جوشکاری لوله های موتورخانه به عنوان یکی از فعالیت های تخصصی نصب، راه اندازی و تعمیر سیستم لوله کشی موتورخانه، محسوب می شود و اجرای درست آن می تواند ضامن عملکرد مطلوب و دوام کافی اتصالات باشد.

در مقاله ای تحت عنوان جوشکاری لوله های موتورخانه، به معرفی مقدماتی از جوشکاری لوله های موتورخانه پرداختیم. در این قسمت مواردی کاربردی از نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه برای شما عزیزان ارائه می شود.

در همین راستا، نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه در قالب دو بخش، در ادامه بیان می شود.

با بخش اول این مقاله آموزشی، همراه ما باشید!

جوشکاری لوله های موتورخانه چگونه انجام می شود؟

قبل از پاسخ به این سوال، با الکترودهای رایج مصرفی در جوشکاری لوله های موتورخانه و خصوصیات آن ها در قالب جدول زیر اشنا می شویم:

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 1

جدول 1خضوصیات الکترودهای متداول

راه اندازي دستگاه ترانس ركتي فاير

در این قسمت، با راه اندازی دستگاه رکتی فایر جوشکاری آشنا خواهیم شد.
كليدهای مختلف قطع و وصل تنظيم دستگاه با سيگنال مرتبط همانند دستگاههای معمول جوشكاری، روی صفحه اصلی ركتی فاير مشاهده می شود.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 2

شکل 1کلید قطع و فصل رکتی فایر

تغيير آمپر در ركتی فايرها از طریق يك پتانسيومتر با كليد گردشی انجام می شود و بر روی يك صفحه كوچک ميزان آمپر خروجی دستگاه، نمايش داده می شود. همچنين ممكن است بر روی كليد گردشی دو رنج درجه بندی دیده شود. (يكی برای جوشكاری SMAW و يك رنج درجه بندی برای جوشكاری GTAW) در اين صورت كنار ولوم گردشی انتخاب شدت جريان، يك كليد برای جوشكاریSMAW و ديگری برایGTAW در نظر گرفته شده است كه می تواند توسط جوشكار انتخاب شود.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 3

شکل 2تنظیم رکتی فایر

همچنين ممكن است در برخی از ركتی فايرهای جوشكاری كليد انتخاب جريان مناسب برحسب نوع الكترود جوشكاری تعبیه شده باشد كه راحتی كار جوشكاری و پايداری قوس را به دنبال دارد. در برخی مواقع، ممكن است دستگاه ركتی فاير جوشكاری مجهز به سيستم تنظيم آمپر از كنار دست جوشكار نيز باشد كه اين امکان از طریق فيش و مادگی مطابق آنچه در شكل زیر است، ميسر می گردد.

 آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 4

شکل 3انتخاب شدت جریان و تنظیم آمپر از راه دور

به مانند سایر دستگاههای ديگر جوشكاری، دستگاه ركتی فاير جوشكاری دارای دو ترمينال خروجی (يكی دارای علامت + و ديگری دارای علامت -) است كه كابل انبر جوشكاری را می توان به قطب مثبت يا منفی وصل كرد. همچنین ممكن است دستگاه ركتی فاير دارای قابليت خروجی جريان به صورتAC ياDC باشد. در اين صورت بر روی صفحه اصلی دستگاه دو ترمينال مخصوص جريان AC نيز وجود دارد و جوشكار می تواند به انتخاب خود از جريان هايAC يا DC با قابليت تعيين قطبيت يعنی الكترود منفی يا الكترود مثبت را مورد استفاده قرار دهد. در شكل زیر ترمينال های خروجی شدت جريان مشاهده می شود.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 5

شکل 4ترمینال های اتصال کابل

اتصال دستگاه

اطمینان از سالم بودن کابل دستگاه

اطمینان از برقراری جریان و ولتاژ در پریز

اتصال کابل دستگاه به پریز

اتصال کابل اتصال و الکترود به دستگاه

انتخاب الکترود

انتخاب الکترود با در نظر گرفتن جنس قطعه

انتخاب الکترود با در نظر گرفتن جهت جریان

تنظیم پارامترها

تنظیم آمپر مورد نیاز

قرار دادن دستگاه در وضعیت جوش قوس دستی

روشن کردن دستگاه

جدول 2مراحل راه اندازی دستگاه رکتی فایر جوشکاری

جوشكاري پوششي درحالت تخت

در این نوع جوشکاری، پس از آماده سازي قطعه كار (برش، خط كشي، سنبه زني) آمپر دستگاه را طبق جداول موجود انتخاب کرده و سپس، مرحله به مرحله (خط به خط) يك پاس جوش داده و بعد از آن، وقتی که سطح پاس جوش اول كاملا از گل جوش توسط فرچه تميز شده است، پاس دوم به گونه اي كه بخشي از پاس اول را پوشش دهد، انجام می شود و نهایتا پهناي گرده جوش حدود 8 ميليمتر و برجستگي آن در حدود 3 ميليمتر باشد. ايجاد گرده جوش مطابق دستورالعمل مذكور باعث پوشیدگی کامل سطح قطعه كار با فلز جوش می شود. اين روش در پوشش دادن سطوحي كه لازم است مقاومت بالايي در برابر خوردگي يا سائيدگي داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.اگر گرده جوشها به مقدار مناسب روي هم قرار نگيرد سطح پوشش داده به صورت یک سطح شیاردار در می آید.

برای آشنایی با مقدمات جوشکاری، مطالعه مقاله جوشکاری لوله های موتورخانه را از دست ندهید!

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 6

شکل 5 به وجود آمدن شیار در جوشکاری نامناسب

فعالیت

ارزیابی

آماده سازی قطعه کار

اندازه گیری و برش قطعه کار برابر نقشه کار

انتخاب ابزار خط کشی مناسب

تمیزکاری سطح کار از زنگ و چربی

علامت گذاری نقشه

خط کشی و سنبه زنی

جوشکاری

دارا بودن کمترین پاشش

دارا بودن کمترین سوختگی کناره جوش

نداشتن مک

نفوذ کافی جوش

پیوستگی جوش پوششی

تمیزکاری نهایی

عملیات تکمیلی

خاموش کردن دستگاه

جدا کردن و جمع کردن کابل و انبر اتصال و الکترود

جدول 3چک لیست جوشکاری پوششی لوله های موتورخانه

جوشكاري سپري ماهيچه اي در حالت افق

جوش ماهيچه اي يكي از انواع مهم اتصال قطعات جوشكاري مي باشد كه استفاده از آن، در قطعات سپري متداول است. باتوجه به تنوع نوع اتصال قطعات جوشكاري و انواع مختلف جوش، برخي از متداول ترين آنها در شكل زیر نشان داده شده است.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 7

شکل 6 انواع متداول جوش

در این نوع جوشکاری، مطابق قبل، ابتدا آماده سازي قطعه كار انجام می شود و سپس جوشکاری انجام می شود.

جوشكاري سپري ماهيچه اي در حالت سربالا
در روش جوشكاري ماهيچه اي سربالا، آمپر دستگاه به گونه ای انتخاب می شود که در حدود 10 آمپر كمتر از حالت تخت باشد. در اين روش سعي می شود دست مانند شکل زیر، الكترود را در فضاي بين دو قطعه حركت داد تا نفوذ جوش به میزان كافي حاصل شود. جهت اطمينان از نفوذ مناسب فلز جوش، می توان قطعه كار را با بستن درون يك گيره موازي و به كمك يك آچار فرانسه قوي شکست تا نفوذ جوش رو مشاهده کرد.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 8

 شکل 7جوشكاري سپري ماهيچه اي در حالت سربالا

اتصال دائم لوله كشي پخش كننده های گردان

1- جهت تسهيل در انجام دوران مي توانيد از يك نبشي روي سطح ميز استفاده كنيد و لوله را داخل آن قرار داده و دوران دهيد.
2- در اين وضعيت الكترود ثابت و در موقعيت ساعت 12 قرار مي گيرد.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 9

شکل 8 آماده سازی قطعات کار جوشکاری

اتصال دائم لوله كشي پخش كننده های ثابت
دو قطعه كار مطابق نقشه که با ابعاد و اندازه های مناسب انتخاب شده را پليسه گيری نموده و نيز سطح آن را از هرگونه چربی، زنگار و آلودگی های ديگر با استفاده از برس سيمی تميز می کنیم.

در قدم بعدی، مطابق شکل زیر، دستگاه جوشكاری را راه اندازی كرده و آمپر مناسب را برای جوشكاری با الكترود انتخابی تنظيم می کنیم.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 10

شکل 9 تنظیم آمپر مورد نیاز جوشکاری

سپس، لوله ها را در وضعيت مورد نظر مستقر می کنیم و با استفاده از خال جوش و سه عدد براكت يا لقمه، اتصال بین آن ها را برقرار می کنیم. براكت يا لقمه ها بايد روی ساعت 3، 9 و 12 نصب شوند.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 11

 شکل 10زدن خال جوش بر روی قطعه
احتمال دارد قطعات با خال جوش، براكتها، نبشیها و يا ناودانیها به يكديگر متصل شوند.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 12

شکل 11استفرار صحیح قطعه کار

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 13

شکل 12 زاویه های جوشکاری

مطابق تصویر بالا، قطعات كار طوری قرار داده می شود كه محور لوله در وضعيت افقی و در ارتفاع مناسب با قد جوشكار قرار گيرد. جوشكاری از قسمت زيرين لوله آغاز می شود. الكترود عمود بر امتداد افق و با شيب مناسب نسبت به جهت پيشروی نگه داشته می شود. قوس را روشن کرده و زاويه الكترود به سمت عمق شكاف نگه داشته می شود. سپس در ريشه جوش پل می زنیم. عمل پل زدن با رسوب دادن فلز جوش بر روی لبه های آماد هسازی در ريشه جوش انجام می گيرد.

با پيشرفت جوشكاری و ادامه آن زاويه الكترود را تغيير می دهیم. اطمينان داشته باشيم كه قوس الكتريكی به طور دائم در حال شكل گرفتن است. همچنین، سرعت جوشكاری تا حد امکان، بالا اختیار شود تا از گرم شدن لبه كار جلوگيری شده و جلوی فروريختن مذاب گرفته شود.

آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه 14

شکل 13مسیرهای جوشکاری

جوشكاری را تا ساعت 9 ادامه می دهیم در اين صورت الكترود 10 درجه عقب تر از عمود به سطح كار است. در صورت اتمام الكترود با همان زاويه با الكترود جديد قوس را شروع كرده و به كار ادامه می دهیم. بايد بين ساعت 10 و 11، زاويه الكترود ۴۵ درجه باشد. سعی می کنیم، اين زاويه را تا نقطه 12 حفظ كنيم و كار را به اتمام برسانيم. مطابق شکل زیر، جوشكاری را مجدداً از ساعت 6 شروع كرده و به سمت ۳ و 12 ادامه می دهیم.

 

فعالیت

ارزیابی

آماده سازی دستگاه جوش کاری

انتخاب آمپر مناسب

اتصال کابل دستگاه

انتخاب قطب مناسب

اتصال کابل اتصال و الکترود

انتخاب الکترود مناسب

جوشکاری

ثابت کردن قطعه

جهت صحیح حرکت الکترود

پاشش کم

عدم سوختگی کناره های جوش

نداشتن مک

جدول 5 چک لیست اتصال دائم لوله كشي پخش كننده های ثابت

در این نوشته با برخی از شیوه های جوشکاری لوله های موتورخانه، آشنا شدید. ادامه این مطلب را می توانید در مقاله آموزش نحوه جوشکاری لوله های موتورخانه-بخش دوم دنبال کنید. همراه ما باشید!

توجه: برخی از مطالب عنوان شده در این مقاله، برگرفته از کتاب راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم(رشته تاسیسات، گروه مکانیک، شاخه فنی و حرفه ای) می باشد.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را ثبت کنید

تصویر امنیتی

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد