جوشکاری در لوله های منتهی به بویلر موتورخانه

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 7

شکل 21 جوشکاری به منظور برقراری اتصال

 

جوشکاری لوله های اکونومایزر موتورخانه:

اجزای اکونومایزر از فولادهای کربنی تشکیل یافته است. در فرآیند جوشکاری فولادهای کربنی ساده، بخشی از عناصر در اثر اکسیداسیون و واکنش های مذاب سرباره از دست می رود. توجه شود که مقدار تغییرات کربن، منگنز و سیلیسیم بستگی به نوع پوشش الکترود دارد.

لازم به ذکر است که مقدار تلفات عناصر در روش های مختلف متفاوت است. در فرآیند TIG این میزان کم تر و در فرآیند روش جوشکاری زیر پودری یا قوس الکتریکی دستی، بیشتر است. هم چنین روش جوشکاری TIG در جوشکاری لوله ها بکار می رود و این روش مهم ترین روش جوشکاری قطعات مختلف بویلر است. هزینه جوشکاری با روش TIG بالاتر از جوشکاری با قوس الکتریکی است. لذا علی رغم برخورداری از کیفیت بهتر، جوشکاری با روش الکترود دستی مرسوم تر است. در روش قوس با الکترود دستی، از انواع الکترود های E60xx در استاندارد ASTM و AWS استفاده می شود و در صورت نیاز به استحکام بالاتر، الکترود های E70xx به کار می رود. علاوه بر استحکام بالا، انتخاب روش مناسب و انجام صحیح جوشکاری نیز، بر توانایی شکل پذیری و احیانا ترک برداشتن این گونه فولادها تاثیر دارد.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 8

شکل 22 لوله های جوشکاری شده

جوشکاری هدرها، لوله های سوپر هیتر و بعضی اجزای دیگر

جوشکاری فولادهای کم آلیاژ کرم مولیبدن دار یکی از بیشترین موارد کاربرد در ساختمان بویلر محسوب می شود و در هدر های ورودی و خروجی، سوپرهیتر ها، واتروال ها و دان کامرها موارد استفاده آن دیده می شود. فولادهای کرم - مولیبدن دار به آسانی توسط اغلب فرآیند های جوشکاری معرفی شده از قبیل الکترود دستی، زیر پودری، جوشکاری خودکار قوسی، قوس الکتریکی محفوظ در گاز TIG و MIG و سرباره الکتریکی قابل جوش دادن هستند. در جوشکاری این فولادها بایستی به کنترل دمای پیش گرم، پس گرم و ترکیب شیمیایی مابین الکترود مفتول و گاز توجه کرد. مشکل مهم در جوشکاری این دسته از فولادها، ترک خوردن در زیر خط ذوب می باشد و با افزایش دادن دمای پیش گرم و نگه داشتن قطعه در این دما، می توان برای مدت باعث کاهش حساسیت به ترک شد.

جوشکاری فولادهای پر آلیاژی

این دسته از فولادها در ری هیتر گرم یا ثانویه، سوپر هیتر فاینال و هدرهای ورودی و خروجی آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. در ساختمان برخی لوله های سوپر هیتر، از فولاد زنگ نزن فریتی استفاده می شود. در هنگام جوشکاری این گروه از فولادها، درصد بسیار کمی از مارتنزیت در ناحیه متاثر از جوش (HAZ) تشکیل می شود که باعث کاهش چقرمگی و انعطاف پذیری می شود. این مشکل را می توان با انجام عملیات حرارتی بازپخت بعد از جوشکاری رفع کرد. چنانچه عملیات حرارتی بعد از جوشکاری مقدور نباشد، بهتر است از فولاد زنگ نزن فریتی که با یکی از عناصر تیتانیم، آلومینیم و کبالت به شکل آلیاژی در آمده است، استفاده کرد. هم چنین پیش گرم نمودن این گروه بسیار سودمند بوده و باعث کاهش تنش های انقباضی می شود.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 9

شکل 23انجام فرآیند جوشکاری بر روی قطعه

توجه: برخی از مطالب عنوان شده در این مقاله، برگرفته از کتاب راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم(رشته تاسیسات، گروه مکانیک، شاخه فنی و حرفه ای) می باشد.

پیشنهاد می کنیم که مطالعه مقاله جوشکاری لوله های موتورخانه را از دست ندهید تا با انواع روش های جوشکاری آشنا شوید!

اگرچه در قالب دو بخش آموزشی، جزئیات مفیدی در خصوص جوشکاری لوله های موتورخانه برای مطالعه شما عزیزان ارائه شد، اما همین جزئیات نشان می دهد که این فرآیند، کاری بسیار تخصصی است و هرگونه فعالیت غیراصولی، تبعات جبران ناپذیری بر عملکرد سیستم تاسیساتی موتورخانه خواهد داشت.

بنابراین، چنانچه در جوش های به کار رفته در اتصالات سیستم لوله کشی موتورخانه شما ضعف هایی مشاهده می شود، با ما تماس بگیرید تا همکاران بخش فنی، در محل ساختمان شما حضور یافته و مجموعه ای از خدمات با کیفیت را متناسب با نیاز تاسیساتی موتورخانه شما ارائه دهند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را ثبت کنید

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود 0 # محمدحسین 1397-11-07 14:12
مطالب آموزندهای درسایت هست ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجتبی اسمعیلی 1397-11-07 14:15
سلام وقتتون بخیر
خوشحالیم مطالب مورد پسند و استفاده شما دوستان عزیز قرار گرفته است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد