درخواست تلفنی سرویسکار
۰۲۱-۹۱۰۱۳۷۶۱

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب کامل پمپ و منبع
توضیحاتبا کلید اتوماتیک و منبع انبساط بدون نیاز به کنده کاری (انتظار پمپ دارد یا حداکثر لوله کشی 2 متر جهت وصل به خط اصلی)
قیمت تقربی 2500 الی 3000 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب کامل پمپ و منبع
توضیحاتبا ست کنترل بدون نیاز به کنده کاری (حداکثر لوله کشی 2 متر)
قیمت تقربی 2000 الی 2500 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب کامل پمپ نیم اسب داخل واحد
توضیحاتنصب کامل پمپ نیم اسب داخل واحد با ست کنترل با کنده کاری جزیی محل فلکه (حداکثر لوله کشی نیم متر)
قیمت تقربی 2000 هزار تومان
4
نوع خدمات تعویض پمپ نو با پمپ کارکرده
توضیحاتبدون تغییرات لوله کشی
قیمت تقربی 1500 الی 2000 هزار تومان
5
نوع خدمات تعویض پمپ نو با پمپ کارکرده
توضیحاتبا تغییرات جزیی لوله کشی
قیمت تقربی 2000 الی 2500 هزار تومان
6
نوع خدمات شارژ منبع انبساط (تویوپ)
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 600 هزار تومان
7
نوع خدمات تعویض تیوپ همراه با سمباده زنی داخل منبع انبساط
توضیحات
قیمت تقربی 800 الی 1000 هزار تومان
8
نوع خدمات تعویض منبع انبساط (تحت فشار)
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
9
نوع خدمات تعویض کلید اتوماتیک
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
10
نوع خدمات تنظیم کلید اتوماتیک
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
11
نوع خدمات تعویض ست کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
12
نوع خدمات تنظیم ست کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
13
نوع خدمات باز کردن پمپ جهت تعمیرات در کارگاه و بستن مجدد
توضیحات
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
14
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از ست کنترل به کلید اتوماتیک
توضیحات
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
15
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از کلید اتوماتیک به ست کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
16
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از کلید اتوماتیک به پرشرسوئیچ (دانفوس)
توضیحاتبدون در نظر گرفتن دستمزد جمع کردن تابلو
قیمت تقربی 1500 الی 2000 هزار تومان
17
نوع خدمات تبدیل اتوماتیک پمپ از ست کنترل به پرشرسوئیچ (دانفوس)
توضیحاتبدون در نظر گرفتن دستمزد جمع کردن تابلو
قیمت تقربی 1500 الی 2000 هزار تومان
18
نوع خدمات اضافه کردن تانکر ذخیره به سیستم پمپ
توضیحات
قیمت تقربی 2500 الی 3000 هزار تومان
19
نوع خدمات تعویض شیر یکطرفه
توضیحات
قیمت تقربی 600 هزار تومان
20
نوع خدمات باز و بست شیر یکطرفه و رفع گرفتگی (رسوب گرفتگی)
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
21
نوع خدمات تعویض شناور تانکر ذخیره
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
22
نوع خدمات تنظیم شناور تانکر ذخیره
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
23
نوع خدمات سرویس دوره ای کامل پمپ
توضیحاتشامل شارژ باد، تنظیم کلید اتوماتیک، تنظیم یا تعویض شناور تانکر و چک کردن شیر یکطرفه
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
24
نوع خدمات اضافه کردن شیر یکطرفه به سیستم پمپ
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
25
نوع خدمات اجرای لوله کشی بای پس برای پمپ
توضیحاتحدود نیم الی یک متر
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
26
نوع خدمات تعویض فلکه ورودی یا خروجی تانکر یا بای پس
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 600 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور تا 3 عدد - تا متراژ 50 متر
قیمت تقربی 6000 هزار تومان
2
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور 4 تا 5 عدد - تا متراژ 75 متر
قیمت تقربی 8000 هزار تومان
3
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور 6 تا 8 عدد - تا متراژ 120
قیمت تقربی 10000 هزار تومان
4
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور
توضیحاتلوله کشی رادیاتور 9-10 عدد - تا متراژ 150 متر مربع
قیمت تقربی 12000 الی 15000 هزار تومان
5
نوع خدمات تعویض شیر شوفاژ
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
6
نوع خدمات سرویس کامل هر رادیاتور
توضیحاتباز کردن، شستشو و بستن مجدد
قیمت تقربی 700 هزار تومان
7
نوع خدمات باز کردن هر رادیاتور
توضیحات
قیمت تقربی 200 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات سرویس کولر آبی
توضیحاتشامل موارد زیر می باشد: - شستشو و تعویض پوشال - روغنکاری یاتاقان ها - شستشو فضای داخلی حلزونی و داخل کولر - چک و تعویض تسمه
قیمت تقربی 400 الی 500 هزار تومان
2
نوع خدمات دستمزد سرویس + تعویض برزنت
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 600 هزار تومان
3
نوع خدمات دستمزد سرویس + تعویض برزنت + تعویض پمپ
توضیحات
قیمت تقربی 600 الی 700 هزار تومان
4
نوع خدمات دستمزد تعویض برزنت به تنهایی
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
5
نوع خدمات نصب و راه اندازی کولر آبی در پشت بام
توضیحاتبدون جابجایی و لوله کشی ( هزینه جابجایی و لوله کشی جداگانه دریافت می گردد)
قیمت تقربی 600 الی 700 هزار تومان
6
نوع خدمات دستمزد تعویض دینام (موتور) به تنهایی
توضیحاتبدون حمل و نقل و مراجعه به مغازه
قیمت تقربی 500 هزار تومان
7
نوع خدمات دستمزد باز و بست کولر و نصب در محل
توضیحاتبدون جابجایی
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
8
نوع خدمات دستمزد تعمیر و نصب کلید کولر
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
9
نوع خدمات دستمزد تعویض پمپ آب کولر
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب کولر گازی
توضیحاتبا ۳تا۵ متر لوله فابریک
قیمت تقربی 900 الی 2000 هزار تومان
2
نوع خدمات دستمزد شارژ گاز کولرگازی
توضیحات(بدون هزینه گاز)
قیمت تقربی 400 الی 500 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب پایه دیواری کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب پایه زمینی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 250 هزار تومان
5
نوع خدمات سرویس دوره ای کولر گازی در محل
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 700 هزار تومان
6
نوع خدمات دستمزد لوله کشی کولر گازی
توضیحاتاجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 100 الی 150 هزار تومان
7
نوع خدمات کابل کشی کولر گازی
توضیحاتاجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 100 هزار تومان
8
نوع خدمات سرویس کامل کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 800 الی 1000 هزار تومان
9
نوع خدمات جمع کردن گاز کمپرسور کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
10
نوع خدمات باز کردن پنل داخلی و خارجی کولر گازی به همراه لوله و کابل
توضیحاتلوله کشی روکار باشد
قیمت تقربی 400 الی 600 هزار تومان
11
نوع خدمات نصب فیوز مینیاتوری کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
12
نوع خدمات جوشکاری لوله های پنل داخلی و خارجی کولرگازی
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 150 هزار تومان
13
نوع خدمات تعویض فیلتر درایر کولرگازی
توضیحات
قیمت تقربی 200 الی 300 هزار تومان
14
