امتیاز کاربران
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی از سیستم های مکانیکی اجرا شده در واحدهای مسکونی و صنعتی برای خارج کردن فاضلاب از ساختمان به چاه یا فاضلاب شهری لوله کشی فاضلاب ساختمان است.

در صورتی که لوله کشی فاضلاب ساختمان به درستی انجام نشود، می تواند باعث زیان های غیر قابل جبرانی شود و آلودگی های محیطی بسیاری را به بار آورد.

به آب مصرف شده که آلوده به مواد می شود، فاضلاب می گویند. فاضلاب (Sewage) هر نوع فاضلابی را که حاوی مواد آلی به صورت معلق و یا محلول است، گفته می شود.

از طرفی فاضلاب (Waste) به هر نوع فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی و سایر دستگاه های مصرف کننده آب به استثنا فاضلاب توالت و آبریزگاه (پیسواریا Urinal) اطلاق می شود.

فاضلاب خاکستری (Gray water) به فاضلاب خروجی از وان، زیردوشی، کفشوی، لگن، ماشین لباسشویی و موارد مشابه گفته می شود، که می توان به عنوان پرکن مخزن فلاش تانک توالت و آبریزگاه مورد استفاده قرار گیرد.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 1

 شکل  1شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان و اجزای آن

بخش های مختلف شبکه فاضلاب

شبکه فاضلاب شامل بخش های زیر می شود:

 • شاخه های فاضلاب

لوله افقی فاضلاب که محتویات لوله های انشعاب فاضلاب لوازم بهداشتی در طبقات ساختمان، به آن می ریزد و این لوله فاضلاب را به سمت لوله قائم فاضلاب هدایت می کند.

لوله قائم فاضلاب، لوله ای به شکل قائم است که فاضلاب را از شاخه های طبقاتی جمع کرده و در پایین ترین تراز طبقه به لوله افقی اصلی می رساند.

 • سیفون ها

سیفون وسیله ای است که با نگهداری مقداری آب در مسیر عبور فاضلاب، مانع انتشار هوای آلوده و گازهای موجود در داخل شبکه لوله کشی فاضلاب در فضای ساختمان شده و در عین حال هیچ گونه اثری بر جریان عادی فاضلاب ساختمان ندارد.

 •  لوله های هواکش

لوله کشی هواکش، مجموعه ای از لوله کشی فاضلاب ساختمان است که به منظور شکل گیری ارتباط شبکه لوله کشی فاضلاب با جریان هوای آزاد و حفاظت آب و هوابند بودن سیفون در مقابل فشار معکوس و یا فشار سیفونی به کار گرفته می شود.

 •  لوله قائم فاضلاب
 •  لوله افقی اصلی

لوله افقی اصلی در پایین ترین قسمت شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان قرار دارد.

این لوله وظیفه هدایت فاضلاب ساختمان را که از لوله های قائم یا لوازم بهداشتی پایین ترین تراز طبقه در آن ریخته می شود، به خارج ساختمان به عهده دارد.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 2

 شکل 2 اجزای اصلی سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان

نکات مهم در زمینه لوله کشی فاضلاب

در ادامه توجه شما عزیزان را به چند نکته مهم در زمینه اصول لوله کشی فاضلاب ساختمان جلب می کنیم:

 • رعایت شیب لازم در مسیر لوله ها بر اساس آنچه در مطلب شیب استاندارد لوله کشی فاضلاب ساختمان گفتیم.
 •  به جز مسیرهای ورودی فاضلاب مانند روشوئی، ماشین لباس شویی و ظرف شویی برای مسیرهای لوله کشی از اتصالات 45 درجه به جای فیتینگ های 90 درجه استفاده کنید.
 • سیفون های ساختمان حتماً باید تراز باشند و شیب نداشته باشند، زیرا باعث پخش شدن بوی نامطبوع در فضا می شوند.
 •  در هنگام استفاده از لوله و اتصالات حتماً توجه داشته باشید که ترک یا شکستگی نداشته باشد.
 • دقت کنید که سایز رایزر خروجی فاضلاب حتماً جوابگوی خروجی فاضلاب باشد.
 • لوله و اتصالات توسط سیم یا بست مهار شود.
 • در لوله کشی فاضلاب با لوله های پلیکا حتماً از چسب قوی مخصوص پلیکا استفاده کنید و چسب کافی برای استفاده در لوله و اتصالات به آنها زده شود.
 • به هیچ عنوان از رایزر مشترک برای لوله کشی فاضلاب آشپزخانه با حمام یا توالت مشترک استفاده نکنید.
 • در پارکینگ مسیر هر رایزر دریچه بازدید را به کار ببرید تا از آن در مواقع اضطراری استفاده شود.
 • تمامی سیفون های مورد استفاده در مسیر فاضلاب دارای هوا کش باشند. (توضیحات در عکس زیر)

لوله کشی فاضلاب ساختمان 3

 شکل 3 اینفوگرافیک نکات مهم در لوله کشی فاضلاب ساختمان

 • جنس لوله هاي فاضلاب بزرگتر از 2 اینچ و ونت بزرگتر از 2.5 اینچ و فتينيگ ها و اتصالات از نوع پلي اتيلن جوشي و جنس لوله های كوچكتر از اين مقادير از گالوانيزه مطابق با توضيحات ارائه شده در نقشه ها است.
 • لوله هاي گالوانيزه نباید در هیچ حالتی، در كف و زيركف سازي اجرا شوند.
 • اجراي لوله كشي فاضلاب بايستي طبق الزامات قید شده در مبجث 16 مقررات ملي ساختمان صورت گیرد.
 • لازم است که حداقل شيب لوله هاي كوچكتر از 4 اینچ، 5,1 درصد و بزرگتر از 4 اینچ، 1 درصد باشد.
 • پيمانكار می بایست آزمايش اوليه سيستم لوله كشي را قبل از نصب لوازم بهداشتي انجام دهد و همچنین به انجام آزمايش نهايي پس از نصب لوازم بهداشتي مبادرت ورزد و در هر دو صورت به تایيد دستگاه نظارت وكارفرما برساند.
 • روش تست اولیه لوله کشی فاضلاب ساختمان با آب بايستي به مدت 15 دقيقه و تحت فشار حداقل 6 متر ستون آب باشد.
 • همچنين ساير مندرجات ارائه شده در مبحث 16 مقررات ملي ساختمان بايستي لحاظ شود.
 • فاضلاب خروجي از ساختمان ها بايستي تا نزديكترين چاه فاضلاب یا منهول طبق نقشه های تهیه شده در مجاورت ساختمان استقرار و اجراء شود.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 4

 شکل 4 نمایی از آخرین مراحل انتقال فاضلاب

 • بر اساس آنچه در مطلب نکات اجرایی لوله کشی آب و فاضلاب آزمایشگاه گفتیم، لوله هاي هرزآب تجهیزات آزمايشگاهی بايستي از جنس پي وي سي مقاوم در مقابل اسيد تهیه شود.
 • اتصال كليه وسايل بهداشتي به شبكه فاضلاب بايد با سيفون برقرار شود.
 • كليه لوله هایی كه عبور آنها از داخل و يا زير ديوارها است، بايد در برابر شكستگي محافظت شوند.
 • كليه لوله هایی كه اجرای آنها پايين تر از پي ها و يا ديوارهاي باربر صورت می گیرد، بايد در خارج از زاويه 45 درجه پي قرار گيرند، مگر در مواردی که جز اين تصويب شده باشد.
 • پس از پايان كار روزانه فرآیند لوله كشي، بايستی بوسيله درپوش و يا كرباس و يا مواد ديگر، انتهاي سر باز لوله ها بسته شود تا از ورود مواد خارجي به داخل لوله ها جلوگيري به عمل آید.
 • ارتفاع مجاز نصب سر لوله های فاضلاب دستشويی و آشپزخانه 40 سانتيمتر از كف تمام شده است.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 5 شکل 5 تصویر شماتیکی از دریافت کننده سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان

 • لوله کشی هواكش براي خروج گازهاي متصاعد از چاه به بالاترين نقطه ساختمان بايد ادامه پیدا کند.
 • محل چاه ها طوري پیشبینی شود كه از پي ها فاصله داشته و متحمل وزن ساختمان و پي ها نباشد.
 • با توجه به مبحث 16 مقررات ملي، به کارگیری ساپورت در تمام طول مسير لوله كشي به فواصل معين با استفاده از بست هايي كه كاملًا قطر لوله را پوشش مي دهد، ضروري است.
 • قرارگیری دريچه هاي بازديد بايد در فضاهايي باشد كه امكان دسترسي به آن در هر لحظه از زمان امكان پذير باشد.
 • لوله کشی آب باران و هر نوع فاضلاب دیگر نبايد به هيچ وجه اشتراكي داشته باشند.
 • قبل از خريد كليه مصالح و لوازم مصرفي بايستي نسبت به تصويب آن توسط كارفرما و دستگاه نظارت اقدام کرد.
 • بعد از نصب توالت ايراني حتماً دهانه ي ورودي فاضلاب پوشانده شود و به جز موارد مربوط به تست در همین وضعیت تا پايان پروژه باقی بماند.

       اگر می خواهید با روش آب بندی لوله های فاضلاب آشنا شوید، کافیست بر روی لینک مورد نظر بزنید.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 6 شکل 6 تصویری از سیفون و کارکرد آن

قابلیت های یک سیستم فاضلاب صحیح موارد متعددی رو شامل می شود. در این میان موارد زیر مهمترین ویژگی های یک سیستم لوله کشی فاضلاب درست به شمار می روند:

 • تخلیه سریع
 • جلوگیری از رسوب گذاری
 • آب بند و هوابند بودن به منظور حفظ سلامت ساکنین ساختمان در برابر آلودگی های احتمالی 
 • کنترل سطح فشار داخل شبکه در هنگام کار برای ایجاد هماهنگی مکش و رانش هوا در زمان تخلیه فاضلاب

 

انواع لوله فاضلاب

در انتخاب جنس لوله ها برای انجام لوله کشی فاضلاب ساختمان تنوع انتخابی بالاست و با توجه به مزایا و معایب آن ها، می توانید بهترین لوله را برای مکان مدنظر تهیه فرمایید.

 • لوله های چدنی
 • لوله های پلیکا از جنس قوی و نیمه قوی
 • لوله های پوش فیت
 • لوله های گالوانیزه
 • لوله پلی اتیلن
 • لوله های پلی ونیل کلراید

لوله کشی فاضلاب ساختمان 12

 • لوله های چدنی

در گذشته لوله های چدنی در ساختمانها استفاده می شد. همچنین لوله های چدنی خود به دو دسته با سرکاسه و بدون سرکاسه تقسیم می شوند.

امروزه به دلیل طریقه اجرای سخت و دشوار، سنگین بودن لوله ها، پر هزینه بودن، نبود نیروی کار، زمان بر بودن اجرا، رسوب پذیری، جرم گرفتن و کوچک شدن سایز داخلی لوله دیگر در ساختمان ها اجرا نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به مطلب تعویض لوله کشی فاضلاب چدنی مراجعه کنید.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 7

شکل 7 تصویر لوله های چدنی فاضلاب

 • لوله های پلیکا

امروزه در ساختمان ها به دلایل سبک بودن لوله و اتصالات، کم هزینه بودن اجرا، ارزان بودن لوله و اتصالات آن، کم هزینه بودن ابزار مورد نیاز برای اجرای لوله کشی فاضلاب، سرعت بالای اجرای لوله کشی، بیشتر لوله پولیکا مورد استفاده قرار می گیرد.

طریقه کار با لوله های پلیکا به این صورت است که یک سر لوله که کونیک نیست را با پیک نیک داغ می کنند (خطر سوخته شدن وجود دارد).

سپس سطح بیرونی لوله دیگر را به میزان کافی چسب زده و لوله ها را داخل یکدیگر کرده و در نهایت با صبر و حوصله لوله ها را به یکدیگر بچسبانید.

به منظور آشنایی با نحوه اتصال لوله چدنی به پلیکا بر روی لینک مقاله بزنید.

 • لوله های پوش فیت

همانطور که در مطلب لوله کشی فاضلاب پلیکا بهتر است یا پوش فیت گفتیم، لوله های پوش فیت از لحاظ کیفیت از پلیکا قوی تر هستند.

این لوله ها را توسط گیره ای به شکل سه پایه برش می زنند، اتصالات پوشفیت بر خلاف اتصالات پلیکا با چسب به هم نمی چسبند.

در داخل هر اتصال پوشفیت یک اورینگ قرار دارد، که این اورینک زمانی که دو اتصال به هم وصل می شوند، اتصالات را آب بندی می کند.

این لوله و اتصالات را توسط مایعی روان کننده به هم وصل می کنند، برای اجرای لوله کشی پوشفیت باید توسط نبشی شاسی کشی کرد و سپس لوله و اتصالات را توسط بست T یا بست رایزر مهار کرد.

لوله های پوشفیت را می توان توسط دستگاه استاپر تست کرد، ولی لوله های پلیکا را فقط به صورت آب روان تست می شوند.

بررسی فیلم نحوه تست لوله های فاضلاب با استفاده از استاپر تکمیل کننده مبحث لوله کشی فاضلاب است.

همچنین اگر می خواهید با اجرای لوله کشی فاضلاب پوش فیت آشنا شوید، لینک مربوطه را لمس کنید.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 8

شکل 8 تصویر لوله های پوش فیت فاضلاب

در دو فیلم کوتاه زیر دو نفرکارشناس و  مجری تاسیساتی لوله های پوش فیت را با پلیکا مقایسه می کنند.

 

 • لوله های گالوانیزه

برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک از لوله های گالوانیزه استفاده می شود، که خود به نوعی فولاد نرم هستند.

لوله های گالوانیزه خود در مقابل اسیدها و زنگ زدگی ها مقاوم می باشند، امکان خوردگی این لوله ها در اثر حرارت ناشی از جوشکاری وجود دارد.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 9

شکل 9 تصویر لوله های گالوانیزه فاضلاب

 • لوله های پلی اتیلن

این لوله ها با سه چگالی متفاوت (پایین، متوسط، بالا) ساخته می شوند، که هر کدام مزایا و معایب مخصوص خود را دارند.

نوع سوم که چگالی بالایی دارد، سنگین است. اما از دو نوع دیگر به علت مقاومت، سختی، زبری و قابلیت انبساط کاربرد بهتر و بیشتری دارد.

مطلب لوله کشی فاضلاب پلیکا بهتر است یا پلی اتیلن را مطالعه کنید تا بیشتر با خصوصیات این جنس از لوله آگاه شوید.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 10

شکل 10 تصویر لوله های پلی اتیلن فاضلاب

اگر میخواهید با تفاوت لوله های پلی اتیلن با پلیکا از زبان دو کارشناس و مجری تاسیساتی آشنا شوید دیدن این دو کلیپ کوتاه زیر را از دست ندهید

 

 

 • لوله های پلی ونیل کلراید (PVC)

این لوله های PVC نیز با دو جنس فشار قوی و فشار ضعیف موجودند، برای سیستم های فاضلاب ساختمانی استفاده از لوله فشار قوی توصیه می شود.

از معایب این لوله ها می توان شکننده بودن در برابر سرما و گرما و مقاومت کم را مثال زد.

لوله کشی فاضلاب ساختمان 11

شکل 11 تصویر لوله های PVC فاضلاب (پلی ونیل کلراید)

روش اجرای لوله کشی فاضلاب

لوله کشی فاضلاب را همچون لوله کشی آب می توان هم به صورت زیر سقفی و هم روی کف اجرا کرد.

اما همانطور که در مطلب بهترین روش لوله کشی فاضلاب ساختمان گفتیم، بهتر است لوله کشی فاضلاب در زیر سقف اجرا شود تا دسترسی به لوله ها راحت تر باشد.

برای آشنایی بیشتر با این نوع لوله کشی بر روی اجرای لوله کشی فاضلاب زیر سقفی کلیک کنید.

 • مزیت لوله کشی فاضلاب زیر سقفی

  این مزیت برای بازسازی لوله های فاضلاب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد تا خرابکاری و هزینه کمتری را در پیش داشته باشد.

در فیلم های زیر آقای مصطفی اسماعیلی و میثم بایزگلی نکاتی را در مورد تفاوت های لوله کشی از سقف با لوله کشی از کف بیان می کنند.

 

 

 

یکی از خدمات ما اجرای لوله کشی فاضلاب به بهترین نحوه و با روش های به روز می باشد. برای اطلاع از قیمت اجرای لوله کشی فاضلاب به مقاله قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان کلی و جزئی مراجعه نمایید.

در صورت نیاز به اجرا و بازدید رایگان پروژه همین الان با ما تماس بگیرید و یا فرم درخواست سرویسکار متخصص را پر کنید.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

تاسیسات ۲۴ ساعته در کنار شماست تا به شما کمک کند مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنید

درخواست سرویسکار متخصص

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

 

فیلم نمونه لوله کشی فاضلاب با لوله های پوش فیت اجرا شده توسط همکاران ما

 

فیلم نمونه بازسازی لوله کشی فاضلاب برای یک واحد ساختمانی - کارفرما آقای مهندس ترابیان

 

نظر آقای مهندس ترابیان در مورد استفاده از خدمات مجموعه تاسیسات 24 ساعته

نظر آقای محمدزاده در مورد تجربه استفاده از خدمات مجموعه تاسیسات 24 ساعته

 

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +12 # محمدی 1395-11-06 08:39
سلام وقت بخیر .. برای ساپورت فاضلاب از چه نوع پروفیلی استفاده کنیم خوبه .. نبشی ، قوطی ، تسمه .. با کدوم کار راحت جلو میره و کار باهاش راحته ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +8 # اسماعیلی 1395-11-07 06:26
با عرض سلام و احترام.
جهت ساپورت لوله فاضلاب بیشتر از نبشی استفاده می شود که کارباهاش راحتتر و سبک تر است. از قوطی هم میشه استفاده کرد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +7 # علی پور 1397-09-25 20:28
نبشی خیلی بهتر از قوطی و میگرد و چیزهای دیگه است من خودم از نبشی استفاده میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # مجتبی اسمعیلی 1397-09-27 08:26
سلام وقتتون بخیر
تشکر از اینکه تجربیاتتون رو در اختیار کاربران سایت قرار میدهید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # رضا پیری 1397-10-24 02:41
سلام هر چیزی ذکاتی داره و ذکات علم انتقال و اموزش اونه انشالله که تجربیات بنده و همکاران گره گشا واقع شده باشن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # عظیمی 1395-11-08 00:50
سلام . برای رایزر آب باران از لوله چند بار استفاده کنیم ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # اسماعیلی 1396-01-17 18:17
با سلام.
برای رابزر آب باران معولا از لوله 110 استفاده می کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # کاشانی 1395-12-06 06:54
سلام.
در یک ساختمان 9 طبقه جهت لوله های فاضلاب از pvc استفاده خواهد شد.
آیا ضخامت معمول لوله ها که 3.2 هست کفایت میکنه یا حتما باید ضخامت های خاص بالاتر مثل 4.2 که فقط بعضی برند ها مثل گلپایگان تولید میکند استفاده شود ؟؟
البته ضخامن های بالاتر مثل 4.2 هم گرون تر و هم در بازار سخت گیر میاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # اسماعیلی 1395-12-06 07:21
سلام دوست عزیز
گلپايگان نيمه سنگين استفاده كن همون ۳.۲ کفایت میکنه ، هم مقاومتش بهتره هم تو اجرا ، ضخامت بالا كار كردنش درد سر داره ، زمان گرم كردن لوله مكافات داره و.....
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +7 # مریوانی 1395-12-08 22:57
سلام
برای یک ساختمان هشت طبقه آیا برای فاضلاب که از طبقه بالا میاد سرعتگیری یا چیز دیگری که سرعت آب را کاهش بده لازم است؟
راهنمایی کنید لطفا.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +10 # اسماعیلی 1395-12-09 21:52
سلام وشب بخیر. به نظر من اگر از لوله پی وی سی استفاده میکنند.در هر ۶ متر ارتفاع از دو زانوی ۴۵ درجه جهت سرعت گیر استفاده کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # اسماعیلی 1395-12-11 13:23
در صورت اجبار میتونید از بست سوکت استفاده کنید ک ایمن تر باشه.
این بست، ویژه سیستم فاضلابی سوپردرین در کاربردهای خطوط آب باران بیش از 6 متر و حداکثر 20 متر ارتفاع، خط تخلیه فاضلاب تحت فشار و در نقاطی که به علت تعدد اتصالات، امکان اجرای بست تک‌پایه و یا دو پایه وجود ندارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # مسعود 1396-10-17 19:14
به نقل از مریوانی:
سلام
برای یک ساختمان هشت طبقه آیا برای فاضلاب که از طبقه بالا میاد سرعتگیری یا چیز دیگری که سرعت آب را کاهش بده لازم است؟
راهنمایی کنید لطفا.

سلام
سرعت در لوله بعد از طی ۵ طبقه دیگه افزایش پیدا نمیکنه یعنی به حداکثر سرعت رسیده و نیازی به سرعتگیر نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +7 # فولادی 1395-12-11 20:24
سلام ممنون از سایت خوبتون , رایزر پلیکا رومیشه بدون چسب کار کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +7 # اسماعیلی 1395-12-12 09:40
سلام. ممنون از اعتماد شما.
درسته که آب بدون فشاری به سمت پایین حرکت می کند اما باید آینده نگر باشید.
در صورت گرفتگی جزئی یا هر دلیل دیگه ای آب به راحتی به بیرون نشت می کند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # جعفرآبادی 1395-12-16 14:17
سلام
لوله فاضلاب وان چقد هست؟
میخام بدونم من اشتباه میکنم یا ناظران پروژه. من گفتم ۷۵سانتیمتر ولی بعضیها نمیدونم از کجا میگن که ۱۱۰سانتی متر است و حداقل ۹۰اجرا گردد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # اسماعیلی 1395-12-17 08:36
سلام
شما بر اساس جداول دبی عبور و فیکسچر یونیت درست میفرمائید اما در اجرا معمولا زیر وان بزرگتر میگیرند بدلیل تجمع مو یا مواردی از این نظیر ، همچنین وقتی درپوش وان باز میشه ولوله تخیله میشه حرکت آزاد و پس نزدن آن بدلیل عدم رعایت لوله ونت در بعضی موارد به این نتیجه میرسیم که استفاده از لوله 3 اینچ مناسب و دیگه خیلی تجربی آن همان 110 است که من توصیه نمیکنم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # شهرام 1395-12-24 17:40
سلام و وقت بخیر.
اگر در روشویی سیفون 63استفاده بشه مشکلی ایجاد میکنه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +7 # اسماعیلی 1395-12-24 19:35
سلام وقت شما نیز بخیر.
بدلیل اینکه روشویی خودش سیفون داره در شبکه فاضلاب براش سیفون در نظر نمیگیرند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # مصطفوی 1396-01-03 09:52
سلام سال نو مبارک
برای هفت طبقه ونت کمکی رایزر اصلی فاضلاب رو میتونیم دو اینچ بگیریم ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-01-03 10:53
سلام. سال نو شما نیز مبارک
برای هفت طبقه شما می توانید از لوله سایز 63 و 76 میلیمتر استفاده کنید.
لوله های فاضلاب با سایز میلیمتر سایز می شوند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # پورمحمدی 1396-01-14 10:54
سلام وقت بخیر .
برای لوله کشی فاضلاب آشپزخانه با سه انشعاب و کفشور، آیا لوله افقی اصلی آشپزخانه 2 اینچ جواب میده ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-01-16 08:57
سلام جناب محمدی.
بهتر است که افقی را 90 در نظر بگیرید تا رایزر.
اگر محدودیت دارید با شیب مناسب 63 نیز میتوانید اجرا کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # غلامی 1396-01-19 10:39
سلام . لوله فاضلاب ماشین لباس شویی کف باشه یا تو دیوار کدام درسته؟ سیفون بزام یا نه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # اسماعیلی 1396-01-19 13:41
سلام جناب غلامی.
لوله فاضلاب لباسشویی، روشویی، سینک در فاصله 50 سانتیمتری از کف و بر روی دیوار نصب می شود و نیازی به سیفون ندارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # الببی 1396-01-21 09:50
سلام وقتتون بخیر بجای گرم کردن لوله فشار قوی برای جا زدن اتصالات از کالر استفاده میکنم برای پیشرفت، کار مشکلی نداره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1397-10-14 06:39
سلام اگه خوب چسب بخوره نه مشکلی نداره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # کهنوجی 1396-01-29 15:03
سلام برای یک واحد مسکونی که همکف تحاری و دو طبقه مسکونی دارد رایز فاضلاب سرویس ها رمانی که به تجاری میرسند توسط دو خم اجرا شده که ضمن عبور از تیر در واحد تجاری به دیوار بچسبد از انجا که واحد تجاری قبلا اجرا شده و بعدا واحد های مسکونی اجرا شدند در زمان اجرای فاضلاب سرویس های بالا رایزر که ار تجاری به بالا امده یک متر از داکت اصلی فاصله دارد (وسط سرویس می باشد) . در این مورد راه حل چیست ؟ایا اگر لوله را توسط دو خم به محل اصلی داکت هدایت کنیم (فاصله یک متر) و از انجا به طبقه بعدی ادامه پیدا کند و با توجه به اینکه ما مجبور فاضلاب طبقه دوم وصل به همین فاصله یک متر شود ایا مکش سیفونی ایجاد نمی شود. اگر میشود شما چه راه حلی پشنهاد میکند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # رضا پیری 1398-02-13 17:24
سلام مشکلی نداره از زانو ۴۵ درجه استفاده کن
ونت رو هم یادت نره اجرا کنی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # #اصغریان 1396-02-11 16:05
سلام برای اجرای لوله فاضلاب یک حمام و آشپزخانه ونت برای هردو یکی کافیه یا این که مثلا کفشور یک و روشویی یک ونت جدا بزارم البته روشویی بدون سیفون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # اسماعیلی 1396-02-11 16:11
سلام دوست عزیز جدا بهتره
اگه طبقات بالا مصرف کننده داری ونت میخواست روشویی هارو جدا ببر
ونت سیفونارو هم جدا بده به رایزر اضافی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # فرشته الهيارى نيك 1396-02-12 09:40
سلام ميشه لطفاً توضيح دهيد اگر توالت فرنگيهامون خيلى از ديوار فاصله داشته باشه و كاشيكارى هم انجام شده و فضاى توالت خيلى گرفته شده ٢٠ سانت هم بيشتر جلو اومده ميشه كارى كرد كه خيلى خرابى به بار نياد و درست بشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-02-12 13:30
با سلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی
بدون خرابی می توانید از بوگیر های ژله ای استفاده کنید که ورودی و خروجی آنها حدود 5 سانت اختلاف دارد و توالت 5 سانتیمتر عقبتر می رود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # جعفری 1396-02-12 12:09
سلام
برای لوله کشی فاضلاب(تخلیه وان حمام ) چقدر فاصله با دیوار اطراف باید باشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-02-13 17:54
سلام
فاصله مناسب 45 تا 50 سانتی متر می باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # مهدی 1396-02-17 10:15
سلام
ببخشید ما یه پمپ اب یک اینچ داریم که سر استخر گذاشتیم و مسافت تا کلکتور خیلی زیاده و پمپ اب همیشه هوا میگیره دلیل هوا گرفتن پمپ چیه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-02-17 13:23
سلام.
منطورتون کدوم پمپ تاسیسات استخر هست؟
دلیل هواگیری در مسافتهای زیاد بیشتر رعایت نکردن شیب مناسب در ورودی پمپ هست که همیشه پشت پمپ آب باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # سلامت 1396-03-14 23:04
سلام و درود بر شما . من خیلی وسواس هستم و به دلیل اهمیت این بخش ، هزینه اش برام مهم نیست . متاسفانه یکی اومد لوله کشی فاضلابم را کار کرد ولی زیر بار تست نمی رفت تا خودم آب ریختم و از چند جا نشتی داشت . گفت درستش میکنم ولی قید ش را زدم . می خوام مجدد این کار رو بکنم . متاسفانه اتصالات زیاد و غیر ضرور رو استفاده کرده و لوله ها ماهان بود . چه لوله و انصالاتی پیشنهاد میدید؟؟؟ که هم از لحاظ نشتی و هم نشست سالهای بعدی ساختمان اثری نزاره . (هرچند اثرات نشست با اجرای صحیح و رعایت فواصل کمی کاهش می یابد).
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-03-15 16:35
سلام و درود بر شما که به قلب ساختمان خود اهمیت می دهید.
همانطور که شما فرمودید اجرای صحیح و با دقت هر گونه مشکل احتمالی را رفع می کند.
لوله و اتصالات ماهان و گلپایگان دارای کیفیت خوبی می باشند.
مایل باشید می توانید از تجربیات گروه ما در این زمینه بهره ببرید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سلامت 1396-03-16 10:29
جناب آقای اسماعیلی
با سلام وتشکر از شما.
منظورم لوله ماهان پلاست تبریز بود .متاسفانه ماهان پلاست تبریز اتصالات نداره و باید از یک برند دیگه استفاده کرد که فکر می کنم این نقطه ضعف باشد . بنده برای تعویض فرصت دارم ، شما چه برند لوله ای با اتصالات خودش پیشنهاد می دید که باعث آسودگی خیال باشد ؟ لوله های فعلی ام را می توانم در جای دیگری استفاده کنم .
با سپاس مجدد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1397-10-24 03:07
سلام گلپایگان رو برای پولیکا به شما پیشنهاد میکنم و برای لوله سفید یا ppاذین یا یزد بسپار و لوله های قدیمیتوک رو میوونید هر جا لوله کشی روکار داشتین استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # سلامت 1396-03-20 09:53
با سلام.سوال دیگری خدمتتان ارسال نموده بودم ، در صورت امکان پاسخ بفرمایید.
همچنین چسب یا تفلون مایع به جای نوار تفلون در اتصالات لوله 5 لایه به کلکتور اصولی است یا نه ؟ آیا نوار تفلون را توصیه می فرمایید از لحاظ اطمینان از آب بندی کامل و همچنین تعمیرات بعدی (در صورت بروز نشتی در اثر مرور زمان کدام راحت تر و خواهد بود)
از اینکه بستر مناسبی برای اشتراک و ارائه اطلاعات مفید برای تمامی هموطنان عزیز ، ایجاد نموده ایم و زکات علم و دانش و تجربه تان را بی توقع پرداخت می نمایید مطمئنم همه دوستان دعا گویتان هستند.
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-03-27 00:46
با سلام و درود به شما دوست عزیز و ممنون بابت حسن نظر جنابعالی.
تفلون مایع امروزه با سرعت در حال همه گیر شدن بین همکاران می باشد. دارای برندهای متفاوتی می باشد. در صورت استفاده از برند مناسب جایگزین مناسبی برای نوار تفلون می باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # محمد 1396-03-29 20:19
با سلام و تشکر بابت پاسخگویی
لطفا در ارتباط با تست سیستم فاضلاب راهنمایی بفرمایید
در صورتی که دو طبقه دو طبقه بخواهیم تست کنیم و آب پر کنیم لوله های ونت نیز پر آب میشوند و خروج آب خواهیم داشت. پیشنهاد شما برای تست جداگانه فاضلاب و ونت چیست؟
و اینکه برای تست لوله های آب باران تا چند طبقه امکان تست یکجا وجود دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-04-02 13:09
با سلام.
لوله های فاضلاب را می توانید هر یک طبقه یک طبقه تست کنید که فشار 3متر ستون آب درج در نظام مهندسی رعایت شود. مدت زمان تست 15 دقیقه میباشد.
دریچه بازدید در هر طبقه باید قرار بدهید که به خوبی تست شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # موسوی 1396-04-07 01:28
با سلام
برای اجرای فاضلاب سه طبقه که پلان یکسان دارند به نظرتون لوله خروجی هر طبقه را تا بیرون از حیاط به صورت جداگانه کار کنم یا همه را در یه لوله خروجی رد کنم>
در ضمن چه سایزی برای لوله خروجی پیشنهاد میکنید"؟
تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # اسماعیلی 1396-04-07 21:19
سلام جناب آقای موسوی. رایزر سروس ها، حمام و ... را می توان با توجه به نظر مهندس ناظر جدا جدا یا مشترک لوله کشی کرد. در رابطه با سایز لوله تعداد ورودی ها مهم می باشد.
لوله های فاصلاب در پارکینگ یا همکف یکی کرده و به سمت فاصلاب شهری یا چاه هدایت می کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # ابوذر 1396-04-09 09:28
سلام
وقت بخیر
یه وان ساده داریم که با لوله کش برای نصبش به مشکل خوردیم
اول اینکه وان مثل توالت فرنگی نصب میشه؟
برا تخلیه فاضلاب از کف مثل سینک عمل می کنه؟
لوله تخلیه چه قطری داشته باشه؟
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # اسماعیلی 1396-04-18 22:54
سلام دوست عزیز. وقت شما نیز بخیر.
خروجی وان به صورت لوله خرطومی است و مثل فرنگی با بوگیر نصب نمی شود.
مثل سیفون روشویی از طریق لوله خرطومی وصل می شود و لوله خرطومی را هم باید ببینید چه سایز خرطومی گذاشته شده است، عموما سایز ۵ است. ممکن است سایز ۴ هم باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # موسوی 1396-04-30 21:43
سلام و عرض خسته نباشید جناب اسماعیلی
برا نصب اتصالات لوله فاضلاب pvc بهتر است از سوکت (کوپلینگ) استفاده کنیم یا روش داغ یا گرم کردن؟
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-05-11 06:30
با سلام
روش داغ کردن به ۲ دلیل بهتر است:
۱. بعد از چندین سال که چسبندگی لوله ها از بین میرود به دلیل اینکه اتصال به داخل لوله وصل شده است آب به مسیر شیب حرکت می کند.
۲. استفاده از کوبلینگ یا بوشن به دلیل اینکه یک طرف کوبلینگ در جهت خلاف حرکت آب می باشد یه مرور زمان به مشکل می خورد و آب می دهد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # علی 1396-05-26 11:36
به نقل از اسماعیلی:
با سلام
روش داغ کردن به ۲ دلیل بهتر است:
۱. بعد از چندین سال که چسبندگی لوله ها از بین میرود به دلیل اینکه اتصال به داخل لوله وصل شده است آب به مسیر شیب حرکت می کند.
۲. استفاده از کوبلینگ یا بوشن به دلیل اینکه یک طرف کوبلینگ در جهت خلاف حرکت آب می باشد یه مرور زمان به مشکل می خورد و آب می دهد.

من با نظر شما موافق نیستم. تمام اتصالات از طریق نر و مادگی و استفاده از چسبه. اگه قراره اونا که ۹۰ درصد اتصالات رو تشکیل میده آب بده اینم آب میده.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-06-01 09:01
سلام دوست عزیز و تشکر فراوان از شما که پاسخ ها را با دقت می خوانید و سعی در رفع ایرادات احتمالی بر می آیید
سوالی که شما فرمودین رو با تجربه سابقه اجرایی 10 ساله جواب دادم و این نظر بر مبنای تجربه می باشد. شاید دوستان با سابقه تر بتوانند جوابهای بهتری برای این سوال دهند.
بنده موردهایی رو دیدم که بعد از گذشت 15 سال از عمر ساختمان، چسب خاصیت خود را از دست داده ولی آب از طریق شیب در مسیر حرکت می کند و مشکلی پیش نیاورده و پروژه ای را دیدم که کل پروژه از بوشن یا رابط استفاده شده بود و بعد از یک سال در مسیر عمودی و رایزر نستی ایجاد شده است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # اردبیلیAlijeddi 1398-11-02 11:46
باسلام بهتر است کونیک اول باپیک گرم میکنیم بعد چسب زده اگر شماکاربرگرامی تاسیسات کارین باید این کاروقبول کنین.
ممنون وموفق باشین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-04 12:53
سلام کاربر گرامی اگر به دنبال لوله کش و تاسیسات کار هستید لطفا با شرکت تماس بگیرید و یا اینکه سوال را واضح تر مطرح کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # سجاد 1396-07-13 23:33
با سلام و عرض خسته نباشید:
بنده به عنوان یک تاسیساتی با نظر جناب عالی مخالفم به چند دلیل 1-چون در روش داغ کردن لوله ، خود لوله تغییر مسیر می دهد و در شیب بندی باعث مشکل میشود، 2-در روش داغ کردن لوله بعد از انبساط و انقباظ با حتی کوچکترین ضربه امکان ترک خوردن و شکستن را دارد، و .... که دیگر جایش نیست در متن بگوییم
در ضمن (۲. استفاده از کوبلینگ یا بوشن به دلیل اینکه یک طرف کوبلینگ در جهت خلاف حرکت آب می باشد یه مرور زمان به مشکل می خورد و آب می دهد.) با این نظر شما کاملا مخالفم چون در سیستم فاضلاب اگر به قسمت سوکت (کوپلینگ، بوشن) شما دقت کنید متوجه می شوید که لوله و اتصال کاملا چفت شده و هیچ درزی ندارد
بنده حقیر که شغل خانوادگی و چندین ساله ما این است تا به حال جایی از نشتی سوکت ندیدم:
(این نوشته جنبه انتقاد(سازنده) را دارد و هیچ جسارتی به شما و تیم زحمت کشتان را ندارد) با تشکر از سایتتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # مریم پاشاپور 1396-05-12 18:09
سلام و روزتون به خیر .اقای اسماعیلی یه سوالی داشتم ازتون برای اتصال فاضلاب خونه مون ما اقدام کردیم وقتی مامورین اداره تو محل کارهاش رو کردند تو لحظه اخر همسایه مون هم با یه سه راهی فاضلاب خونه شون رو به همون لوله وصل کردند برام سوال پیش اومده که این کار ایمن هست تو اینده مشکلی پیش نیاد؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-10-14 05:48
سلام این سه راهی که میگید توی خیابان اگه نصب شده باشه به لوله اگو مشکلی نداره ولی اگه به لوله شما وصل شده بعد رفته توی اگو که اصلا اصولی نیست چون برای هرملک باید جدا بره تواگو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # مریم پاشاپور 1396-05-12 18:21
سلام و روزتون به خیر میخواستم بدونم که میشه فاضلاب دو تا خونه رو یکیش رو با یه لوله مستقیم و اون یکی با یه سه راهی از طریق همون لوله متصل کرد تو اینده مشکلی پیش نمی یاد اداره اب و فاضلاب بعد از طی مراحل قانونی فاضلاب خونه ما رو به صورت یه لوله مستقیم وصل کرد و در لحظه اخر بدون کارشناسی با یه سه راهی فاضلاب خونه همسایه از طریق همون لوله وصل کردند ممنونم ازتون ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-05-14 09:01
سلام ممنون روزتون بخیر
لوله هایی که برای تخلیه فاضلاب درنظر گرفته می شود ظرفیت مشخصی را برای رد کردن فاضلاب دارد، اگر همسایه مجاور شما آپارتمان ۴طبقه و بیشتر باشد در مواقعی که مصرف ساکنین زیاد باشد امکان دارد که سیستم فاضلاب ساختمان شما به مشکل بربخورد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجتبی اسمعیلی 1397-10-21 10:39
توصیه می کنم جهت درک بهتر موضوع فیلم انتخاب قطر لوله فاضلاب را در قسمت فیلم های آموزشی مشاهده کتید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # علی 1396-05-21 19:57
با سلام و وقت به خیر و تشکر از سایت بسیار مفیدتون. جهت تامین شیب لوله فاضلاب آیا این امکان هست که لوله فاضلاب از زیر شناژها عبور کند؟ این موضوع میتواند در آینده مشکل ساز شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-05-24 10:59
سلام ممنون
در مواقعی که برای اجرای شیب لوله فاضلاب در ساختمانها به مشکل محدودیت ارتفاع و .... بربخوریم مشکلی برای عبور لوله های فاضلاب در زیر شناژ ساختمان وجود ندارد ولی در صورتی که شیب مناسبی برای لوله در نظر گرفته شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # علی 1396-05-26 11:22
با سلام متشکر از پاسخ شما. شیب مناسب برای لوله فاضلاب افقی یک ساختمان سه طبقه چند درصد میباشد؟ در مبحث 16 حداقل 1 درصد را مشاهده کردم. بیشتر نگرانی من از عبور لوله فاضلاب زیر پی نواری، بحث نشست احتمالی هر چند کم ساختمان در طول دوره بهره برداری آن هست. آیا نیاز هست لوله فاضلاب زیر پی داخل غلافی بتنی یا فولادی قرار گیرد یا اینکه ریختن خاک نرم دور آن کفایت میکند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-06-01 08:53
سلام ممنون
شیب لوله های فاضلاب در مسیرهای افقی حداقل 1 درصد و حداکثر 2 درصد باید اجرا شود.
در صورتی که اطراف لوله های فاضلاب خاک نرم بریزید و اگر جنس لوله های فاضلابی از برندهای با کیفیت باشد مشکلی به وجود نمی آید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # ابراهیم 1396-05-29 15:36
با سلام و عرض خسته نباشید.
من ساکن یک اپارتمان 3 سال ساخت هستم. متاسفانه سازنده اپارتمان از لوله های بیصدا جهت سیستم تخلیه فاضلاب استفاده نکرده و صدای تخلیه طبقات بالایی مخصوصا اوایل صبح و اواخر شب،بسیار آزار دهنده می باشد. می خواستم از خدمتتان بپرسم آیا روشی هست که این صدا کمتر شو د؟با توجه به اینکه ساختمان ساخته شده است بهترین راه برای رفع این مشکل چه می باشد؟
با تشکر فراوان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-06-02 09:27
سلام و خداقوت و عذرخواهی بابت تاخیر در پاسخ‌گویی
لوله هایی که داخل دیوارها قرار گرفته است را نمی توان بدون تخریب فعالیتی برای رفع مشکل کرد ولی لوله هایی که در سقف کاذب قرار دارد را می تواند دور لوله ها را توسط فوم ورقی که عایق صدا باشد پوشش داد تا حدی جلوی صدا را بکیرد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ابراهیم 1396-06-04 16:28
با تشکر فراوان بابت پاسخگویی.
می خواستم بپرسم شما خودتان این کار را (پوشاندن فوم دور لوله ها) انجام می دهید؟ نصب آن توسط نصابان شما،در دستشویی و حمام ،چقدر زمان میبرد؟
منظورتان از فوم همان پشم سنگ می باشد؟
سپاس فراوان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-06-07 22:00
بله منظور همان پشم سنگ یا پشم شیشه می باشد. البته می تواند از فوم های عایق متری نیز استفاده کرد و دور لوله را با آنها پوشاند.

در مورد زمان بستگی به حجم کار دارد. لطفا با شماره تماس های داخل سایت تماس بگیرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # احمد 1396-09-05 06:05
باتشکر از پاسخگویی و شکیبایی شما
در حال تعمیرات اپارتمان هستم سوالی برام پیش اومده میخواستم از اونجایی حموم خیلی بزرگ هست قسمتی از حمام رو توالت کنم و به دوقسمت تبدیل کنم ایا از نظر لوله فاضلاب به مشکلی برنمیخوریم و چه نکاتی رو باید رعایت کنم
قبلا از راهنمایی شما برادر بزرگوار متشکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-09-06 09:09
سلام وقت شما بخیر
برای توالت باید لوله ۱۰ باشد و برای روشویی هم لوله بگذارید.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1396-09-27 14:29
باسلام
یه ساختمان یک طبقه هست که نهایتا در اینده دو طبقه میشود .
برا فاضلاب توالت لوله اصلی با قطر ۱۱۰ و به طور مستقیم کشیده شده و ابتدای لوله دوزانوی ۴۵ درجه وصل شده وبه پشت بام رفته
اشپز خانه لوله مستقیم ۹۰ وابتدای لوله به پشت بام رفته
میخواستم بدونم برا ظرفشویی لوله سیفون ۹۰ گذاشتم
ایا مشکلی پیش میاد؟؟
ولی برا روشویی ونت نصب شده
ضمنا وقتی لوله اشپزخانه به صورت سه راه ۴۵ به لوله مستقیم توالت میرسه به توسط سه راه به لوله ۱۲۵ تبدیل میشه و بیرون میره
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-10-03 14:46
سلام وقت شما بخیر
خیر ، اگر برای ظرفشویی لوله ی سیفون 90 بگذارید مشکلی پیش نمی آید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود -1 # موسی 1396-10-13 20:04
سلام
1-لطفا بفرمایید بهترین جنس لوله (پلی اتیلن .pvc.چدنی .پوش فیت و...) جهت اجرای فاضلاب در یک واحد ویلایی چه می باشد
2- جهت اجرای گرمایش از کف بهترین لوله(pex.یا pex.all.pex . یا ...) چه میتواند باشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-10-26 11:31
سلام وقت شما بخیر
بستگی به مجری دارد.
برای فاضلاب pvc کافی است. زیر زمین پوش فیت کار نکنید.
برای گرمایش از کف بهتر است New pip استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1396-12-11 13:43
سلام
یک مشکل مهم
بعد از تبدیل توالت فرنگی به ایرانی و بدون تغییر سیستم لوله کشی فاضلاب(بدون تغییر سیفون)،همسایه که لوله رایزر فاضلاب از داخل دیوار ایشان عبور میکند مدعی شده که در مسیر عبور لوله به دلیل عبور آب با فشار بیشتر،دیوار دچار ترک شده!!!.
نظر شما لطفاً
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # مهدی زهره وندی 1396-12-13 14:54
سلام وقت شما بخیر
اصلا امکان ندارد این مسئله که مطرح کردید.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # عباس حاجیزاده 1397-01-18 00:16
درود بر شما در باغ یک ساختمان ۴۰متری که حمام و دستشوئی آن با هم است وقتی که از سرویس استفاده می‌کنند بوی بد داخل ساختمان میاد البته لوله هواکش را فراموش شده که بگذارند آیا می‌توان از لوله خروجی به چاه یک لوله هواکش گذاشت
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-02-06 11:30
سلام وقت شما بخیر
اگر erventداشته باشد میشود گذاشت وگرنه نمیتوان گذاشت و باید سیفون گذاشته شود یا اگر سیفون دارد باید سیفون ها بررسی شود.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # احسان توکلی 1397-02-05 23:49
آقای اسماعیلی دست شما درد نکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امیر 1397-02-23 10:22
سلام، ساکن طبقه همکف یک منزل مسکونی 2 طبقه هستم. درست وسطش یک اتاقک با ابعاد 3 در 3 وجود داره که به 3 قسمت پارتیشن بندی شده و ورودی از پذیرایی به پارتیشن وسطی بعنوان رخت کن است. از داخل رختکن به سمت چپ و راست می توان وارد حمام و دستشویی شد. بالای رختکن هم یک داکت هست که طبقه فوقانی هم به همان شکل از آن استفاده می کند و این داکت تا سقف ساختمان ادامه دارد. نمی دانم دقیقا در کاسه توالت رایزر و سیفون وجود دارد یا نه و بوی بسیار نامطبوعی در محیط پخش می کند بطوری که حس سوزش چشم و تپش قلب به انسان دست می دهد. متاسفانه امکان تخریب کف و اجرای دوباره کاسه توالت هم وجود ندارد. لطفا در خصوص اجرای هواکش مناسب راهنمایی بفرمائید. آیا می توان هواکش را از داخل دستشویی به انتهای یک لوله پولیکا وصل کرد و آن را از داخل داکت به بام انتقال داد؟ زاویه اتصالات چقدر توصیه می شود؟ ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1397-10-24 22:08
سلام بله میشه و زاویه اتصالات فرق ندارن تو هواکش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # رضا ریحانی 1397-03-14 17:11
جناب آقای اسماعیلی بسیار عالی وصادقانه است آموزش های شما تندرست و شاد باشید در کنار خانواده گرامیتان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-06-19 08:49
سلام آقای ریحانی. ممنون از لطفتون. خوشحالیم که آموزش های سایت مورد پسند شما بازدیدکنندگان سایت قرارگرفته است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # برهان 1397-03-19 13:18
سلام.ببخشید میخواستم بدونم میتوان به اتاق خواب حمام اضافه کرد؟ امکانش هست؟ فاضلاب و لوله کشی به چه صورت میشه؟ واحد در طبقه دوم قرار دارد و کاملا اماده هست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-06-19 08:48
سلام وقت شما بخیر
اگر با کنده کاری به نزدیک ترین لوله فاضلاب و سرد و گرم مشکلی ندارید بله امکانش هست.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # alzan 1397-06-31 13:43
اقای اسماعیلی خسته نباشید میشه لطفا طریقه گذاشتن ونت فاظلاب سینگ و لباسشویی و ظرفشویی برقی را شرع دهید ممنون؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-01 14:00
سلام وقت شما بخیر
ونت هر سه مشترک شود به سمت بالا به لوله ی اصلی ونت نصب شود در ضمن سه راهی ونت اصلی ۴۵ درجه رو به پایین باشد.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # alzan 1397-06-31 17:36
آقای اسماعیلی یک سوال دیگر هم داشتم در نقشه های ساختمانی در انتهای لوله های فاضلاب در کف دریچه بازدید گذاشته میشه این دریچه بازدیدا چجوری قرار میگیرن در کف میشه توضیع بدید؟
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-01 14:04
دریچه بازدید بهتر است ۴۰ سانتیمتر باشد همچنین از کف بالاتر باشد تو بدنه دیوار قرار گیرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # محمد حسن منتظر 1397-07-19 11:43
سلام بااحترام.قطر لوله اصلی افقی که به چاه وصل میشود برای یک ساختمان مسکونی ده واحدی بازیر بنای هر واحد۱۲۰ متروتعداد کل ساکنین حدود ۳۰نفر چقدرباید باشد؟باتشکر.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-20 17:41
سلام وقت شما بخیر
اگر منظور شما لوله ی کف خواب فاضلاب باشد ۶ اینچ مناسب است.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # جواداقاجانی 1397-07-25 08:25
درسیستم گرمایش ازکف کف اتاق خواب همیشه باسایرکفها سردترهست.هواگیری هم شده.طول خط ها برابره.توان پکیج هم بالاترازمتراژواحده.علت چی میتونه باشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-07-27 07:45
سلام وقت شما بخیر
به غیر از هوا یا گردش نکردن آب چیز دیگری نمیتواند باعث این مشکل شود شیر رفت و برگشت آن اتاق را بررسی کنید. از سالم بودنش مطمئن بشوید. چون اگر کشویی یکی از شیرها بریده باشد چرخش آب انجام نمیشود. در مرحله بعد بقیه شیرها را ببندید و فشار را بیندازید به همان اتاقی که سرد هست اگر گرم نکند توان پمپ گردش پایین هست و نمیتواند کل وسیستم را گرم کند.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مسعود 1397-08-30 11:31
باعرض سلام یک واحد آپارتمانی تازه ساخت که حدود ده واحد خالی دارد خریداری کردم . ازسینک ظرفشویی دو لگنه که حالت U داره استفاده شده ولی متاسفانه بوی نا مطبوع از سینک ظرفشویی داره لطفا راهنمایی کنید - باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-10-14 04:40
سلام این مشکلی که دارید راهی نداره چون برمیگرده به لوله کشی که در آن زمان یا ونت نگذاشتن ویا اگه هم گذاشتن کم گذاشتن ولی اگه داخل لوله آب باشه بو برنمیگرده بالا حالا چه ازچاه و یا چه از اگوشهری درحال حاضر باید چند واحد مصرف داشته باشند تا بو کمتر بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا 1397-09-17 21:38
سلام.
در یک آپارتمان ۸ طبقه، رایزر فاضلاب در مجاورت سقف طبقه ۲ که کف دستشویی طبقه ۳ میشه از محل اتصالات نشتی داره. احتمال گرفتگی هم داره. باید کل رایزر عوض بشه یا همین بخش تعمیر بشه؟
سپاسگزارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # امید حدادی 1397-09-18 09:30
سلام وقت بخير اگه شکستگی نداشته باشد و از بند باشد میشود آب بندش کرد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # محسن 1397-09-19 13:36
با سلام و تشکر از اطلاعات مفید موجود در سایت
بخار هوای خروجی از لوله هواکش در قسمت خارج از سقف در پشت بام درون لوله میعان کرده و بداخل ساختمان بر می گردد و به دلیل آبندی و یا شیب نامناسب در سقف نشتی داریم ، پیشنهاد شما در خصوص رفع مشکل بدون کنده کاری و تخریب چیست ؟
ممنون از توجه
در صورت امکان پاسخ از طریق ایمیل نیز ارسال گردد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امید حدادی 1397-09-23 07:47
سلام وقتتون بخیر. خوشحالیم که مطالب سایت برای شما بازدیدکننده گرامی مفید بوده است
تنها راه نصب اگزوزفن درپشت بام است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجتبی 1397-09-25 22:55
به نقل از مسعود:
سلام
برای یک ساختمان هشت طبقه آیا برای فاضلاب که از طبقه بالا میاد سرعتگیری یا چیز دیگری که سرعت آب را کاهش بده لازم است؟
راهنمایی کنید لطفا.

به نقل از مریوانی:

سلام
سرعت در لوله بعد از طی ۵ طبقه دیگه افزایش پیدا نمیکنه یعنی به حداکثر سرعت رسیده و نیازی به سرعتگیر نیست

با سلام...
من مجتبی هستم...میخواستم در ادامه این بحث بدونم ایا برای ۵ طبقه نیاز به سرعت گیر و یا استفاده از دو زانوی ۴۵ درجه هست یا نه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-10-14 04:28
سلام نه لازم به سرعت گیر نیست تا هشت طبقه مشکلی ایجاد نمیکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ابراهيم رادپور 1397-09-28 21:06
سلام امكان داره كه فيلم در حال اجراى لوله كشى فاضلاب ونحوه درست قرار گرفتن ونت رو بفرستيد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-03 10:26
سلام؛درصورت امکان مدیر محترم سایت قرار خواهند داد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسحاقی 1397-11-03 12:12
با سلام و تشکر از نکات آموزنده شما
من یک سوالی در مورد بوی بد فاضلاب داخل آپارتمان دارم. حدود 6 ماه است که من ساکن یک آپارتمان 3 سال ساخت در منطقه گیشا شده ام که البته کسی قبلا ساکن آپارتمان من نبوده است. آپارتمان در طبقه اول واقع شده است و هر از چندگاهی مثلا هفته ای یک بار بود بسیار بد گاز فاضلاب از دستشویی یا حمام (یا هردو) بالا میزند. تعداد دفعات یا زمان آن اصلا مشخص نیست. با توجه به اینکه ساختمان مثلا نوساز است من باید چکار کنم. همسایه کنار من نیز همین مشکل را دارد.
پیشاپیش از پاسخ شما تشکر میکنم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1397-11-03 18:16
سلام شما هر روز داخل همه سوراخ های فاظلاب اب بریز احتمالا روزای بارونی این بو بیشتر بشه چک کن روشویی ظرف شویی سیفون داشته باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امین 1397-12-22 19:25
سلام
لولهpvc مارک پارس پلاست مناسب لوله کشی مسکونی هست؟درکل نظرتون راجع به کیفیتش چیه؟
ممنون از سایت خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1397-12-24 14:14
اگه اون جنسی باشه که من میشناسم
که روی اتصالاتش خط خطی هست و ۰۰۰
خیلی خوبن مخصوصا اونجاش که چسب میزنی
اونجاش موواجه و ی حالت خاص داره
اون باشه خیلی خوبه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # پیمان 1398-01-26 14:38
با سلام
لوله کشی ساختمان ما برای شوفاژاز سقف عبور نموده و باعث تجمع عوا و افت فشار پکیج می گرددآیا را حلی وجود دارد که بدون انتقال لوله ها به کف پکیج ایراد برطرف گردد
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1398-01-28 02:34
یدونه شیر هواگیری زیر پکیج بذارید مشکل حل میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امیر 1398-02-02 15:25
سلام در یک ساختمان 4 طبقه تکواحدی لوله های تهویه حمام و توالت در کنار یکدیگر درست از جلوی کانال کولر واحد ما روی پشت بام رد میشه که به اجازه گذاشتن کولر رو نمیده.میخوام بدونم راهنمایی شما چیه ؟آیا میشه لوله هارو از ارتفاع 15 سانتی که از پشت بام اومدن بیرون قطع کرد و زانویی زد و از زیر کولر به مسیری دیگه هدایت کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا عبدالوهابي 1398-02-03 13:52
سلام وقتتون بخیر
بله با توجه به سايز لوله و اگر راه ديگري نباشه ميتونيم مسير لوله رو عوض كنيم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدی 1398-03-25 16:27
با سلام
ممنون میشم اگر پاسخ بدین که آیا میشه جهت جابجا کردن مکان سرویس بهداشتی داخل واحد ، لوله کشی فاضلاب داخل یه واحد رو مجدد به لوله فاضلاب اصلی ساختمان متصل کرد ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1398-04-05 15:01
سلام وقت بخیر
بله میشه فقط شیب فاظلاب رو در نظر داشته باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # نصاری 1398-04-19 01:47
سلاموقت بخیر .برای خونه دوطبقه ۳واحده لوله فضلاب چند اینچ استفاده میشه باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1398-04-19 12:32
سلام وقت بخير
۴ اینچ یا به عبارتی لوله ۱۰
البته برای رایزر
انشعاباتم لوله ۶۳
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مهدی طاهری 1398-09-20 17:29
با عرض سلام
میخواستم بدونم برای لوله کشی فاضلاب، استفاده از زانو خم 87.5 درجه مجاز هست؟ با توجه به اینکه در مبحث شانزدهم مقرارت ملی ساختمان استفاده از زانو با زاویه بالاتر از 45 را غیر مجاز دانسته است.
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-21 09:47
سلام کاربر گرامی مجاز نمیباشد زیرا آب برای خروج از لوله فاضلاب دچار مشکل میشود بهتر است بگم که مشکلی که پیش میاد چیزی شبیه به مشکل سیفون شدن لوله پیش میادش.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # یدالله 1398-10-08 14:23
ضمن تشکر از شما عزیزان زحمت کش تاسیسات کار .یک آشپزخانه دارم برای لوله کشی فاضلاب لطفا بفرمائید برای لوله فاضلاب سینک و ماشین لباسشویی و ماشین ظرف شویی که 50 سانتیمتر از کف بالا آمده و توی دیوار نصب میشود .و همگی مشترک به لوله افقی وصل میشوند.و در نهایت به لوله عمودی یعنی رایزر اصلی متصل میشوند .هر کدام از چه سایز(اینچ ) لوله باید استفاده کرد .با تشکر از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +14 # اردبیلیAlijeddi 1398-10-08 15:45
باسلام ویژه ودرود به کاربر گرامی
لوله های فاضلاب 110که همون نمره ده یادوازده هم برای لوله مادر استفاده میشه آشپزخانه ولباسشویی وظرفشویی نمره 6کارمیکنیم وبرای توالت فرنگی نمره ده حتما باید کارکنند بعضی همکارا اشتباهن 8میزنن وغلط بوده بعدن به مشکل برمیخورین باز سوالی بود درخدمت شما بزرگوارا هستیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # امیراحمدصابر 1398-10-08 15:47
سلام سرور بزرگوار رایزر اصلی که در داکت هست 4 اینچ و لوله های متصل به رایزر اضلی 2 اینچ باید باشد با در نظر گرفتن تعداد طبقات تا 4 طبقه 4 اینچ از طبقه 4 به بالا 5 اینچ باید باشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محسن 1398-10-18 16:20
سلام سیفون کف لگن حمام از حالت باز و بسته خارج شده وبه صورت خلاص بسته می شود وبه نظر میرسد باید تعویض گردد لطفا راهنمایی فرمائید چگونه تعویض کنم سپاسگزارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-10-20 03:53
سلام کاربر گرامی آیا منظور از لگن حمام همان وان میباشد؟ برای تعویض سیفون بهتر است از سرویسکارکمک بگیرید چون بعد از تعویض نیاز به آببندی دارد و باید با چسب آکواریوم یا چسب های مخصوص آببند شود و اگر خودتون میخواهید تعویض کنید باید مهره پلاستیکی که از زیر وان سیفون رو مهار کرده است باز کنید و شلنگ آب ورودی را جدا کنید و آن را پس از تعویض به خوبی با چسب مخصوص آب بند آن را آب بندی کنید در نظر داشته باشید که سیفون را در هنگام بستن به خوبی در جای خود قرار بگیرد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +8 # اردبیلیAlijeddi 1398-10-28 02:49
باسلام
امروز یک تجربه جالب درباره لوله چدنی فاضلاب ظرفشویی
یک مشتری داشتم زنگ زد تخلیه لباسشوییم مشکل پیدا کرده وگرفته شده
رفتم شلنگ لباسشویی وصل کردم به سیفون فانتزی وخوب تخلیه کرد
بعد دوروز بازم مشکل پیدا کردن واز سیفون نشتی داد سه ساعت تلاش کردم کار کردم بازم نشتی داد آخر نگاه به سینگ انداختم دیدم خروجی برمیگردونه به سیفون ومهره ها رو میندازه بیرون واصلا شلنگ تخلیه سینگ که هنگام پرشدن تخلیه میشه بالاتنش وصل نشده جرمگیر مخصوص وریختم تو کف شور ححمام روشویی لباسشویی وظرفشویی توتمام تخلیه هاش که کل پوسیدگی چدنو شستشوکردن وفنززدم باز شد نگاه به پارکت کردم دیدم خیسه یک مشکلی داشت به خاط اون میخواست کل واحدو تخریب کنه کفشو ونشتی وپیدا کنه توحمام وتوالت بررسی کردم دیدم از بند کشی کاشی های حمام وتوالت است گیر گونی وایزوگام آنقدر قوی بود آب وبه دیوار میدادونفوذمیکرد بایک بندکشی حل کردم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-10-28 19:58
سلام به شما همکار گرامی آقای علی جدی ممنون از لطف شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +8 # اردبیلیAlijeddi 1398-10-28 02:54
باسلام ویک تجربه دیگر
یک مشتریم هتل دار زنگ زد که رستوران وآب برداشته رفتم واحد هتل ها دیدم از توالت ها از سقف نشتی میده مشتری گفت تمامی سقف وتخریب کن من قبول نکردم تاطبقه بالارونبینم این کارو انجام نمیدم حتی دوتا کاشی سقف و خودش تخریب کرد گفتم خوب برم دژبر بیارم به زور رفتم طبقه آخر که مهمان داشت ازخارج کشور واردشدم دیدم یک نفر شلنگ دوسرمهره فلش تانکوباز کرده سرشو فرو کرده توداکت وشیرو بازکرده شلنگ ووصل کردم به فلش تانک ونشتی کلا قطعا شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-10-28 18:47
سلام ممنون از تجربه های شما که در اختیار ما قرار میدهید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +7 # اردبیلیAlijeddi 1398-10-29 22:15
سلام مهندس بزرگوار هستین شما.
تجربه های کاری که کاربران عزیز ازما وماهم ازشماو مهندس اسماعیلی عزیزاستفاده میکنیم.امروزیک کاربودلوله سبزمصرفی تعمیر شده بود وفاضلاب؟مشکل خیلی جالبی آب ورودی آب سرد بعد 2روز تعمیر لوله هاخیلی ضعیف میومد
وازداکت نشتی داشت که 8واحده بود وداکت آب های مصرفی وفاضلاب از زیرزمین رفته بود.
خیلی نزاشتیم تخریب شه
دراین کارا اول بایدشیر انشعاب بعد کنتور بعد کلیه شیرها همشون باز بود ولی آب نداشت
دوستان گفتن تخریب کنین ولی باید باصبر وحوصله درچنین مواردی کارکرداز پشت کنتور تا انشعاب تخریب کردم یک شیر مخفی پیدا کردم وباز کردم به لوله آب اومد
لوله کار عزیزاین شیرو داده بودن درست زیر پله،بابرداشتن یک کاشی شیر دیده میشد وبازکاشی جاگذاشته میشدمشکلی داشتن واین کارو کرده بودلوله کار،ودر فاضلاب درداکت دریچه فاضلاب وبرعکس به پشت داکت داده ودربشو باز کرده بود...
امروز با کمک دوستانی تموم کردیم
موفق باشین یاعلی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-11-01 11:07
دوست عزیز سلام با تشکر از شما همکار عزیز که تجربیات ارزندتون را به ما انتقال میدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # اردبیلیAlijeddi 1398-11-04 02:43
باسلام ودرودویژه
دوستان راحت ترین حل مشکل یخ زدگی لوله سبز لوله اتو چیه؟طریقش آیا قیچی کرد؟
آیاآب داغ ریخت؟
راه حل این مشکل؟
لوله فلزی که ما باقبلا که الان هم وجود داره با ترانس جوش باز میکردیم
این لوله ها چطور؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-04 11:49
سلام کاربر گرامی اول از همه بهترین راه این میباشد کا با سر پیک از فاصله مناسب لوله را گرم کنید و دقت کنید که سر پیک را در یک نقطه نگه ندارید که لوله آب شود و پس از باز شدن یخ بهتر است از پشم شیشه برای عایق استفاده کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # اردبیلیAlijeddi 1398-11-05 12:55
باسلام ودرود ویژه به مهندسین عزیز
اول سشوار کار مناسبی بود پیک لوله روترکوند
دوم زودپز به یک طرف زودپز شلنگ وداخل لوله کردیم بخار زودپز که با جوشیدن آب داخل آن درجا بازکرد یخ زدگیو.
چسب حرارتی هم خوبه عایق آخر سر بزنی وپریز دوشاخه داره.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد حیدری 1398-11-05 19:51
با سلام و خسته نباشید !
در یک آپارتمان 6 طبقه تک واحدی زندگی می کنیم ..هر واحد دارای یک پکیج بوتان مستقلّ می باشد.
با بازکردن شیر آب گرم هر واحد ، طبقه زیرین ( پائینی ) از صدای شرّه آب گله مند است.
بطوریکه هر کدام از شیرهای آبگرم ( ظرفشوئی ، روشوئی ، حمام و توالت ) طبقه 3 را باز کنیم .. طبقه 2 می گوید صدای آب به گوش می رسد ..، اگر طبقه 4 آبگرم باز کند ، طبقه 3 گله مند است.. اگر طبقه 2 بازکند .. طبقه 1 می گوید صدا ی آب به گوش می رسد .. این صدا در پایان شب و اوّل صبح که سکوت برقرار است .. بیشتر آزار دهنده است ..
فقط با بازکردن شیر آب گرم این گله مندی و نارضایتی وجود دارد..
شیرهای آب سرد چنین مشکلی ندارند. فشار آب پمپه در اتاق تاسیسات 4 بار می باشد.. و حتی وقتی پمپها را خاموش کردیم و فقط آب شهر در سیستم بود .. باز هم این مورد را داشتیم ..
چند نفر تعمیر کار آمدند .. یکی گفت از پکیج و مبدّل آن است.. و خلاصه مشکل رفع نشده .. بعضی گفتند تابحال به این مورد برخورد نکرده ایم .. با تشکر .. حیدری تلفن 09188608613
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-06 08:53
سلام کاربر گرامی ممنون از توضیحاتی که دادید فقط بگید که لوله های تاسیساتی از داخل رایزر رد شده است و یا اینکه ساختمان رایزر ندارد و اینکه از چند پمپ استفاده میکنید به خاطر اینکه شما گفتید پمپها رو خاموش کردید به خاطر این میگم لوله ها از رایزر اومده یا نه برای این است که ممکن است دستک لوله های آبگرم که آنها رو مهار کرده است کم باشد و یا دستک ها(بست لوله) شکسته باشو و وقتی که آبگرم رو باز میکنید لوله ها تکون میخورد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # لطیف 1398-12-24 20:32
آیاازلوله پلیکا۶بارمیشوددر عمق ۵متری برای انتقال آب قنات استفاده کرد؟ازنظرمقاومت مشکلی ندارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-01-03 00:49
سلام کاربر گرامی اگر از لوله 6بار استفاده میخواهید کنید به این معنی میباشد که این لوله از لحاظ مقاومتی تا 6بار جوابگو میباشد و مشکلی برای عمق کم یا زیاد ندارد فقط نباید بیشتر از 6بار آب از لوله رد شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ali 1398-12-28 17:55
سلام برای ساختمان دوطبقه لوله فاضلاب آشپزخانه از بالا به پایین چه سایزی استاندارد است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اردبیلیAlijeddi 1399-01-01 03:08
باسلام کاربرگرامی عیدتونم پیشاپیش تبریک عرض میکنیم لوله آشپزخانه از کف نمره 63پی وی سی تونقشه هم نوشته همون نمره6قدیم که سه راه خورده یک وایزر به پشت بام رفته ویک نمره لوله 110ونمره10قدیم به پایین بازم سوالی بود درخدمت هستیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حمیدپور 1399-02-21 12:51
سلام

اب فاضلاب از کف پوش طبقه اول یک ساختمان 6 طبقه 12 واحدی بعضی وقتها بیرون میزند دلیل ان چیست ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-02-21 16:12
سلام کاربر گرامی دلیلش گرفتگی در لوله های ساختمان میباشد و بهتر است از کف شوری که آب بالا میزتد فنر لوله باز کن زده شود و اینکار را باید سرویسکاران لوله باز کن انجام دهند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حامد 1399-02-30 08:13
سلام،من دیشب ی سوالی راجب فاضلاب داشتم متاسفانه جوابی دریافت نکردم .
بازم میپرسم اگه امکانش هست سریع ترجوابم دریافت کنم ازتون ممنون میشم
سوالم اینه:
استفاده کردن ازبوشن بجای داغ کردن لوله(کونیک) برای سیستم لوله کشی فاضلاب رو کف طبقه دوم جواب میده؟
لوله کشی فاضلاب رو کف بتونه بعدش پوکه وسیمان کاری وایزوگام میشه
خیلی مهمه اگه محبت کنید وهرچی سریع تر جوابم بدید ازتون ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # حسین فاضلی 1399-02-30 10:16
سلام دوست عزیز استفاده از بوشن ویا گرم کردن لوله هر دو یک حالت رو داره ولی توجه کنید در بوشن دو سر چسب خور وجود داره ولی در گرم کردن یکسروریسک یکسر کمترومقاومتره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حامد 1399-02-30 12:50
به نقل از حسین فاضلی:
سلام
دوست عزیز استفاده از بوشن ویا گرم کردن لوله هر دو یک حالت رو داره ولی توجه کنید در بوشن دو سر چسب خور وجود داره ولی در گرم کردن یکسروریسک یکسر کمترومقاومتره

ممنون دوست عزیز ،من باچسب تانژیت المانی میخوام کارکنم،چون سرعت کاربابوشن بیشتره میخواستم اجراکنم،امابنابر فرمایش شما راه دوم انتخاب میکنم ،لطف کردین بزرگوار
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-02-31 21:23
سلام دوست عزیز شما لطف دارین .من فقط توصیه کردم بخاطر تجربه ایی که قبلاً داشتم موفق باشین باز هم در خدمتتون هستم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # بنیامین 1399-03-24 07:48
سلام وقت بخیر
استفاده از بوشن در حالت استاندارد برای تعمیرات لوله به کار میرود ، مثلا در جایی که امکان جابه جایی لوله برای کوپلینگ لوله وجود نداشته باشد ، استفاده از بوشن تعمیری در جایی که امکان جابه جایی لوله وجود دارد اصلا توصیه نمی شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ناشناس 1399-03-03 08:56
سلام خسته نباشيد . توالت ايراني ما از پايين نزديك سوراخ توالت هميشه آب ذره ذره ميره مشكلش از چيه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-03-03 11:00
سلام از سیفون آب رد میکنه وباید فلوتر سیفون رو تنظیم ویادر صورت خرابی تعویض کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین 1399-03-11 13:14
سلام آیا میشود بعد از اجرای لوله 2.5 اینچ توالت فرنگی آن را به لوله 2 اینچ در ادامه برای خروج فاظلاب متصل کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-03-12 10:13
سلام اگر لوله قائم ۲باشه میتونید و در غیر اینصورت در مسیر احتمال گرفتکی ایجاد میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محسن 1399-03-22 21:05
سلام جناب وقتتون بخیر
من ی جا مجبورم نزدیک به ی متر لوله پکیج را زیر دیوار بلوک ده سانت کار کنم.خیلی بار روش نیست
ممکنه در اینده ب مشکل بر بخورم؟ممنون از اموزشهاتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-03-23 18:18
سلام با رعایت استاندار لوله وعایق کاری مشکلی نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مزینانی 1399-03-30 06:20
سلام من شنیدم یه نوع بست توری هست که فقط از داخل باز میشه تو مسیر خروجی فاضلاب می‌ذارم تا سوسک و حشرات از بیرون وارد مسیر فاضلاب خونه نشن همچین چیزی وجود داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-03-30 11:50
سلام بله هست وباید قبل اینکه لوله به چاه متصل بشه اینکاررو انجام داد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مسعود جاور 1399-04-14 17:31
میخواستم بدونم موقع لوله کشی فاضلاب ساختمون، برای لوله فاضلاب ماشین لباسشویی و ظرفشویی آیا سیفون در نظر میگیرند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-04-14 23:34
سلام جهت لوله فاضلاب لباسشویی وظرفشویی سیفون کار نمیگذارند ولی معمولاًیک ونت(لوله هواکش فاضلاب) به لوله ها متصل میشه.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امیر 1399-04-29 22:26
سلام خسته نباشید یه مادر چاه قنات میخوام لوله کشی کنم چون سرا زیر برای دامپرو لوله پلی اتلین ۲۰ میلیمتر بزارم آیا شن یه وقت لوله گیر میکنه؟ یا ۳۲ میلیمتر بزارم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مصطفی اسماعیلی 1399-04-30 07:19
سلام وقتتون بخیر لوله ۲۰ سایز خیلی کوچک می باشد. احتمال گرفتگی دارد. همچنین در طول مسیر فشار آنچنانی ندارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1399-05-02 09:03
سلام در جایی که فاضلاب شهری اجرا نشده میتوان لوله انتظار گذاشت اصلا برای خونه ویلایی باید فاضلاب بهشبکه شهری وصل بشه ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مصطفی اسماعیلی 1399-05-02 16:44
سلام بله امکان قرار دادن لوله فاضلاب شهری به عنوان انتظار امکانپذیر می باشد. در صورتی که لوله ها در کف ساختمان جمع شده باشند از محل اتصال لوله ها لوله به سمت فاضلاب شهری که بعداً اجرا می‌شود به صورت انتظار قرار می دهد. البته چگونگی انتظار لوله فاضلاب با توجه به جمع آوری لوله های فاضلاب به سمت چاه متغیر میباشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین 1399-05-12 13:44
سلام آیا میشه با توجه به خروجی 6 سانت توالت فرنگی از لوله 63 در کف حمام استفاده کرد (مثل کفشور) البته به فاصله 1 متر که به لوله 75 داکت و در پارکینگ به لوله110 میرسد ممنون از مشاوره شما عزیزان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-05-12 15:40
سلام لوله ۶۵ مختص کفشور است وجهت توالت فرنگی باید ۱۱۰باشه.در صورت امکان سئوال خودتون رو واضح طرح کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین 1399-05-20 11:40
سلام سایز اشتباه گفتم منظورم لوله 75 در کف حمام داکت هم 75 قائم بعدش اما میرسه به 110 در پارکینگ
چونکه خروجی توالت فرنگی هم 75 اندازه گرفتم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-05-20 19:14
سلام،سایز ۷۵ جهت خروجی فاضلاب توالت کم است وحداقل باید ۹۰باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # لوله کش 1399-06-10 19:27
سلام
اگه لوله فاضلاب آشپزخانه را از لای دیوار رد کنیم مشکلی دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-11 09:31
سلام،منظور از لای دیوار اگر بین جدار دو دیوار منظورتون هست نه ولی اگر دیوار سوراخ بشه ورد بشه مشکلی نداره البته عایق کاری فراموش نشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین احمدی 1399-06-11 09:23
سلام. لوله پلیکای فاضلاب که از کف پارکینگ ( محل عبور خودرو) عبور میکند و در فاصله حدود بیست سانتی از کف تما شده پارکینگ قرار میگیرد را چگونه میتوان پوشاند تا دو چار آسیب نشود؟ متشکر از راهنمایی شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-11 09:31
سلام،زیر لوله وروی لوله رو باماسه پوشش دهید وسپس کف سازی ،سیمان ویا موزائیک کار کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مژگان عدومند 1399-06-29 16:21
لوله فاضلاب ناودونی داریم میخواستم بدونم اگرباران بیاد امکانش هست اب در این لوله پر شود و سرریز کند؟یا امکان نشت از این نوع لوله ها وجود دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-29 19:09
سلام،اگر بدرستی نصب شده وشیب لوله رعایت شده باشد وهمینطور مسیرلوله را نخاله نگرفته باشد براحتی آب باران را تخلیه میکند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عرفانی حسینی 1399-06-30 07:23
کاربر گرامی*سلام*یکی از اقداماتی که در شروع فصل سرما وبارش باران باید انجام داد چک نمودن مسیر ناودانی ها و تمیز نمودن پشت بام میباشد چون ممکن است به طرق مختلفی مانعی در داخل لوله ناودانی باعث گرفتگی ان شود مانند لانه نمودن پرندگان ، خار و خاشاک و....*لذا امکان پر شدن ناودانی وجود دارد.امکان نشت نیز امکان دارد بسته به محل جایگذاری ناودانی توکار یا روکار ،عدم چسپ کاری مناسب،شکستگی لوله و ....
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1399-07-05 13:25
سلام و عرض ادب
جسارتاٌ نزدیکه سه چهار ماهه که من واقعاٌ دارم ناراحتی اعصاب می گیرم ، چون 4 طبقه ساختمون هستش البته با پارکینگ میشه 4 طبقه در واقع 3 طبقه مسکونی ولی این پمپ لعنتی هر وقت آب محل قطع میشه و بعد از یکی دو ساعت وصل می شه همه ی همسایه ها ی ما پمپهاشون شروع میکنه به کارکردن و آب خونشون وصل میشه ولی ساختمون ما متاسفانه آب هنوز قطعه و باید از طبقه ی سوم بیام پائین و نزدیک دو یا سه ساعت مدام پمپ رو ری استارت کنم تا مکش کنه و آب وصل بشه ، بخداوندی خدا تا حالا 5 یا 6 تا تعمیرکار آوردم و هر کدوم یه هزینه ای گذاشتن روی دوشم ولی هنوز مشکلم حل نشده ، تورو خدا اگه تجربه دارید راهنمایی کنید که چکارکنم مشکلم حل بشه بخدا این پمپ گریمو درآورده ، راستی پمپ قبلی رو دزد برد و حالا نزدیکه یک ماهه که پمپ و اتومات هم نو و جدید هستن ولی مشکل ما هنوز پابرجاست.
ارادتمندم - علی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-07-05 17:04
سلام،مشکل شما با نصب یک منبع ذخیره ۱۰۰۰لیتری ویک منبع تحت فشار همراه با کنترل مکانیکی قابل حل هست.این مشکل بخاطر این است که پمپ مستقیم به لوله اصلی متصل است.اگر درتهران هستید از با تلفن شرکت تماس گرفته وتقاضای کارشناس کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1399-07-28 22:25
سلام و احترام. مدتی هست که از توالت ایرانی آپارتمانم بوی بدی میآید و داخل سالن می پیچد و البته قابل ذکر است که سنگ توالت سالها تعویض نشده و داخل آن یک ترک دارد. آیا احتمال دارد که آب کمی از این طریق به زیر سنگ وارد شده و کپک بزند و این بو را به وجود آورد یا مشکل از شتر گلویی میباشد؟ البته شتر گلویی یکبار چک شده و آب کمی در داخل آن هست. اگر بخواهم توالت ایرانی رو به فرنگی تبدیل کنم باز هم این بو هست یا اینکه مشکل پابرجا خواهد بود؟ لطفا راهنمایی بفرمائید. با سپاس
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-07-30 10:31
سلام،دوست عزیز شما یکبار این سئوال رو پرسیدید ودر جواب هم اشاره شد که تمام مواردی که ذکر کردید باعث ایجاد بوی بد در ساختمان میشود وبرای رفع این مشکل میتونید از طریق سایت۲۴ساعته در خواست مجری ونصاب سرویسهای بهداشتی نمائید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدی تیربخش 1399-08-15 18:02
سلام و عرض ادب
آیا میتونیم خروجی فاضلاب آشپزخانه وتوالت را یکی کنیم
شیب و مقدار طول لوله های افقی فاضلاب چقدر باید باشد،باتشکر از همراهی شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-08-16 21:42
در صورت جدا بودن مناسب تر میباشد ولی اگر انجام شد با نصب سیفون ولوله ونت مناسب وبا شیب دو درصد.طول لوله بسته به فاصله تا رایز
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدی تیربخش 1399-08-15 18:10
سلام و درود بر دستندرکاران این سایت پر طرفدار
آیا میتونیم فاضلاب آشپزخانه وتوالت را یکی کنیم
شیب حداکثر فاضلاب آشپزخانه وتوالت باید چقدر باشد
حداکثر طول افقی لوله فاضلاب چقدر باید باشد
ممنون از همراهی شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-08-16 21:42
سلام،بشرط استفاده از سیفون ولوله ونت ولی در صورتی که جدا باشد بهتر میباشد وبا شیب دو درصد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امين 1399-08-23 11:41
سلام وقت بخير
جسارتا هنگام نصب لوله كشي فاضلاب براي روشويي ها كه خودشون سيفون دارن بازم لازمه سيفون روي سيستم پايين دستي نصب بشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-08-24 11:17
سلام،برای روشویی احتیاج نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امین 1399-09-27 21:16
Mort, [۱۷.۱۲.۲۰ ۲۱:۱۹]
سلام وقت بخیر،ما بعد از سه بار جمع کردن کف حمام باز طبقه پایین ما می گوید آب سمت کفشور چکه می آید،سری اول فقط دور کفشور قیرگونی کردیم بعد از یک ماه باز هم آب چکه کرد،سری دوم با جمع کردن کف و با رفع نشتی و پیدا کردن لوله سوراخ شده و سیمان کاری و ایزوگام باز هم آب چکه کرد، بنای بعدی گفت چون با عجله کار انجام شده سیمان ایزوگام را سوزانده و نفوذ کرده، دو سه روز گذشت تا خشک شود سیمان،سری بعدی بنای جدید آمد نصف کف جمع کردیم و قیرگونی و با گونی انجام شد تا بالای کف شور قیرگونی انجام شد،بعد از دو ماه باز هم همسایه گفت آب چکه ای می آید،مشکل از چیست؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید..
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-10-01 12:12
سلام،دوطت عزیز بعد ازسه مرتبه آزمون وخطا واستفاد نکردن از عوامل باتجربه این چنین مشکلی پیش آمده توصیه میکنم جهت رفع مشکل وبازدید از طریق سایت ۲۴ساعته درخواست اعزام کارشناس نمائید حتماً مشکلتون حل خواهد شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # خداپرست 1399-10-24 08:34
دو اپارتمان مجاور هم خروجی اب اشپزخانه به هم راه راه داره که افقی ها با لوته مشترک به لوله چدنی عمودی داخل داکت وصل است. هر موقع میگیره اب از اپارتمان بغلی بیرون میزنه وهر موقع که یکی فنر میزنه فنر از بغلی بیرون میاد همیشه این مشکل رو داریم. چکار کنیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-10-24 11:10
سلام،مشکل میتونه از کارکرد نامناسب لوله وعدم استفاده ار سه راهی ۴۵ باشه باید این مشکل در محل بازدید شود از سرویسکاران مجموعه ۲۴ساعته میتونید کمک بگیرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # فرامرز 1399-11-13 23:22
سلام دوستان

دریک ساختمان ۵ طبقه از یک لوله ۶۲ برای ظرفشویی تمام واحدها استفاده شده ودر طبقات با یک سه راهی ظرفشویی به آن وصل شده
آیا اشکال فنی ندارد؟
اگه لوله از طبقات پایین مسدود شود آب طبقات بالاتر به به واحدهای پایین تر نفوذ نمی کند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-11-14 09:45
سلام،اگر بدرستی اتصال داشته باشه وشیب استاندارد رعایت بشه هیچ اشکالی ندارد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ali 1400-01-09 20:12
با سلام و احترام؛
لوله کش خانه ما برای لوله پلیکا آب ناودانی پشت بام(عمودی و حتی افقی دفنی)، از لوله با ضخامت 2.2 استفاده کرده، میخواستم ببینم تحت فشار خاک، سیمان و سرامیک، به مشکل بر میخورم یا باید لوله رو عوض کنم و ضخامتش رو حداقل 3.2 کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1400-01-10 17:42
سلام،تگر بار زیاد نباشد مشکلی ایجاد نمیشه ،توصیه میکنم از مجری وناظر ساخت استعلام بگیرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضوانفر 1400-02-01 11:20
با سلام خدمت دوستان. اگر جهت لوله کشی فاضلاب در فنداسیون نیاز به غلاف گذاری باشه ،باید تو نقشه تاسیسات به ناظر اعلام بشه یا با صلاحدید خودمون میتونیم غلاف گذاری کنیم؟ چون توی طراحی سازه باید دیده شده باشه.ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1400-02-03 14:04
سلام،اگر قبل از بتن ریزی اقدام به غلاف گذاری شود به مهندس باید اطلاع دهید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حجت 1400-02-12 10:08
سلام میخواستم کف شور حیاط راببندم تا از وروداب به بیرون جلوگیری کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1400-02-12 19:14
سلام،میتونید از لاستیکهای مخصوص این کار استفاده کنید در فروشگاه های تاسیسات ولوله موجود هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohammadmoin 1400-07-05 11:55
سلام، در مواقعی که اب جمع میشود در داخل سنگ توالت، اب از فن طبقه پایین چکه میکند، ایا درز بین سنگ توالت و لوله فاضلاب باز شده و برای اب بندی باید چکار کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن