لوله کشی از ساختارهای بسیار اصلی ساختمان می باشد.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان و فاضلاب قلب ساختمان می باشند و بعد از زمان اتمام نمی توان به راحتی تغییراتی در آنها را به وجود آورد و هرگونه تعمیرات تخصصی نیازمند حضور لوله کش با تجربه است.

قبل از ورود به بحث لوله کشی آب سرد و گرم، آب آشامیدنی در حال گردش در لوله ها و پارامترهای آن را بررسی می کنیم.

آب آشامیدنی، آبی است که از مواد خارجی، به مقداري که باعث بیماري یا اثر زیان آور بیولوژیک شود، پاك باشد.

ویژگی‌هایی از قبیل دما ، رنگ، تیرگی، بو و مزه از خواص فیزیکی آب آشامیدنی به حساب می آیند.

تیرگی آب  به میزان  ppmگل ولاي معلق در آب بر می گردد. تیرگی مناسب آب معمولاً 5 ppm (واحد در میلیون) در نظر گرفته می شود.

در مقابل، خواصی چون میزان سختی، درجه اسیدی بودن (pH)، مقدار آهن، منگنز و سایر فلزات از خصوصیات شیمیایی آب آشامیدنی محسوب می شود.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 1

شکل 1 مسیرهای لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان به صورت شماتیک 

نکات فنی و ایمنی

 • لوله کشی بایستی در کوتاه‌ترین مسیر و با کمترین پیچ و خم انجام شود و در عین حال موازی یا عمود بر دیوارهای ساختمان باشد.
 • در ساختمان های مسکونی، لازم است از نصب لوله های آب و فاضلاب در کنار هم پرهیز شود. زیرا بر اثر گذشت زمان و تشکیل پوسیدگی در لوله ها و از بین رفتن آب بندی آنها، احتمال دارد تراوش و آلودگی آب های آشامیدنی و بهداشتی باعث آلودگی آن شود.

درصورت اجتناب ناپذیربودن این امر، لوله کش باید فاصله مناسب را رعایت کرده و در نصب لوله کشی های افقی، لوله های فاضلاب را در زیر سایر لوله ها قرار دهد.

 • لوله کشی آب سرد و گرم بایستی نزدیک دیوارها، تیغه ها و سقف ها اجرایی شود و از انجام آن به صورت کف خواب پرهیز شود و یا حداقل، محل لوله های عمودی را باید به صورتی در نظرگرفت که طول لوله کف خواب به به میزان حداقل ممکن باشد. تغییر زاویه در لوله کشی ها برای پیروی از امتداد دیوارها، براساس دستور و طبق نقشه انجام می شود.
 • نصب لوله های افقی اگر به صورت زیرسقفی و یا تحت پوشش سقف کاذب باشد، بایستی اجرای آن در حداکثر ارتفاع ممکن صورت گیرد.
 • لازم است از اجرای لوله کشی در بالای دستگاه های برقی جلوگیری به عمل آید. اگر این کار در پاره ای از اوقات اجتناب ناپذیر است، بایستی نصب سینی قطره گیر در زیر لوله ها پیش بینی شده تا از بروز خطرات برق گرفتگی و اتصال و سوختن سیم ها و دستگاه ها جلوگیری شود.
 • قبل از اجرای لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، باید مسیرهای عبور لوله را با رشته های کاری دیگر (ساختمانی، برقی، مکانیکی) مطابقت داد تا با هماهنگی، مانع از دوباره کاری های احتمالی جلوگیری شد.

شایان ذکر است که اساساً، در اجرای تاسیسات ساختمان مبنای عمل، نقشه های از قبل طرح شده است و در نتیجه پیشبینی های لازم جهت جلوگیری از تداخل لوله های بخش های مختلف تاسیساتی به عمل می آید.

