احتمالا تا کنون برای شما هم پیش آمده است که با مطالعه مقالات و نوشته های تاسیساتی با کلمه رایزر در ساختمان مواجه شده باشید و از آنجا که ممکن است با این اصطلاح آشنایی زیادی نداشته باشید، ما قصد داریم تا در این مقاله این موضوع را بررسی کنیم که رایزر در ساختمان چیست و چه مفهومی دارد.

 

تعریف رایزر:

برای بررسی بهتر موضوع ابتدا تعریف رایزر در تاسیسات را بیان می کنیم.

 

کلمه رایزر در صنعت ساختمان سازی برای هر نوع لوله، مجرای آب و یا استوانه ای شکل به کار برده می شود که به صورت عمودی و رو به بالا یا پایین قرار گرفته باشد.

یک رایزر می تواند لوله آب، لوله فاضلاب، هواکش، لوله تهویه یا مدار گرمایشی، مکش عمودی حوضه آبریز فاضلاب، مکش عمودی چاه و لوله کابل های برق در ساختمان باشد.

در هر منطقه ای که لوله به شکل عمودی قرار گرفته شده باشد معنی رایزر را می دهد. استفاده از رایزر در ساختمان های چندین طبقه بسیار مهم و کاربردی است.

رایزر ها را می توان در اشکال مختلف با توجه به نظر مهندس ساختمان به کار گرفته می شود

. به شکل ساده تر می توان گفت رایزر ها لوله های عمودی هستند که جدا از نوع کار برد آنها در فاضلاب، آب رسانی، هواکش، برق و غیره به صورت عمودی از روی زمین به طرف بالا یا پایین و در میان ساختمان به شکل بسیار حساب شده قرار می گیرند.

در این مقاله ما بیشتر در مورد رایزر های آب، رایزر فاضلاب، رایزر هواکش و رایزر مدار گرمایشی صحبت می کنیم چون تخصص ما در این زمینه های ذکر شده است.

رایزر در ساختمان چیست 1

 

رایزر آب در ساختمان :

رایزر آب در ساختمان را می توان به دو صورت در نظر گرفت یکی به صورت عمودی و از پایین ساختمان به بالا یعنی لوله اصلی آب یا همان رایزر آب که از ابتدای کنتور به سمت بالای ساختمان هدایت شده و در طبقات مختلف در طول ساختمان از پایین به بالا منشعب می شود.

حالت دوم در مورد رایزر آب به این صورت است که لوله اصلی یا رایزر آّب بعد از اتصال به کنتور آب به سمت بالای پشت بام هدایت شده و در بالا U شکل شده و به سمت پایین برگشته است.

این لوله از بالا به پایین در طول ساختمان حرکت کرده و در طبقات آن منشعب می شود. از این روش قرار گیری رایزر می توان در لوله کشی آب ساختمان از بالا به پایین استفاده نمود.

در لوله کشی رایزر آب در ساختمان این رایزر دارای یک شبکه توزیع است که در طراحی این شبکه توزیع، آب ورودی به داخل رایزر کمترین میزان فشار مورد نیاز برای استفاده در هر منطقه از مصرف را در کل ساختمان تقسیم بندی می کند.

رایزر در ساختمان چیست 2

نمونه ای از شبکه توزیع آب توسط رایزر آب

در اصل این شبکه وظیفه توزیع آب در مکان هایی که به آب احتیاج دارند را بر عهده دارد و همچنین می توان مقدار فشار آب بالای مورد نیاز در ساختمان به عنوان مثال برای سیستم گرمایشی را با کمک این شبکه توزیع تامیین کرد.

 

رایزر فاضلاب در ساختمان:

رایزر فاضلاب در ساختمان را می توان در مورد فاضلاب آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در نظر گرفت.

در بیشتر ساختمان ها رایزر فاضلاب برای مکان های ذکر شده به صورت جداگانه و مجزا در نظر گرفته می شود. کمتر پیش می آید که برای تمامی نقاط از یک رایزر مشترک استفاده شود.

این لوله در طول ساختمان یعنی از بالا به پایین حرکت کرده و با گرفتن انشعاب های مختلف از طبقات ساختمان که توسط لوله کشی فاضلاب صورت می گیرد در انتها به چاه اصلی خارج از ساختمان هدایت می شود.

 

رایزر هواکش:

رایزر هواکش را به صورت پایین به بالا بر خلاف رایزر فاضلاب و در میان ساختمان قرار می دهند تا گازهای خروجی از فاضلاب را به سمت پشت بام هدایت کند و در انتها سر این لوله به صورت U شکل و رو به پایین قرار می دهند تا گازهای خارج شده از آن توسط کولر به داخل ساختمان وارد نشود.

رایزر در ساختمان چیست 3

نمونه ای رایزر هواکش در داخل و بالای پشت بام ساختمان

رایزر مدار گرمایشی :

همانطور که گفتیم رایزر هر لوله عمودی در داخل ساختمان است که از بالا به پایین و یا بر عکس و در میانه ساختمان تعبیه شده باشد.

همانطور که در مقالات مربوط به سیستم های گرمایشی از قبیل موتورخانه گفتیم، آب گرم شده در داخل موتورخانه باید توسط لوله بالا رونده ای به داخل لوله های آب ساختمان هدایت شود تا بتواند وسایل گرمایشی مانند رادیاتور و فن کوئل را تغذیه کند.

از طرفی یک لوله یا رایزر برای برگشت آب چرخیده شده در مدار حرارتی باید قرار داشته باشد تا آب سرد شده را دوباره از بالا به پایین به داخل موتورخانه برساند تا این حلقه گردش آب کامل شود.

به این دو لوله عمودی که آب گرم را به وسایل حرارتی از قبیل رادیاتور و فن کوئل رسانده و از طرفی آب سرد را به موتورخانه بر می گرداند، رایزر مدار گرمایشی می گویند.

نکات مهم در رابطه با رایزرها که باید مورد توجه در ساختمان سازی و لوله کشی ساختمان مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد زیر می باشند:

  • قطر رایزر :

قطر رایزر باتعداد مکان های مصرف در ساختمان رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه تعداد انشعابات مصرفی بیشتر باشد قطر رایزر هم بیشتر می شود.

از طرفی برای طول لوله های رایزر اصلی باید نقشه لوله کشی آب و فاضلاب در ساختمان را طوری طراحی کرد که فاصله محل مصرف تا رایزر در کوتاه ترین میزان خود باشد.

قطر رایزر آب در ساختمان باید بزرگتر از قطر لوله آب یا همان کنتور باشد تا فشار آب مصرفی در داخل ساختمان مناسب باشد و برای لوله های فرعی در لوله کشی آب ساختمان از قطر کمتر از قطر رایزر استفاده می کنیم.

قطر رایزر فاضلاب باید از سمت بالا به پایین ساختمان بزرگتر شود تا حجم کافی برای انتقال مواد فاضلابی تا چاه اصلی را داشته باشد.

 

  • جنس رایزر:

مهمترین فاکتور تعیین کننده جنس رایزر در ساختمان نوع کاربرد آن در ساختمان است.

برای نمونه در مورد رایزر آب در مدار گرمایشی باید از رایزری استفاده کرد که توان مقاومتی بالایی در برابر حرارت بالای آب را داشته باشد که در زمینه می توان از لوله های فلزی در رایزر موتورخانه استفاده کرد.

رایزر فاضلاب را باید از لوله ای انتخاب در برابر مواد اسیدی و شیمیایی مقاومت بالایی داشته و به راحتی خورده نشود که در این میان می توان به لوله های پوشفیت و پلیکا اشاره نمود.

برای مطالعه بیشتر در مورد لوله های پلیکا و پوشفیت مقاله لوله کشی فاضلاب پلیکا بهتر است یا پوش فیت را مشاهده کنید.

البته در مورد لوله های پلیکا در ساختمان هایی که در مناطق زلزله خیز قرار دارند باید در استفاده از آنها در سیستم فاضلاب ساختمان کمی محتاط بود.

دلیل آن هم نحوه اتصال این لوله ها با کمک چسب است که اگر به درستی نصب نشوند احتمال زیادی وجود دارد که در اثر تکان های شدید و حجم مواد فاضلابی دچار نشتی شوند.

اگر حجم مواد اسیدی و شیمیایی شما در جرایانات فاضلابی ساختمان بالا است بهتر است که از لوله پلیکا به جای لوله پوشفیت به عنوان رایزر فاضللاب در ساختمان استفاده کنید.

زیرا لوله های پوشفیت به دلیل داشتن حلقه فلزی در محل اتصال خود این احتمال را دارند که با مواد شیمیایی و اسیدی وارد واکنش شوند.

ما برای آشنایی شما با نحوه تست لوله های فاضلاب روش تست لوله کشی فاضلاب و فیلم نحوه تست لوله های فاضلاب با استفاده از استاپر را در همین سایت قرار داده ایم.

رایزر هواکش را باید از جنس مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید انتخاب کرد چرا که این لوله با فضای خارج از ساختمان در تماس مستقیم است.

در این بین می توان به لوله های پلی اتیلن به عنوان رایزر هواکش اشاره کرد.

 

نحوه قرار گیری رایزرها:

رایزرها معمولا در میانه دیواره های داخلی ساختمان قرار می گیرند. ر

ایزرها برای هر قسمت که در نظر گرفته می شوند باید از سایر رایزرها محافظت شوند و مهمترین حفاظت در مورد رایزر آب و رایزر فاضلاب را باید برای جلوگیری از ادغام شدن آب و فاضلاب در ساختمان مورد توجه قرار داد.

یکی دیگر از حفاظت های مهم در مورد رایزر آب و رایزر برق است که باید کاملا به صورت جداگانه و پوشیده از هم در ساختمان مورد استفاده قرار گیرند تا در صورت بروز نشتی و ترکیدگی رایزر آب خطربرق گرفتگی برای ساکنان به وجود نیاید.

بر اساس پاره ای از قوانین ساختمان سازی رایزرها را نباید از مکان هایی از قبیل چاه آسانسور و اتاقک برق ساختمان عبور داد.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم در نحوه قرار گیری رایزرها در نظر گرفتن شیب مناسب در لوله های رایزر است.

لوله های رایزر آب و فاضلاب چون باید حجم جریان آب و فاضلاب را در خود جابجا کنند باید در طول ساختمان با شیب مناسب نصب شوند تا سرعت حمل و انتقال سیالات کم یا زیاد نباشد.

رایزر در ساختمان چیست 4

در این مقاله سعی شد تا با مفهوم رایزر و انواع آن در ساختمان آشنا شوید.

فیلم نحوه تعویض رایزر آب سرد و گرم ساختمان

در کلیپ زیر نحوه تعویض لوله کشی رایزر آب سرد و گرم ساختمان را مشاهده می کنید.

 

اگر شما هم قصد انجام لوله کشی آب و فاضلاب و همچنین اجرای لوله کشی در سیستم حرارتی ساختمان خود را دارید می توانید همین الان با همکاران ما در گروه تاسیساتی 24 ساعته تماس گرفته تا اجرای خدمات لوله کشی ساختمان خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید.

 

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

همین حالا درخواست خود را ثبت کنید تا مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنیم

درخواست سرویسکار متخصص

سوالات متداول

ما در تمام مناطق شهر تهران، کرج، مشهد، شیراز، شهریار، اسلامشهر، اصفهان، تبریز، رشت، اهواز، اراک، پردیس، رودهن، بومهن، پرند، دماوند، قم، ارومیه، کرمانشاه، شهر قدس فعالیت داریم.

باتوجه به اینکه همکاران ما در تمام مناطق شهر مستقر هستند، هزینه ای بابت ایاب و ذهاب از مشتریان نمیگیریم.

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد. اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

بابت مشاهده دستمزدها به صفحه تعرفه خدمات مراجعه کنید. همچنین لازم به ذکر است بعضی از پروژه ها را فقط بعد از بازدید میتوان قیمت اعلام کرد که آنها نیز هنگام تماس تلفنی مجری تاسیساتی با شما قبل از آمدن به محل پروژه قیمت حدودی اعلام می شود.

در این صورت فقط هزینه کارشناسی 200.000 تومان از شما دریافت می شود که اگر کار تعمیر را به ایشان بسپارید این هزینه کارشناسی از دستمزد انجام کار کم می شود یعنی غیر از دستمزد تعمیرات هزینه ای بابت کارشناسی از شما نمی‌گیرند.

تمامی سرویسکاران مجموعه ما قبل از شروع همکاری توسط تیم امور مجریان، از لحاظ تخصصی و فنی مورد سنجش قرار می گیرند.

شما میتوانید از 2 طریق سفارش خود را ثبت کنید:

1. در صفحه درخواست سرویسکار متخصص، فرم خدمات درخواستی مورد نظر خود را پر کنید تا سفارش شما ثبت شود.

2. با شماره های قسمت تماس با ما، تماس گرفته و سفارش خود را به صورت تلفنی به همکاران ما اعلام کنید.

منابع انگلیسی:

منبع 1 منبع 2 منبع 3 منبع 4

 

اشتراک گذاری این صفحه