نوع خدمات تعویض خازن کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 300 الی 400 هزار تومان
15
نوع خدمات تعویض برد الکترونیکی کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 700 هزار تومان
16
نوع خدمات تعویض ترانس برد کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
17
نوع خدمات تعویض سنسور یونیت داخلی
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
18
نوع خدمات تعویض کنتاکتور کولر گازی
توضیحات
قیمت تقربی 400 الی 500 هزار تومان
19
نوع خدمات تشخیص عیب کولرگازی در محل
توضیحات
قیمت تقربی 300 الی 500 هزار تومان
20
نوع خدمات تعمیر برد
توضیحات(بستگی به نوع برد و ایراد آن دارد)
قیمت تقربی 700 الی 1500 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات آب بندی و واشر بندی
توضیحاتآب بندی و واشر بندی کامل پکیج در صورت نشتی
قیمت تقربی 500 الی 700 هزار تومان
2
نوع خدمات تعویض ایرونت یا هواگیر
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
3
نوع خدمات تعویض برد الکترونیکی
توضیحاتتعویض برد الکترونیکی پکیج همراه با تنظیم
قیمت تقربی 500 هزار تومان
4
نوع خدمات تعویض برنر یا مشعل پکیج
توضیحات
قیمت تقربی 600 هزار تومان
5
نوع خدمات تعویض پرشر سوئیچ آب
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
6
نوع خدمات تعویض پرشر سوئیچ هوا
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
7
نوع خدمات تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
8
نوع خدمات تعویض پمپ کامل با کاتالیست
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
9
نوع خدمات تعویض ترانس جرقه با یون
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
10
نوع خدمات تعویض ترمومتر یا مانومتر یا ترموستات
توضیحاتمبلغ به ازای هر عدد
قیمت تقربی 400 هزار تومان
11
نوع خدمات تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ جداری
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
12
نوع خدمات تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ مستغرق هر عدد
توضیحاتمبلغ به ازای هر عدد
قیمت تقربی 300 هزار تومان
13
نوع خدمات تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
14
نوع خدمات تعویض شیر پر کن اتوماتیک با تنظیم فشار
توضیحات
قیمت تقربی 400-500 هزار تومان
15
نوع خدمات تعویض شیر سه راه مکانیکی
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
16
نوع خدمات تعویض شیر کنترل گاز کامل با تنظیم
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
17
نوع خدمات تعویض شیر موتوری و سرویس
توضیحات
قیمت تقربی 600 هزار تومان
18
نوع خدمات تعویض فلومتر یا فلوسوئیچ
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
19
نوع خدمات تعویض فن پکیج احتراق بسته یا باز
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
20
نوع خدمات تعویض لاستیک دیافراگم
توضیحات
قیمت تقربی 600 هزار تومان
21
نوع خدمات تعویض مبدل ثانویه صفحه ای
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
22
نوع خدمات تعویض مبدل ثانویه معمولی
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
23
نوع خدمات تعویض مبدل حرارتی
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
24
نوع خدمات تعویض محدود کننده جریان آب
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
25
نوع خدمات تعویض منبع انبساط و راه اندازی
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
26
نوع خدمات تعویض نسوز اتاق احتراق و سرویس محفظه احتراق
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
27
نوع خدمات تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
28
نوع خدمات تغیر فصل تابستان به زمستان یا بالعکس با هواگیری
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
29
نوع خدمات تنظیم برد الکترونیک دستگاه
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
30
نوع خدمات تنظیم شیرکنترل گاز
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
31
نوع خدمات تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
32
نوع خدمات رفع گیرپاژ پمپ بدون سرویس
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
33
نوع خدمات سرویس سالیانه و راه اندازی با 20 دقیقه تست بدون اسیدشویی
توضیحات
قیمت تقربی 800 هزار تومان
34
نوع خدمات سرویس کامل پکیج
توضیحات ( شامل سرویس تمام موارد )
قیمت تقربی 1500-2000 هزار تومان
35
نوع خدمات نصب پکیج دیواری
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
36
نوع خدمات هزینه کارشناسی
توضیحات
قیمت تقربی 300-500 هزار تومان
37
نوع خدمات اسیدشویی پکیج دیواری دو مبدل
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی
توضیحاتتا ظرفیت 300 هزار کیلوکالری یک مرحله ای
قیمت تقربی 1000 الی 2000 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی
توضیحات800 هزار کیلوکالری به بالا با تابلو کامل
قیمت تقربی توافقی
3
نوع خدمات نصب و راه اندازی پمپ سیرکولاتور خطی
توضیحات
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب و راه اندازی سختی گیر
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
5
نوع خدمات نصب و راه اندازی منبع انبساط
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
6
نوع خدمات تعویض منبع دوجداره یا کوئل دار تا 500 لیتر
توضیحات(بدون دستمزد جابجایی)
قیمت تقربی توافقی
7
نوع خدمات تعویض منبع آب دوجداره 1000 لیتری
توضیحات(بدون دستمزد جابجایی)
قیمت تقربی توافقی
8
نوع خدمات تعویض منبع آب دوجداره 1500 لیتری
توضیحات(بدون دستمزد جابجایی)
قیمت تقربی توافقی
9
نوع خدمات تعویض منبع آب دوجداره 2000 و بالاتر
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
10
نوع خدمات تعویض منبع انبساط پشت بام
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
11
نوع خدمات تعویض پمپ برگشت دیگ شوفاژ
توضیحات
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
12
نوع خدمات نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل 300
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
13
نوع خدمات نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل 400
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
14
نوع خدمات نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل توربو
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
15
نوع خدمات رفع عیب و تعمیر مشعل تک فاز موتورخانه
توضیحات
قیمت تقربی 700 الی 1500 هزار تومان
16
نوع خدمات تعمیر پمپ موتورخانه (تعویض واسطه پمپ)
توضیحات
قیمت تقربی 700 الی 1000 هزار تومان
17
نوع خدمات باز و بسته کردن دینام پمپ موتورخانه
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 1000 هزار تومان
18
نوع خدمات تعویض شیر فلکه موتورخانه
توضیحات توجه به سایز شیر فلکه تا سایز 2اینچ
قیمت تقربی 500 الی 1000 هزار تومان
19
نوع خدمات اسیدشویی منبع کویلی موتورخانه
توضیحاتبا توجه به حجم منبع سنجیده می شود
قیمت تقربی 2000 الی 5000 هزار تومان
20
نوع خدمات هواگیری موتورخانه
توضیحاتبا توجه به حجم و کار انجام شده و تجهیزاتی که هواگیری می شوند
قیمت تقربی توافقی

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات لوله کشی آب توکار 5 لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(بدون کنده کاری) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 150 الی 200 هزار تومان
2
نوع خدمات لوله کشی آب توکار 5 لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(بدون کنده کاری)
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
3
نوع خدمات لوله کشی آب روکار 5 لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(با اجرای بست)
قیمت تقربی 1500 هزار تومان
4
نوع خدمات لوله کشی آب روکار 5 لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(با اجرای بست) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 200 الی 250 هزار تومان
5
نوع خدمات لوله کشی آب توکار تک لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(بدون کنده کاری)
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
6
نوع خدمات لوله کشی آب توکار تک لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(بدون کنده کاری) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 200 الی 250 هزار تومان
7
نوع خدمات لوله کشی آب روکار تک لایه کمتر از 10 متر
توضیحات(با اجرای بست)
قیمت تقربی 1500 هزار تومان
8
نوع خدمات لوله کشی آب روکار تک لایه 10 الی 20 متر
توضیحات(با اجرای بست) اجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 200 الی 250 هزار تومان
9
نوع خدمات لوله کشی آب سرد و گرم 5 لایه واحد ساختمان 50 الی 100 متر
توضیحات
قیمت تقربی 8000 الی 10000 هزار تومان
10
نوع خدمات لوله کشی آب سرد و گرم 5 لایه واحد ساختمان 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی 100000 الی 15000 هزار تومان
11
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور شوفاژ 5 لایه واحد ساختمان 50 الی 100 متری
توضیحات
قیمت تقربی 8000 الی 10000 هزار تومان
12
نوع خدمات لوله کشی رادیاتور شوفاژ 5 لایه واحد ساختمان 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی 10000 الی 15000 هزار تومان
13
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب پلیکا واحد ساختمان 50 الی 100 متری
توضیحات
قیمت تقربی توافقی بستگی به کار
14
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب پلیکا واحد ساختمان 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی توافقی بستگی به کار
15
نوع خدمات لوله کشی آب آشپزخانه
توضیحات
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
16
نوع خدمات لوله کشی آب توالت روشویی
توضیحات
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
17
نوع خدمات لوله کشی آب حمام دارای شیر دوش
توضیحات
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
18
نوع خدمات لوله کشی آب حمام
توضیحات(شیر دوش، شیر آفتابه، پرکن توالت فرنگی و روشویی)
قیمت تقربی 12000 هزار تومان
19
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب آشپزخانه
توضیحات
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
20
نوع خدمات اضافه کردن آب فاضلاب روشویی
توضیحاتاضافه کردن آب فاضلاب روشویی، سینک، ماشین لباسشویی و ظرفشویی به فاضلاب موجود
قیمت تقربی 2000 هزار تومان
21
نوع خدمات تعویض لوله کشی فاضلاب
توضیحاتتعویض لوله کشی فاضلاب روشویی/ سینک/ ماشین لباسشویی/ ماشین ظرفشویی
قیمت تقربی 3000 هزار تومان
22
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب توالت (کاسه روشویی)
توضیحات
قیمت تقربی 5000 هزار تومان
23
نوع خدمات لوله کشی فاضلاب حمام (کفشور)
توضیحات
قیمت تقربی 2000 هزار تومان
24
نوع خدمات تبدیل لوله فاضلاب توالت ایرانی به فرنگی
توضیحاتبدون کنده کاری و آماده
قیمت تقربی 3000 هزار تومان
25
نوع خدمات تبدیل توالت فرنگی به ایرانی
توضیحاتلوله کشی فاضلاب بدون هزینه کنده کاری
قیمت تقربی 2000 هزار تومان
26
نوع خدمات نصب استراکچر وال هنگ (سازه داخل دیوار)
توضیحاتبدون تخریب
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
27
نوع خدمات اتصال به لوله چدن
توضیحاتبه ازای هر سری
قیمت تقربی 1000 هزار تومان
28
نوع خدمات بازسازی کلی لوله کشی آب حمام و سرویس بهداشتی
توضیحات
قیمت تقربی 3000 الی 5000 هزار تومان
29
نوع خدمات بازسازی کلی لوله کشی فاضلاب حمام و سرویس بهداشتی
توضیحاتفاضلاب روی کف
قیمت تقربی 4000 الی 5000 هزار تومان
30
نوع خدمات تغییر لوله کشی آب آشپزخانه توکار
توضیحاتبدون هزینه بنایی
قیمت تقربی 2000 الی 3000 هزار تومان
31
نوع خدمات تغییر لوله کشی آب آشپزخانه روکار
توضیحات3000 الی 4000
قیمت تقربی بدون هزینه بنایی هزار تومان
32
نوع خدمات تغییر کامل لوله کشی آب و فاضلاب آشپزخانه
توضیحات بدون هزینه بنایی و روی کف
قیمت تقربی 3.000 الی 5.000 هزار تومان
33
نوع خدمات بازسازی لوله کشی واحد مسکونی 50 الی 100 متری
توضیحات(بدون هزینه نصب شیرآلات)
قیمت تقربی 8.000 الی 12.000 هزار تومان
34
نوع خدمات بازسازی لوله کشی واحد مسکونی 100 الی 150 متری
توضیحات
قیمت تقربی 12.000 الی 15.0000 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب شیر توالت
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب شیر روشویی
توضیحاتهمراه با زیر آب
قیمت تقربی 600 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب یا تعویض شیر روشویی
توضیحاتبدون زیر آب
قیمت تقربی 500 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب شیر آشپزخانه
توضیحاتهمراه با زیر آب
قیمت تقربی 700 هزار تومان
5
نوع خدمات نصب یا تعویض شیر آشپزخانه
توضیحاتبدون زیر آب
قیمت تقربی 600 هزار تومان
6
نوع خدمات نصب شیر ماشین لباسشویی / ظرفشویی
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
7
نوع خدمات تعویض مغزی شیر اهرمی
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
8
نوع خدمات تعویض مغزی شیر فلکه ای
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
9
نوع خدمات تعویض سوپاپ شیر دوش حمام
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
10
نوع خدمات تعویض علم (یا علمک) شیر روشویی یا آشپزخانه
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
11
نوع خدمات نصب روشویی کابینتی
توضیحاتبه همراه شیر و زیرآب
قیمت تقربی 800 الی 1000 هزار تومان
12
نوع خدمات نصب روشویی چینی
توضیحاتبه همراه شیر و زیرآب
قیمت تقربی 700 الی 900 هزار تومان
13
نوع خدمات نصب شیر دوش و علم دوش
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
14
نوع خدمات نصب کاسه توالت فرنگی
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 700 هزار تومان
15
نوع خدمات نصب رادیاتور پره ای
توضیحاتبیشتر از سه عدد توافق می شود.
قیمت تقربی 500 هزار تومان
16
نوع خدمات نصب رادیاتور پنلی
توضیحاتبیشتر از سه عدد توافق می شود.
قیمت تقربی 500 هزار تومان
17
نوع خدمات نصب حوله خشک کن
توضیحات
قیمت تقربی 500 هزار تومان
18
نوع خدمات نصب فلاش تانک
توضیحات
قیمت تقربی 400 هزار تومان
19
نوع خدمات نصب سنگ وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 700 هزار تومان
20
نوع خدمات نصب کلید فلاش تانک توکار یا وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 250 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب استراکچر وال هنگ (سازه داخل دیوار)
توضیحاتبدون تخریب
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
2
نوع خدمات دستمزد نصب کاسه وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی 1000-1300 هزار تومان
3
نوع خدمات تعمیر فلاش وال هنگ
توضیحاتقطعات داخلی
قیمت تقربی 500 الی 900 هزار تومان
4
نوع خدمات دستمزد لوله کشی فاضلاب و آب وال هنگ
توضیحات
قیمت تقربی توافقی

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب پنل آیفون تصویری در خارج از ساختمان - با تخریب و گچ کاری
توضیحاتسیم کشی آماده باشد
قیمت تقربی 500 هزار تومان
2
نوع خدمات نصب آیفون تصویری - پنل داخلی
توضیحاتسیم کشی آماده باشد
قیمت تقربی 350 هزار تومان
3
نوع خدمات سیم کشی آیفون تصویری
توضیحاتاجرت به ازای هر متر
قیمت تقربی 10 هزار تومان
4
نوع خدمات نصب دکودر برای پنل کدینگ آیفون تصویری
توضیحاتاجرت به ازای هر عدد
قیمت تقربی 50 هزار تومان
5
نوع خدمات نصب دوربین مدار بسته سیم کشی شده
توضیحات
قیمت تقربی 350 هزار تومان
6
نوع خدمات نصب آیفون صوتی - پنل داخلی
توضیحاتسیم کشی آماده باشد
قیمت تقربی 250 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات نصب وان بدون جکوزی
توضیحات
قیمت تقربی 500 الی 1000 هزار تومان
2
نوع خدمات سرویس جکوزی
توضیحات
قیمت تقربی 1000 الی 1200 هزار تومان
3
نوع خدمات نصب کابین حمام و جکوزی
توضیحاتکابین جکوزی دار - مونتاژ کامل
قیمت تقربی 2500 الی 3500 هزار تومان
4
نوع خدمات سرویس رسوب گیری کابین، تعویض سردوشی و قطعات ریز
توضیحاتبدون باز و بست کابین
قیمت تقربی 800 الی 1000 هزار تومان
5
نوع خدمات بازو بست کابین بدون بازکردن وان از دیوار
توضیحات
قیمت تقربی 700 الی 1000 هزار تومان
6
نوع خدمات باز و بست پمپ جکوزی
توضیحاتبازکردن فقط پمپ جهت سرویس و بستن مجدد
قیمت تقربی 700 الی 1000 هزار تومان
7
نوع خدمات باز و بست وان جکوزی
توضیحاتبازکردن و بستن مجدد
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان
8
نوع خدمات نصب کابین دوش حمام
توضیحات
قیمت تقربی 1000 الی 1500 هزار تومان

ردیف
نوع خدمات
توضیحات
قیمت تقریبی
درخواست
1
نوع خدمات سیم کشی توکار 2*0.75 تا 2*4 به ازای هر متر - با داشتن زیرساخت (لوله خرطومی یا لوله pvc)
توضیحاتسیم کشی کمتر از 20 متر توافقی است.
قیمت تقربی 10 الی 12 هزار تومان
2
نوع خدمات سیم کشی توکار 2*4 تا 2*10 به ازای هر متر - با داشتن زیرساخت (لوله خرطومی یا لوله pvc)
توضیحاتسیم کشی کمتر از 20 متر توافقی است.
قیمت تقربی 15 الی 20 هزار تومان
3
نوع خدمات اجرت سیم کشی آنتن و کابل ترکیبی کابل CAT و فیبر نوری و تلفن تا 6 زوج به ازای هر متر - توکار با داشتن زیرساخت (لوله خرطومی یا لوله pvc)
توضیحاتسیم کشی کمتر از 20 متر توافقی است
قیمت تقربی 15 الی 20 هزار تومان
4
نوع خدمات سیم کشی روکار با داکت یا بست - به ازای هر متر
توضیحاتسیم کشی کمتر از 20 متر توافقی است
قیمت تقربی 12 الی 15 هزار تومان
5
نوع خدمات سیم کشی با لوله های فلکسی روکار و بست کشی
توضیحاتبه ازای هر انشعاب اضافه 20 درصد به دستمزد اضافه می شود. سیم کشی کمتر از 20 متر توافقی است
قیمت تقربی 15 الی 20 هزار تومان
6
نوع خدمات لوله کشی PVC زیر ساخت
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
7
نوع خدمات لوله کشی با لوله خرطومی
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
8
نوع خدمات نصب تراکینگ
توضیحاتبه ازای هر متر
قیمت تقربی 15 الی 20 هزار تومان
9
نوع خدمات نصب کلید پریز برق در تراکینگ
توضیحاتبه ازای هر عدد
قیمت تقربی 10 هزار تومان
10
نوع خدمات نصب پریز شبکه و تلفن در تراکینگ
توضیحاتبه ازای هر عدد
قیمت تقربی 10 الی 15 هزار تومان
11
نوع خدمات سیم کشی برق داخل تراکینگ
توضیحاتبه ازای هر متر
قیمت تقربی 10 الی 13 هزار تومان
12
نوع خدمات سیم کشی شبکه و تلفن داخل تراکینگ
توضیحاتبه ازای هر متر
قیمت تقربی 10 الی 12 هزار تومان
13
نوع خدمات نصب و تعویض مینیاتوری تک فاز با سیم و ریل آماده
توضیحاتبه ازای هر عدد - تعداد کمتر از 4 عدد دستمزد پایه 400.000 تومان است.
قیمت تقربی 100 الی 200 هزار تومان
14
نوع خدمات نصب و تعویض مینیاتوری تک فاز با سیم و ریل آماده بیشتر از 10 عدد
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
15
نوع خدمات نصب آویز یا لوستر (بدون مونتاژ یا قلاب) کوچکتر از 5 شاخه
توضیحات"لوستر برنجی مبلغ 300.000 تومان به دستمزد اضافه می شود. به ازای هر شاخه بیشتر مبلغ 50.000 تومان اضافه می شود."
قیمت تقربی 400 هزار تومان
16
نوع خدمات نصب ریسه LED شلنگی (نورمخفی)
توضیحاتبه ازای هر متر
قیمت تقربی 20 هزار تومان
17
نوع خدمات نصب ریسه خطی 12 یا 220 ولت (بدون سیم کشی) - (روی سقف یا دیوار به واسطه پیچ)
توضیحاتبه ازای هر متر
قیمت تقربی 50 هزار تومان
18
نوع خدمات نصب ریسه خطی 12 یا 220 ولت (بدون سیم کشی) بر روی کابینت
توضیحاتبه ازای هر متر
قیمت تقربی 50 هزار تومان
19
نوع خدمات نصب ترانس یا درایور 12 ولت
توضیحاتبه ازای هر عدد
قیمت تقربی 100 هزار تومان
20
نوع خدمات نصب انواع چراغ های حیاطی یا پارکی کوتاه و بلند
توضیحاتبه ازای هر عدد - بدون سیم کشی
قیمت تقربی 200 هزار تومان
21
نوع خدمات نصب و سربندی لامپ و سرپیچ
توضیحاتبه ازای هر عدد - کمتر از ده عدد توافقی
قیمت تقربی 30 هزار تومان
22
نوع خدمات نصب و سربندی کلید پریز توکار
توضیحاتبه ازای هر عدد - کمتر از ده عدد توافقی
قیمت تقربی 50 هزار تومان
23
نوع خدمات نصب و سربندی کلید پریز روکار
توضیحاتبه ازای هر عدد - کمتر از ده عدد توافقی
قیمت تقربی 50 هزار تومان
24
نوع خدمات خدمات پیدا کردن خط تلفن و تست اینترنت
توضیحاتبه ازای هر خط
قیمت تقربی 300 هزار تومان
25
نوع خدمات هزینه هر گونه تخریب مسیر لوله کشی سیم در دیوار، کف خواب و...
توضیحات
قیمت تقربی توافقی
26
نوع خدمات حداقل دستمزد مراجعه بابت باز بست یک عدد کلید پریز، تعویض لامپ و نصب یک یا دو عدد هالوژن
توضیحات
قیمت تقربی 300 هزار تومان
27
نوع خدمات هزینه عیب یابی و اتصال یابی
توضیحات
قیمت تقربی توافقی

تلویزیون یکی از ابزارهای سرگرمی در منازل می باشد که لازم است تصویر آن از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا همه از تماشای آن لذت ببرند. به همین علت نصب آنتن دیجیتال و آنالوگ و وصل کردن آنتن به تلویزیون باید به درستی انجام شود تا تصویری با وضوح و کیفیت بالا ایجاد شود.

بنابراین ما در این مطلب اطلاعاتی را راجع به نحوه نصب و سیم کشی آنتن تلویزیون دیجیتال و آنالوگ و آنتن برقی که امروزه از رایج ترین انواع آنتن ها برای تلویزیون هستند، در اختیار شما قرار دهیم. پس با ما همراه باشید.

یکی از خدمات ما در تاسیسات 24 ساعته رفع نویز و ایراد تصویر تلوزیون به دلیل نقص در سیم کشی آنتن تلوزیون است. با ما همراه باشید تا بیشتر در این خصوص توضیح دهیم.

یکی از خدمات محبوب ما در مجموعه تاسیسات 24 ساعته سیم کشی، نصب و راه اندازی آنتن مرکزی تلوزیون در ساختمان های چندین طبقه است. به همین دلیل توضیحات بیشتر را در ادامه برای آشنایی شما آورده ایم.