لیکن در موارد متعددی، برحسب شرایط اختصاصی اجرای کار، نقشه ها و طرح ها تغییر می کند که مجری قبل از شروع کار موظف به کنترل کلیه موارد اجرایی اعم از عدم تداخل لوله کشی های مختلف، سرگیر نبودن لوله ها و مانع نبودن از باز شدن کامل درها و پنجره ها است.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 2

شکل 2 ارتباط مسیرهای آب گرم و سرد سیستم لوله کشی ساختمان

سایر نکات لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان

 • كليه لوله هاي آب سرد و گرم و برگشت آبگرم مصرفي و تهويه ساختمان  از نوع (PE-RT/ALL/PE-RT)  و قطر “ 5 است، مگر آنكه نوع ديگري در نقشه ها و مقادير كار، ذكر شده باشد.
 • 2- لوله ها بايد برابر نقشه راست - شاقولي و تا حد امکان بدون خم موازي با ديوار يا عمود بر ديوارهاي
  ساختمان اجرا گردد.
 • محافت در برابر شکستگی از كليه لوله هایی كه از داخل و يا زير ديوارها عبور مي نمايد، بایستی صورت گیرد.
 • از اجراي لوله های آب سرد و گرم به موازات پي های ساختمان و يا ديوارهاي باربر در فاصله اي كمتر از يك متر از آنها جز با تصويب دستگاه نظارتی مربوط خودداري شود.
 • كليه لوله هایی که پایين تر از پي ها و يا ديوارهاي باربر ساختمان اجرا و جایگیری می شود، بايستی در خارج از زاويه 45 درجه پي قرار گرفته شود، مگر اينكه تصویبی جز اين صورت گرفته باشد.
 • کارگذاری لوله ها بايد به مــوازات هم كار باشد و فاصله آنها از يكديگر بايستی به اندازه اي باشد كه عايق كاري كامل لوله ها و دسترسي به شيرها به منظور بازديد و تعمير مسير شود.
 • محافظت در مقابل یخبندان و ایزوله سازی برای كليه لوله هایی كه در خارج از ساختمان و يا ديوارهاي خارجي ساختمان اجرا مي گردند بایستی انجام شود.

 لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 3شکل 3 ارتباط اجزای مختلف تولید و مصرف آب گرم و سرد با مسیرهای سیستم لوله کشی

 • كليه لوله هاي افقي سرد وگرم و برگشت آب گرم مصرفی بايستی شيب يكنواختي حداقل برابر يك در هزار به سمت نقاط پائين دست لوله كشي داشته باشد تا هنگام لزوم امکان تخليه آنها فراهم باشد.
 •  پس از پايان كار روزانه لوله كشي بايد به وسيله درپوش و يا كرباس و يا ديگر مواد تصويب شده انتهاي سرباز لوله ها بسته شود تا مانع ورود مواد خارجي به داخل لوله ها شد.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 4

شکل 4 لوله ها و شیرها اصلی ترین اجزای یک سیستم لوله کشی آب سرد و گرم هستند

بهتر است بدانید که ارتفاع نصب شيرها و يا سر لوله ها از كف تمام شده به شرح زير است:

الف - دستشويي 52 سانتيمتر

ب - آشپزخانه ( ديواري 100 سانتيمتر - توكاسه 52 سانتيمتر )

پ - شير مخلوط دوش 80 سانتي متر

ج - شير مخلوط وان 65 سانتي متر

ح - فلاش والو 80 سانتي متر

خ - شير توالت تخت شرقي 30 سانتي متر

ر - توالت فرنگي 30 سانتي متر

س - فلاش تانك180 سانتي متر

 •  فاصله دو سر لوله برای شير مخلوط دوش و ظرفشويي و وان و شير مخلوط ديواري 16-18 سانتيمتر از يكديگر است.
 •  فاصله دو سر لوله برای لوله کشی آب سرد و گرم دستشويي 20 سانتي متر است.
 • در شيرهاي مخلوط، قرارگیری شير آب سرد در سمت راست و شيرآب گرم در سمت چپ صورت می پذیرد.
 • بعد از پایان لوله كشي، سيستم آبرساني سرد و گرم بايد به مدت 24 ساعت تحت فشار 10 اتمسفر آزمايش شود.
 • 1عایق کاری لوله آبگرم مصرفي و برگشت آبگرم بايد به وسیله عايق پلي يورتان يا فوم پلي اتيلن به ضخامت يك اينچ انجام شود.
 •  در اطراف كليه لوله هاي واقع در خارج كانال بايد ماسه خشك ( ماسه بادي ) ريخته شود و از ريختن گچ و يا خاك همراه با گچ در اطراف لوله پرهیز شود.
 •  كليه شير فلكه هاي كشویي - توپكی - يك طرفه - سوزني و صافي ها تا قطر 2.5 اينچ از نوع برنجي دنده اي با فشار كاری 150 پوند بر اينچ مربع و قطر 3 اينچ و بيشتر از نوع چدني با اتصال فلنجي با فشار كار 125 پوند بر اينچ مربع خواهد بود مگر آنكه در نقشه ها و مقاديركار نوع ديگري ذكر شده باشد.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 5

 شکل 5 لوله های آب گرم و سرد در محل مصرف

 • در مسير ورود لوله هاي به داخل ساختمان، نصب شيرفلكه تخليه آب الزامي است.
 • لوله ها و اتصالات جوشي سياه و گالوانيزه نبايد به يكديگر متصل شوند و اتصال هر جنس لوله بایستی با اتصالات هم جنس خود باشد.
 • كليه مصالح و لوازم مصرفي بايستي قبلا به تصويب كارفرما يا دستگاه نظارت رسیده باشد.

لوله های به کار رفته در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان اندازه های متفاوتی رو در بر می گیرد. در جدول زیر، اندازه شماری از پرمصرف ترین لوله های موجود در بازار، ارائه شده است.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 6

لوله کشی آب

لوله کشی اصلی ساختمان از شبکه آب شهری توسط لوله های اصلی به گونه های مختلف به ورودی واحدهای مورد نظر می رسد. سپس در هر واحد اجرا می شود.

برای آبرسانی، روش های متعددی وجود دارد که پرکاربردترین آنها شامل: سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن ثقلی، سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن تحت فشار و سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از بوستر پمپ می شود.

 لوله کشی آب را به روش های زیر قابل اجراست:

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 7   لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 8
 شکل 7 پلان نمونه از یک سیستم لوله کشی  شکل 8 نمونه پلان زوم شده سیستم لوله کشی ساختمان

 در روش انشعابی که از شیوه های قدیمی می باشد، از محل ورودی اصلی لوله اصلی بر روی زمین یا زیر سقف خوابانده و سپس در جهت فضاهای مورد نظر امتداد پیدا کرده و انشعاباتی به هر فضا گرفته می شود.

اشکال اصلی روش انشعابی این می باشد در زمان مصرف آب به نسبت برابر برای تمامی فضاها پخش نشده و در زمان استفاده مصرف کننده جلویی تر، مصرف کننده انتهایی با مشکل مواجه می شود.

در روش کلکتوری، آب در ورودی اصلی ساختمان یا واحد وارد کلکتور می شود که به تعداد فضاهای مورد نظر دارای انشعاب است و از هر انشعاب لوله ای به سمت فضای مورد نظر کشیده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این روش فیلم نحوه اتصال لوله پنج لایه به کلکتور را مشاهده کنید.

این کار سبب برابری بیشتر مصرف آب در واحدها می شود و انشعابات وابستگی کمتری به یکدیگر دارند. لوله های مورد استفاده که بیشتر در ایران جهت لوله کشی استفاده می شوند به شرح ذیل می باشد:

 • لوله های آهنی که از دیر باز استفاده می شده و امروزه بیشتر جهت پروژه های بزرگ و صنعتی استفاده می شوند.
 • لوله های PVC یا همان لوله های پلیمری سبز و سفید.
 • لوله های پنج لایه که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

براي محاسبه تقریبی و سریع دبی مصرفی یک ساختمان، می‌توان از نمودار زیر استفاده نمود. میزان مصرفی که این روش برآورد می کند، تقریبی و نشان دهنده حداقل مصرف است.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 9

شکل 9 راهنمای تعیین حداقل دبی مصرفی ساختمان 

لوله کشی شوفاژ و گرمایش

به لوله کشی و تجهیزات مورد استفاده جهت بهره برداری از سیستم گرمایش، لوله کشی گرمایش می نامیم. لوله کشی گرمایش را نیز مانند لوله کشی آب می توانید با روشهای زیر اجرا کرد:

لوله کشی فاضلاب

لوله کشی فاضلاب در ساختمان بسیار مهم می باشد. زیرا جهت تغییر این لوله کشی یا هر گونه رفع عیب پس از اتمام پروژه باید متحمل خسارات زیادی در ساختمان شوید.

 لوله کشی فاضلاب بوسیله لوله های پولیکا معمولاً توسط چسب و لوله های پوش فیت اجرا می شود. امروزه بدلیل استقامت بهتر و اجرای آسان تر از لوله های پوش فیت استفاده بیشتری می شود.

این لوله ها در کیفیتهای متفاوت در بازار موجود می باشد. سری های جدید این لوله دارای امکان بازکردن سیفون از زیر در موارد مورد نیاز نیز می باشند. که با کمترین خسارات بتوان گرفتگی ها را رفع کرد.

در لوله کشی فاضلاب باید مسئله سایزبندی و شیب لوله ها دقت بسیار زیادی شود.

 

نکته مهم

 سیفون توالت را همیشه تراز نصب کنید که در آینده با مشکل بوی بد مواجه نشوید.


در صورت امکان لوله کشی فاضلاب را می توان به صورت Full Vent اجرا کرد.

این شیوه بدین صورت می باشد که بعد از هر انشعاب (روشویی، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و ...) یک لوله با سایز کوچکتر از سمت بالا به مسیر وصل می شود که مسیر خروجی هوا فاضلاب می باشد، تمامی این مسیرها به یکدیگر وصل شده، سپس به سمت پشت بام هدایت می شوند، با این روش دیگر بوی نامطبوع از سمت لوله های فاضلاب به مشام نمی رسد.

در صورت تمایل به اطلاع از قیمت حدودی دستمزد اجرای لوله کشی آب در ساختمان خود به مقاله قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان کلی و جزئی مراجعه کنید.

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، یکی از مجموعه خدمات این سایت است که همکاران بخش فنی ما بعد از تماس شما عزیزان پس از بازدید رایگان، در سریعترین زمان ممکن و بهترین کیفیت انجام می دهند.

پس فرصت را از دست ندهید و با برقراری ارتباط با ما، جوابی مطمئن برای مشکلات لوله کشی ساختمان خود پیدا کنید.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

تاسیسات ۲۴ ساعته در کنار شماست تا به شما کمک کند مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنید

درخواست سرویسکار متخصص

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +13 # حسنی 1395-11-21 09:28
سلام
لوله سفید با لوله سبز چه فرقی میکنه؟ و هنوز هم از لوله های سبز استفاده میکنند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +8 # اسماعیلی 1395-11-23 06:17
سلام.
لوله های سفید و سبز هر دو از یکدسته اند و فقط شکل ظاهری و بعضی مواد تشکیل دهنده آنها تفاوت دارد.
لوله های سبزر نگ در قدیم تولید می شده اند و امروزه جا خود را به لوله های سفید داده اند. از لحاظ عملکرد نیز تفاوتی با یکدیگر ندارند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # حسنی 1396-01-03 00:18
سلام و تبریک عید خدمت شما و همکاران سایتتون
ببخشید دوباره مزاحم میشم
آیا لوله های سفید هم به علت سردی هوا احتمال ترکیدگی وجود داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-01-03 09:53
با عرض سلام و تبریک سال نو به شما جناب آقای حسنی
لوله ها ذاتا دارای عایق حرارتی نمی باشند و بهمین دلیل جهت نفوذ سرما و هدر رفت گرما عایق کاری می شوند.
لوله های سفید نیز مانند سایر لوله ها دارای عایق نیستند و در زمان سردی هوا اگر بطور صحیح عایق کاری نشوند دچار ترکیدگی می شوند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +7 # مدرس 1395-12-07 22:59
سلام.
چرا سایز لوله های آب سرد و گرم در لوله کشی با هم فرق دارند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # اسماعیلی 1395-12-08 19:17
سلام دوست عزیز.
دلایل زیادی میتونی داشته باشه. در زمان استفاده مصرف آب سرد بیشتر از آب گرم می باشد و در شیرهای مخروطی آب سرد به میزان بیشتری باز می شود پس باید سایز بزرگتری داشته باشد که حجم بیشتری آب سرد از شیر بیرون بیاید.
در استفاده همزمان نیز همینطور با گرفتن سایز بزرگتر افت فشار کمتری در در مصرف کننده های همزمان احساس می کنیم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # توکلی 1395-12-09 23:09
سلام
میشه اطلاعاتی درباره کیفیت و مشخصات فنی لوله های 5لایه tmc و نونام پایپ بدید
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # اسماعیلی 1395-12-10 08:50
سلام.
برند نا آشنایی می باشد.
توصیه میکنم از برندهای معروف و معتبرتر استفاده بفرمایید یا پیش از استفاده اطلاعات کاملی پیدا کنید. تاریخچه کاری را نیز در نظر داشته باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # مریوانی 1395-12-26 13:32
سلام و روزخوش
نوار تفلون مایع اگه استفاده کردیم میشه همون موقع آب بهش وصل کرد یا باید صبر کرد مثل نواریها
میشه همون لحظه استفاده از اتصال کرد؟

ممنون از پاسخگوییتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # اسماعیلی 1395-12-26 23:03
سلام. روز شما نیز خوش

بستگی به نوع مایع تفلون دارد .
دنده ریز یا دنده بزرگ
با مایع تفلن آبی یا زرد
که شرکت سازنده آن برروی تفلون مایع زده است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # علیزاده 1396-02-11 21:08
باعرض سلام و روزبخیر
لوله کشی آب سردو گرم قبل مصرف ساختمانی باید ازمایش نشت بشه،مقدار فشار ازمایشو و مدت ازمایش باید چقد باشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-02-11 22:36
سلام روز شماهم بخیر.
فشار 10 بارباشد. مدت آن حدوداً 11 ساعت باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # صمندری 1396-02-14 21:44
سلام یه سوال داشتم؛ لوله کشی رادیاتور در جایی اجرا شده برای یه ساختمان تک واحده. به علت آهکی بودن آب لوله ها رسوب بسته.چطوری میشه رسوب هارو از بین برد؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-02-15 12:45
سلام
شما بایستی از روش نصب رسوب زدا با امواج رادیویی هیدروپت استفاده کنید تا در مدت کمتر از دو ماه سیستم رسوبزدایی شده و از تشکیل رسوب در سیستم جلوگیری میشود البته چند بار باید سیستم را بلودان بزنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # خدیوی 1396-02-22 20:59
سلام و خسته نباشید
برای انجام دادن لوله کشی آتشنشانی رو کار، رزوه ی باشد بهتر است یا جوشی؟؟ ممنون از راهنماییتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-02-23 22:59
سلام،ممنون دوست عزیز
لوله کشی باید رزوه ای باشد، غیر رزوه ای اتشنشانی تایید نمیکند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # میرزایی 1396-03-04 18:25
سلام
لوله آب سرد تو سقفای کاذب ک بکار برده میشده به خاطر تقطیر که دارن، سقف کاذب را مرطوب میکند چه راه حلی برای آن مناسبه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-03-06 21:37
سلام
راه حلش این است که لوله آب سرد مصرفی عایق شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Sina 1396-03-05 13:29
سلام
برای اجرای اسپرینکر پارکینگ
می شه از لوله پنج لایه و کلکتور روی سقف اول استفاده کرد
فقط انشعاب ها از سقف بیا پایین؟؟؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-03-08 20:56
سلام دوست گرامی
با توجه به توصیه شرکت سازنده لوله پنج لایه با افزایش فشار در شبکه ،عمر لوله پنج لایه کاهش پیدا میکند و بهتر است طبق توصیه شرکت های تولید کننده لوله و استاندارد ها از این نوع لوله برای این منظور استفاده نکنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # غلامی 1396-03-07 16:34
سلا.در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در داخل ساختمان حداکثر فشار کار مجاز و حداکثر دمای کار مجاز چقدر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-03-08 21:06
سلام
حداکثر فشار کار مجاز 10 بار است 
حداکثر دمای کار مجاز 65 درجه ی سیلسیوس است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مجید 1396-03-14 14:23
باسلام وعرض خسته نباشید
یه سوال داشتم
آیا میتوان برای سیستم اب سرد وگرم مصرفی از لوله پکس تک لایه استفاده کرد
با کلکتور معمولی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-03-15 16:48
سلام.ممنون دوست گرامی.
بله میشود البته برای زیر کار کیفیت هم خیلی بهتراست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # سلامت 1396-03-22 21:59
با سلام و آرزوی بهروزی
دوسوال دارم
۱... بهترین لوله ۵ لایه برای لوله کشی کدام است ، سوپرپایپ یا نیوپایپ؟ سایت رسمی شان کدومه ؟
۲... معمولا از فوم برای حفاظت اوله استفاده می شود ولی آیا وجود خراش هایی بر روی این لوله ها یا تورفتگی های نقطه ای روی لایه اول جاینگرانی خواهند بود یا نه ؟ خصوصا درمورد مسیر آب گرم و عطف به اینکه پس از پوشاندن و کف سازی دسترسی به آنها وجود ندارد ،
با تشکر از جنابعالی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # اسماعیلی 1396-04-02 13:23
با سلام و احترام.
لوله سوپرپایپ بهترین نوع لوله های پنج لایه موجود در بازار می باشد، فوم برای جلوگیری از آسیب در برابر لوله و عایق شدن لوله استفاده می شود، خراشیدگی سطحی روی لوله جای نگرانی ندارد. اما مراقب دو پهن مقطع لوله باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Bashir shirzad 1396-10-26 02:39
سلام لوله کشی حمام و توالت چگونه تراز کنم بعدن وقت نصب شیر آب مشکل نداشته باشیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-11-28 10:07
سلام وقت شما بخیر
شما تراز که کار می کنید شیب ندهید تا مشکلی پیش نیاید.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # یگانه 1397-07-16 12:50
با سلام و ممنون بابت موارد مفید ارائه شده
جهت مطب دندانپزشکی نقشه ای داده شده که در آن حداقل قطر آب ورودی به دستگاه 32mm در نظر گرفته شده. این اندازه در لوله کشی ساختمان رعایت می شود؟ و یا منظور این بوده صرفا مسیر بین ورودی آب ساختمان تا دستگاه دارای چنین قطری باشد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-17 08:44
سلام وقت بخیر ممنونیم از همراهی شما
برای مطب دندانپزشکی چند تا لوله باید کشید . منظورتان کدام است. سرد گرم ساکشن یا فاضلاب؟
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1398-05-02 00:03
سلام اسم آبگرمکن من سایوا گستر مخزنی هست.سوالم اینه که چرا زمانی که فشار آب کم هست ؛ آب گرم میاد توی لوله آب سرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # رضا پیری 1398-05-02 19:24
سلام وقتتون بخیر
یدونه شیر یورک ببند به ورودی اب سرد به ابگرمکن درست میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا 1398-05-25 17:50
سلام
درپوش پایه بلند پلاستیکی در معرض آفتاب بوده و فاسد شده است. در زمان باز کردن با آچار فرانسه قسمت بیرونی آن شکسته است. چگونه آن را باز کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # مصطفی اسماعیلی 1398-05-30 23:04
سلام با آچار آلن سایز ۱۰ داخل درپوش قرار دهید و باز کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # حسینن 1398-06-20 20:58
باسلام. شیر بالا و پایین (آچار آلن) رادیاتور منزل بسته است ولی رادیاتور صدای آب میدهد. پیچ هوا راهم باز کرده ام. دلیل صدای آب چیست؟ ممنونم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مصطفی اسماعیلی 1398-06-21 00:20
سلام گردش جزیی در آب رادیاتورها وجود دارد که تولید صدا میکند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسینن 1398-06-22 22:41
به نقل از مصطفی اسماعیلی:
سلام
گردش جزیی در آب رادیاتورها وجود دارد که تولید صدا میکند.

باسلام. برای رفع آن چکار باید کرد؟ ممنونم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مصطفی اسماعیلی 1398-06-23 00:03
شیر باید آب بند نباشد.
اگر موتورخانه دارید فلکه اصلی را ببندید.
اگر پکیج شیر رفت و برگشت را ببندید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # فریبا 1398-06-24 10:26
سلام
ضمن تشکر از توضیحات من مشکلی در سقف حمامم دارم. مدتی پیش دیدم که رنگ آسیب دیده حدسم این بود که این باید مربوط به حمام طبقه بالا باشه البته آبی نبود فقط رنگ آسیب دیده بود و اونها گفتند مشکلی نیست منم گفتم لابد اونا از من واردترن که این رو میگن. دو روز پیش نزدیک همون آسیب دیدگی رنگ و گچ خراب شده و آب قطره قطره به زمین میریخت مالک طبقه بالا رو خبر کردم که ببینن و ایشون اصلا معتقد نیستن این مربوط به حمام اونها باشه. من از قسمت چت سوال کردم و ایشون هم با من موافق بودند اما خواستم اینجا هم عنوان کنم و اگر ممکن باشه اطلاعات دقیق تری بدست بیارم که بتونم با مالک طبقه بالا صحبت کنم و مجابشون کنم اگر واقعا مربوط به حمام اونها باشه.
متشکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # سیامک نعمت پور 1398-06-27 04:25
سلام وقت بخیر
با یک لوله کش تماس بگیرید احتمال زیاد مشکل از سیفون کفشور حموم طبقه بالاست باید تعویض بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # mohamad javad 1398-10-08 18:44
سلام کاربر گرامی
مشکل میتونه از سیفون کف شور حمام باشد ولی قبل از انجام تخریب کف حمام طبقه بالا بهتر است که یکبار دوغاب ریخته شود مخصوصا دور کفشور رو به خوبی دوغاب کنید شاید از درز کاشی ها آب به پائین نشت میدهد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # کامران 1398-06-29 13:12
باسلام بخدمت مهندسین عزیز
یک سوال در خصوص آب گرم موتور خانه ای داشتم ممنون میشم که راهنماییم کنید آب گرم دستشویی حدودن بعد از ۳۰ثانیه سرد میشود و بعد از بستن شیر دوباره ۳۰ثانیه گرم میشود و دوباره سرد میشود خواستم بدونم چرا بستن شیر اب یه مقدار آب گرم میاد و بعد بلافاصله سرد میشود اگر امکان دارد بنده رو راهنمایی کنید با تشکر از سایت خوبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # سیامک نعمت پور 1398-07-03 02:20
سلام باید یک پمپ کمکی برای ابگرم مصرفی گذاشته بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # محسن 1398-10-25 05:31
با سلام واحترام
ببخشید یه سوالی داشتم.
بهترین محل استاندارد برای انتقال لوله کشی آب وفاضلاب به داخل ساختمان کجاست.از محل کف درب ورودی ، پارکینگ.
فاصله استاندارد لوله آب وفاضلاب از هم در محل ورودی ساختمان
چقدره.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # مجید 1398-10-25 09:53
دوست عزیز سلام برای عبور لوله محل استانداردی نداریم هر جا که مسیر کوتاهتر بشه که باعث کاهش افت فشار و هزینه بشه بهتره ولی اگر زیر پارکینگ نباشه بهتره بدلیل عبور ماشین و پارک انها که ان را نیز با ساخت ماهیچه میتوان حل کرد فاصله لوله ها ده سانتی متر باشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1399-01-28 13:16
سلام
پس از لوله کشی آیگرم کن آخرین انشعاب آب سرد شده است و زمانی که آب سرد را باز می کنیم اب گرم آب بسیار کمی دارد راه حل آن چیست ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اردبیلیAlijeddi 1399-01-31 02:30
باسلام،لوله کشی ازچه نوع لوله ای میباشد اگر پی وی سی باشد احتمالا درمسیر آخر لوله کش،لوله واتصالاتو،بیشتر ازحد دراتوکارگرم کرده ولوله نازک وآبگرم شماضعیف است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سید حسین 1399-04-21 16:43
با سلام
یک سوال دارم از حضور شما.
خانه ما 15 سال ساخت هست.دو طبقه و با کنتورهای جدا.لوله کشی هم لوله سبز.
از 3 سال پیش هر 6ماه یکجای خونه ترکیدگی لوله داریم.البته فقط طبقه پائین اینجور میشه.
از یک طرف دیگه نمیدونم چه جوری دوتا طبقه بهم وصل هستن.یعنی اگر اب کنتور پایین بسته باشه ولی بالا باز باشه بازم پایین آب میاد.وبرعکس.فقط و فقط در صورتی که دوتا کنتور قطع باشه میتونیم اب رو قطع کنیم.
نکته جالب و خنده دار وسواس رفتاری پدرم هست.نصف دوره یک قبض کنتور آب بالا را باز میذاره و نصف دوره پائین.میگه اینجوری تصاعدی نمیاد.
ممکنه این تغییر فشار باعث ترکیدگی لوله باشه؟
واقعا عذر میخوام طولانی شد.ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-04-22 09:31
سلام دوست عزیز در مدار لوله کشی حتماً جایی هست که دو قسمت با یکدیگر کوبل شده اند وباید قسمت مشترک در لوله کشی را پیدا کنید در جهت رفع ترکیدگی احتمالاً لوله باید تعویض کلی بشه تا مشکل حل بشه توصیه میکنم جهت بررسی بیشتر در محل از شرکت تقاضای کارشناس حضوری کنید تا بتونیم مشکل رو کامل حل کنیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Naser 1399-06-05 21:03
با عرض سلام
آیا در نصب آبگرمکن دیواری در خروجی آب گرم شیر خودکار نصب میکنند .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدی‌جعفرزاده 1399-09-27 22:28
چرا‌کلکتور‌آب‌گرم‌بالای‌اب‌سرد‌نصب‌میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-10-01 12:12
سلام،در الزامات تاسیسات واستاندار مقررات ساختمان بجهت جلوگیری از اشتباه در اتصالات مدار
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد دادآفرین 1399-10-18 06:47
سلام آقا امروز آب سرد خونه یکدفعه خیلی گرم شده ما پمپ هم سر راه هست جریان چیه ممنونم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-10-19 01:03
سلام،اگر دائم از شیر آبسرد آبگرم خارج میشود احتمال اینکه پمپ داغ مکند ویا اینکه در یکی از شیر های مخلوط احتمال خرابی وجود دارد وباید این مشکل توسط سرویسکار در محل بررسی شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ALI 1400-01-01 19:17
سلام
برای آب گرم خروجی از آبگرمکن های گازی مخزنی آیا می شود از لوله سیاه هایی که روی آن خط آبی هست از شرکت کاوه گستر استفاده کرد یا اینکه از لوله های سفید استفاده کنیم


با تشکر فراوان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1400-01-04 07:48
سلام،اگر از نظر حدیده کردن مشکلی نداشته باشید مشکلی نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اوزی 1400-01-14 21:44
با سلام ، مدتی می باشد که وقتی شیر ابسرد را باز میکنم آبگرم وداغ بیرون می آید وبعد از 3-4 دقیقه آب تقریباً سرد می شود البته سرد سرد نمی شود بلکه ولرم قابل تحمل ،علت چی می باشد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1400-01-15 06:12
سلام،علت این میتونه از قرار داشتن لوله سرد وگرم در کنار یکدیگر باشد که لوله آبسرد را بصورت القائی گرم میکند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن