امتیاز کاربران
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معاینه فنی موتورخانه ها و به دنبال آن تنظیم مشعل و سایر تجهیزات موتورخانه و از بین بردن ایرادات فنی یافت شده، روش بسیار سودمندی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است و همزمان با کاهش آلودگی هوا و ارتقا سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان، نزدیک به 5 الی 10 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی را هم به دنبال دارد.

در همین راستا، عملکرد مشعل به عنوان یکی از اجزای کلیدی موتورخانه، بایستی به طور مداوم بررسی و در صورت نیاز، عیب یابی شده و در جهت رفع عیوب آن، تعمیرات لازم به عمل آید.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

تاسیسات ۲۴ ساعته در کنار شماست تا به شما کمک کند مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنید

درخواست سرویسکار متخصص

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه1

چنانچه مشعل گازی در ابتدای کار، با مشکل مواجه شود، موارد زیر را بررسی نمایید:

 • برق مشعل
 • مسیر سوخت (شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا)
 • وضعیت کلیدها روی پنل کنترل

از طرف دیگر، سرویس و نگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال و به ترتیب زیر انجام گیرد:

 • کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار می دهیم
 • فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشک و لطیف آن را تمیز می کنیم
 • اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم
 • اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم
 • شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم
 • نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم
 • الکترود ها را به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد
 • فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم
 • کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه2

در جدول زیر، شماری از عیب های رایج مشعل موتورخانه با ذکر علت و همچنین راهکار پیشنهادی، آورده شده است

شما عزیزان می توانید با مراجعه به این جدول، جواب بسیاری از سوالات خود را در ارتبط با عیب یابی مشعل های موتورخانه دریافت کنید

شماره

عیب

علت

چگونگی رفع عیب

1

کافی نبودن فشار

کم بودن فشار شبکه گاز

از تنظیم خارج شدن کلید فشار گاز و یا معیوب شدن آن

کثیف شدن فیلتر

با شرکت گاز برای تنظیم فشار گاز تماس بگیریم

کلید را تنظیم و یا تعویض کنیم

فیلتر را تمیز کنیم

2

کار نکردن موتور در حالت بسته بودن اتصال برق

خراب بودن کلید فشار هوا

وجود اشکال در مشعل یا سیم کشی

خراب بودن خازن موتور

خراب بودن رله مشعل

خراب بودن موتور

 

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

کلید مشعل را تنظیم کنیم و یا سیم کشی مشعل را بررسی و اشکال آن را رفع کنیم

موتور را تعویض کنیم

3

کار نکردن موتور به علت باز بودن مدار برق مشعل

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز مخصوص شعله

وجود اشکال در سیم کشی موتور به پایه رله

تنظیم نادرست اکوستات

معیوب بودن کلید فشار هوا

فیوز اصلی جریان برق را تعویض کنیم

فیوز مخصوص مشعل را تعویض کنیم

سیم کشی موتور را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

اکوستات را بررسی و تنظیم کنیم

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

4

کار نکردن درست مشعل

از تنظیم خارج شدن کلید فشار هوا یا خراب شدن آن

 

کلید فشار هوا را تنظیم یا تعویض کنی

5

ریست شدن رله چند ثانیه پس از تشکیل شعله

کثیف یا معیوب بودن میله یونیزاسیون

متصل نشدن بدنه مشعل به زمین

برعکس بودن اتصال فاز و نول به پایه

وضعیت میله یونیزاسیون و مدار آن را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

رله را تعویض کنیم

اتصال بدنه مشعل را به زمین وصل کنیم

فاز و نول را در جای خود صحیح وصل کنیم

6

جرقه زده نشدن

اتصال کوتاه شدن الکترودهای جرقه و یا خراب بودن آن

معیوب شدن کابل های جرقه

خراب شدن ترانسفورمر جرقه

خرابی رله

الکترودها را تنظیم یا تعویض کنی

کابل های جرقه را تنظیم کنی

ترانسفورمر جرقه را تعضویض کنی

رله را تنظیم کنی

 

7

خاموش شدن مکرر مشعل در حین کار

تنظیم نبودن شعله

زیاد بودن فاصله بین الکترودها

باز نشدن گاز شیر مغناطیسی و درست عمل نکردن ترانسفورمر جرقه

جریان گاز و هوا را تنظیم کنیم

فاصله بین الکترودها را تنظیم کنیم

ولتاژ را حتی الامکان تقویت کنیم

8

جرقه زده نشدن در عین حال که بادزن مشعل مدام کار می کند

خراب شدن سرو موتور

معیوبی رله

گیر کردن دریچه هوای مشعل

سرو موتور را تعویض کنی

رله معیوب را تنظیم کنی

دریچه هوای مشعل را رفع گیر کنی

9

پس زدن شعله

وجود اشکال در سیستم جرقه زنی

نیاز به گاز یا هوا بیش از مقدار لازم

الکترودها را بررسی و در صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنیم

ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابی تعویض کنیم

اتصال کابل جرقه به الکترودها را بررسی و در صورت شل بودن سفت کنیم و اگر اتصال بدنه کرده است آن را برطرف کنیم

گاز یا هوا را بررسی و تنظمی کنیم

10

زیاد بودن صداق احتراق

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن مقطع دودکش یا گرفتگی داشتن آن

درست نبودن نسبت هوا و گاز در سوخت

کوچکی بادزن

دیگ و دودکش را تمیز کنی

دودکشی با مقطعی مناسب انتخاب کنی

نسبت هوا و گاز را تنظیم کنی

بادزن مناسبی انتخاب کنی

11

زیاد بودن صدای مشعل

لق خوردن دریچه تنظیم هوا

محکم نبودن دریچه تنظیم هوا در جای خود

نصب نادرست موتور در جای خود

معیوبی یاتاقان های موتور

لقی دریچه را برطرف کنیم

بادزن را در جای خود محکم کنیم

موتور را درست نصب کنیم

یاتاقان های موتور را تعویض کنیم

 

12

کار نکردن موتور

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز برق شعله

وجود اشکال در سیم کشی برق ویا کلید برق

خرابی رله

درست کار نکردن اکوستات یا ترموستات

نچرخیدن بادزن

سوختن الکتروموتور و یا خرابی خازن آن

قطع بودن سیم کشی موتور به پایه رله

فیوز را تعویض کنی

کلید برق و یا سیم کشی برق مشعل را بررسی و اصلاح کنی

رله خراب را تعویض کنی

اکوستات یا ترموستات را بررسی و در صورت نیاز تعویض می کنی

بازردن را بررسی و گیر آن را برطرف می کنی

الکتروموتور سوخته یا خازن را تعویض می کنی

سیم کشی موتور به پایه رله قطع شده را وصل می کنی

13

جرقه زده نشدن با کار کردن موتور

تمام شدن گازوییل در منبع

کشیده شدن لوله مکش پمپ هوا یا داتشن گرفتگی در آن

گرفتگی نازل

کثیفی فیلتر

فاصله زیاد الکترودها

قطع بودن اتصال جرقه زن به پایه لره

معیوبی ترانسفورمر جرقه

معیوبی الکترودها

اتصال بدنه الکترودها

اگر گازوییل در منبع تمام شده باشد، آن را پر می کنیم

لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد، مکان سوراخ را پیدا کرده و برطرف کردن گرفتگی آن

نازل را باز می کنیم و تمیز می کنیم

فیلتر را تمیز می کنیم

فاصله الکترودها زیاد باشد برق مشعل را قطع و فاصله آن را تنظیم می کنیم

اتصال جرقه زن به پایه را وصل می کنیم

الکترودهای معیوب را تعویض می کنیم

الکترودهای اتصال یافته را جدا می کنیم و اتصال را برطرف می کنیم

14

مشعل روشن شده و کمی بعد از آن خاموش می شود

کشندگی لوله مکش پمپ هوا یا گرفتگی آن
سوراخ داشتن لوله ها و شیرها
تمام شدن سوخت

سرواخ را پیدا کرده و برطرف می کنی

منبع گازوئیل را بررسی و پر می کنی

15

پودر شدن نامناسب سوخت و کوتاه و نامنظم بودن شعله

گرفتگی نازل

کافی نبودن فشار برای پودر کردن سوخت

نازل را تمیز می کنیم

اگرفشار برای پودر کردن سوخت کافی نباشد، پمپ را بررسی می کنیم. ممکن است چرخ دنده های آن فرسوده باشند، آن ها را تمیز می کنیم

فیلتر کثیف شده آن را تمیز می کنیم

اگر پمپ هوا می کشد سوراخ را پیدا کرده و آن را درست می کنیم

اگر منبع گازوییل بیش از حد مجاز سه متر پایین تر از مشعل قرار دارد، آن را به حد مجاز برسانیم

اگر سیستم دولوله ای است، شاید توپی میان بر از جایش خارج شده است،آن را سرجایش بگذاریم

16

صدای احتراق زیاد است

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن یا گرفتگی مقطع دودکش

تنظیم نبودن یا کاملا باز بودن دمپر دودکش

بزرگی یا کثیفی نازل و یا درست نبودن زاویه اش

بیش از حد جلو رفتگی نازل

درست نبودن فشار پمپ گازوییل

مناسب نبودن مخلوط هوا و گازوییل

دیگ و دودکش را تمیز می کنی

با دودکش مناسب تعویض و گرفتگی را رفع کنی

دمپر دودکش را تنظیم کنی

با نازل مناسب تعویض کنی

نازل را در جای مناسب قرار دهی

فاشر پمپ گاز را اصلاح می کنی

دریچه هوا و دبی پمپ را تنظیم می کنی

 

در این راستا خواندن مقاله تنظیم شیر برقی مشعل گازی و همچنین تنظیم مشعل گازی ایران رادیاتور را نیز به شما توصیه میکنیم.

 

برخی از سوابق کاری مرتبط با سرویس و تعمیر موتورخانه و تجهیزات وابسته

 

شما دوست عزیز، چنانچه برای عیب یابی و تنظیم مشعل موتورخانه خود، نیاز به تکنسین مجرب دارید، در اولین فرصت با ما تماس بگیرید تا همکاران باتجربه ما در اسرع وقت مشکل را برطرف نمایند.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

تاسیسات ۲۴ ساعته در کنار شماست تا به شما کمک کند مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنید

درخواست سرویسکار متخصص

سوالات متداول

ما در تمام مناطق شهر تهران، مشهد و شیراز فعالیت داریم.

باتوجه به اینکه همکاران ما در تمام مناطق شهر مستقر هستند، هزینه ای بابت ایاب و ذهاب از مشتریان نمیگیریم.

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد. اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

بابت مشاهده دستمزدها به صفحه تعرفه خدمات مراجعه کنید. همچنین لازم به ذکر است بعضی از پروژه ها را فقط بعد از بازدید میتوان قیمت اعلام کرد که آنها نیز هنگام تماس تلفنی مجری تاسیساتی با شما قبل از آمدن به محل پروژه قیمت حدودی اعلام می شود.

در این صورت فقط هزینه کارشناسی 50.000 تومان از شما دریافت می شود که اگر کار تعمیر را به ایشان بسپارید این هزینه کارشناسی از دستمزد انجام کار کم می شود یعنی غیر از دستمزد تعمیرات هزینه ای بابت کارشناسی از شما نمی‌گیرند.

تمامی سرویسکاران مجموعه ما قبل از شروع همکاری توسط تیم امور مجریان، از لحاظ تخصصی و فنی مورد سنجش قرار می گیرند.

شما میتوانید از 2 طریق سفارش خود را ثبت کنید:

1. در صفحه درخواست سرویسکار متخصص، فرم خدمات درخواستی مورد نظر خود را پر کنید تا سفارش شما ثبت شود.

2. با شماره های قسمت تماس با ما، تماس گرفته و سفارش خود را به صورت تلفنی به همکاران ما اعلام کنید.

نظرات مشتریان

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +4 # مهدی 1396-11-26 11:48
سلام
توی بهینه سازی موتور خانه شعله چگونه باید باشد؟
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1396-11-26 17:49
سلام
از نظر ظاهری باید شعله آبی بسوزد و نوک شعله در دو سوم دیگ تمام شود. یعنی به آخر دیگ نرسد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # هتل شایان 1400-02-08 15:40
سلام از خروجی پمپ مشعل گازایل رد نمیکنه چه کار کنیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # ارجمند 1397-01-19 21:10
با سلام
عذر میخوام، آیا نصب فیلتر گاز ضروری است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1397-01-20 18:02
سلام
بله، نصب فیلتر گاز با سایز و فشار کار مناسب بعد از شیر ربع گرد گاز و قبل از رگولاتور گاز و شیرهای برقی ضربه ای یا تدریجی گاز مشعل ، از اولین تجهیزات موردنیاز خط گاز در مشعل های گازسوز است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # عماد 1397-01-22 20:07
سلام . خسته نباشید
استفاده از بالانسر در چه مواردی لازم است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-01-23 15:54
سلام. وقت شما بخیر
چنانچه فشار خط گاز تامین سوخت مشعل 2 پوند باشد ،استفاده از بالانسر (Balancer) جهت تنظیم و بالانس تغییرات اندک فشار گاز تغذیه مشعل گازی با سایز و دبی موردنیاز گاز مشعل،در ابتدای خط گاز ضروری است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # محمود رسولی 1397-06-07 11:11
باسلام وخسته نباشید بزرگوار شوفاژ خانه ما ده روز پیش خاموش کرد ود یدم چراغ رله روشن است ریست کردم تا چند روزی کارکرد دوباره این اتفاق افتاد ریست کردم موتور کار می کرد تا شعله می خواست روشن شود باز اورلد می کرد رله را عوض کردم خوب شد ولی بعض وقتها دوبار خاموش می کرد مجدد رله عوض کردم یکی دوروزی خوب بود دبار همانطور شد ریست که می کنی یک دوروز کار مکند باز خاموش میشود در صورتی که به چیزی دست نزد یم وقبلا چند سالی بدون عیب کار میکرد. ضما رله اولی ان مارک ساترونیک سویس بود وپای شش ان خال زده بود.باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # اسماعیلی 1397-06-11 10:29
سلام دوست عزیز وقت شما بخیر
سعی کنید با سمباده یونی که جلوی مشعل هست را پاک کنید و با فشار هوا تمام داخل مشعل را باد بگیرید .
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # خدام 1397-07-26 14:22
سلام
مشعل موتورخانه منزل ما گازی است و هنگام کار مشعل هیچ مشکلی ندارد اما در طی یک روز ممکن است یک یا چند بار ریست شود و حتی زمانی که رله را ریست می کنیم هیچ اشکالی دیده نمی شود و عادی است. مشکل اینجاست که تا بحال من ندیده ام حین استارت ریست می شود یا حین کار یا حین خاموش شدن! چند تعمیرکار برای این کار آمده اند ولی متوجه نشده اند. برای این موضوع چه راهکاری را پیشنهاد می دهید
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # اسماعیلی 1397-07-27 21:52
سلام وقت شما بخیر
باید دمپر هوای مشعل تنظیم شود نسبت ترکیب گاز و هوا به مقدار کمی بهم ریز شده . رنگ شعله ی مشعل باید دو سوم آب و یک سوم انتهای مشعل زرد باشد. در ضمن تهویه فضای موتورخانه هم روی کارکرد مشعل تاثیر دارد .
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # چلبی 1397-09-28 19:07
سلام جناب یک مشکل دارم مشعل من روشن میشود ولی بعد از چهار ویا پنج بار روشن وخاموش شدن رله خطا می زند علت چیست لطفا راهنمایی کنید باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1397-10-07 17:04
سلام احتمال داره یون چسبونده باشه ویاپایه رله مشکل داشته باشه ویاشیربرقی ویاپریشرهوامشکل داشته باشه بایدتمام این چیزهایی که گفتم تست بشه تامشکل پیدابشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # رضا صبوری 1397-10-08 22:23
سلام
مشعل ساختمون ما چند وقتی هست که مشکل روشن شدن پس از خاموشی تایم استراحت پیدا کرده، تایمر درست کار میکنه و در زمان برنامه ریزی شده فرمان استارت میده برق به مشعل میرسه ولی استارت نمیکنه وبایددستی کلید استارت رو بزنیم، بعد درست کار مبل میکنه تا فردا موقع استارت مجدد،لطفا راهنمای کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1397-10-09 13:02
سلام امکان داره یون چسبونده باشه ویارله سوخته باشه ویاشیربرقی،پریشرهوایاگاز،ترانس جرقه زن ویاقطعات دیگه مشکل داشته باشه تمام اینایی که گفتم بایدتست بشه وکسی که متخصص اینکاراست بایدانجام دهدچون قطعات مشعل حساس است وبایک اشتباه امکان سوختن قطعه ویاآسیب رساندن به فردهست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اکبری 1397-10-15 21:44
با سلام سوالی داشتم از اساتید من یهدستگاه فر نان فانتزی دارم که یه مشعل ایران رادیاتور بزرگ روش هست تو فصل سرما صبح وشب که هوا سرده مشعل روشن میشه ولی بعد از چند ثانیه چراغ قرمز رله روشن.میشه چندین تا هوا گرم نشده همینجور اذیت میکنه تا نزدیک ظهر با تنظیم ولوم و دمپر هوا باز راش میندازم ولی فردا صبح دوباره همین مشکل ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # Omid hadadi 1397-10-16 14:33
سلام به احتمال زیاد دستگاه یون میچسبونه ولی باز نمیشه دقیق گفت پرشر هوا و یا گاز هم میتونه اشکال داشته باشه و یا شیر برقی تمام قطعات از پایه رله باید تست بشه تا مشکل پیدا و رفع بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اکبری 1397-10-16 20:42
ممنون بابت لطفی کردین و جواب دادین ولی چیزی که هست اینکه فقط فصل سرما و فقط صبحا این مشکل پیش،میاد ونزدیک ظهر راحت مشعل کار میکند چند تا سرویس کار مشعل که تلفنی راهنمایی کردن گفتن احتمال زیاد افت فشار گاز شهری هست که صبح مصرف بیشتره نظر شما میتونه اینجور باشه سپاس از لطفتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-10-19 18:36
سلام بله ریست کردن مشعل یکی ازدلایلش میتونه افت فشاردستگاه باشه که اونم میشه شعله وهواروطوری تنظیم کردکه باافت فشارهم ریست نکنه ولی امکان داره یون هم بجسبونه که دراینصورت ربطی به افت فشارنداره ویاترموستات ورله خطا بزنه چندعامل هست که باعث ریست شدن مشعل میشه وبرای اینکهرمطمئن بشیدکه قطعات درست کارمیکنندبهتراست که ازپایه رله تمام قطعات تست بشوندویون وجرقه زن هم بازدیدبشه ودرصورت خرابی تعویض بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # حسن 1397-10-28 23:12
سلام .رله مشعل بعضي شبها خطا ميدهد مي خواستيم يك عدد آژير به خروجي آلارم كه روي پايه يك قرار دارد نصب كنيم ولي در زمان خطا خروجي آلارم ولتاژي نداشت علت چيست از مدار داخلي رله مي باشد يا ايراد ديگري دارد . باتشكر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1398-01-10 17:10
سلام تااونجایی که من اطلاع دارم ازپایه رله شمانمیتونی چنین انشعابی بگیری چون وقتی رله ریست میکندبرق داخل خوده رله قطع میشودوبه پایه ربطی ندارد شمااینکاررابایدازداخل خوده رله انجام بدی که اونهم احتیاج به اومترولحیم داردوبایدبدونی کدام پایه مربوط به ریست هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # یوسف 1397-11-02 20:25
با سلام خدمت اساتید موتور خونه ما موتور فن گرپاچ کرده بود و روشن نمیشد وتعمیرکار اومد این عیب رو گرفت و روشنش کرد بعدش دما تا حدود ۳۵ درجه میاد ویه دفعه مشعل خاموش میشه واین بار اومد ترموستات رو عوض کرد بازم افاقه نکر د و تو همون درجه خاموش شد واینبار شعله مشعل رو تنظیم کرد وترموستات رو روی ۷۰ گذاشت این دفعه خاموش نشد و خوب گرم کرد ولی بعد از خاموش شدن دوباره روشن نشد و با ریست روشن شد و باز هم همین مشکل رو داشت لطفا راهنمایی بکنین ممنون از لطفتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-11-03 02:04
سلام چندعامل باعث این مشکل میشود اول ازهمه باید مطمئن بشید که رله سالم باشد بعد احتمال دارد مشعل یون چسبونده باشد وهمچنین ترموستات و رله ازلحاظ زمانی درست عمل نکند و خطا بزند و یا امکان دارد سیم ترموستات و یا برق اصلی رله پوسیده باشد در عین حال ازپایه رله باید تمام قطعات تست شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # moeinsahrah 1397-11-24 14:58
سلام
خدمتتون عرض کنم مشعل که رله رو نصب بعد ۱ساعت چراغ قرمزش روشن می سه و فعال نمی نشه
باید برم چند ثانیه دکمه ربه رو فشار بدم تا دوباره استارت کنه
حتی رله هم عوض کردم درست نشده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1397-11-24 19:10
سلام بایدتست بشه احتمال داره یون چسبونده باشه ویاجرقه زن عمل نکنه ویاشیربرقی بازنکنه و... قطعات بایدتست بشه تامعلوم بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # سعید 1397-11-24 20:15
سلام خسته نباشید ببخشید من یک دیگه بخار کارواش دارم که موقع روشن شدن مشعل صدای پروانه مشعل میاد ولی بعد صدای پروانه قطع میشه و مشعل روشن نمیشه و چراغ مشعل روشن میشه و دکمه چراغو میزنی باز هومن طور میشه لطفا بگید چیکار کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-11-27 13:17
سلام به احتمال زیاد تنظیم هوا و گاز بهم خورده ولی تا تست نشه نمیشه دقیق گفت که مشکل چیه یون، جرقه زن، ترانس، پریشرهواو یا گاز تمام این موارد اگه خراب باشه این حالت پیش میاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # سلیمانی 1397-12-01 12:33
سلام مشعل موتورخانه مدرسه ما شبها خاموش میشود شاید بیست نفر تعمیر کا اومده ولی درست نشده لطفا راهنمایی فرمایید .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-12-03 00:41
سلام مشعل دستگاهی هست که تاتکنسین ازنزدیک بازدیدنکنه وعملکرددستگاه ونبینه نمیتونه نظرقطعی بده ولی احتمال داره که شب فشارگازکم یازیادبشه ودستگاه ریست کنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مسعودی 1397-12-04 02:07
سلام
یک مشعل ران 25داریم که در طول شبانه روز یک یا دو بار خاموش میشود لطفا در رابطه با تامین هوا هم راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-12-06 08:14
سلام احتمال داردهوا یاگازتنظیم نباشدویایون چسبونده باشدویاترانس جرقه زن درست عمل نکندویارله مشکل داشته باشدتمام مواردبایدتست شودتامشکل پیداشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # هومن 1398-01-07 23:11
با سلام.کنار ساختمان ما یک ساختمان چند طبقه ساخته شده اخیرا.و دودکش اچ شکل موتور خانه روی پشت بام قرار دارد.از زمان ساخته شدن ساختمان کناری وقتی باد میاد مشعل چندین بار خاموش میشود و شعله پس میزند.جهت دودکش هم به سمت شمال و جنوب هم چرخاندیم ولی باز هم درست نشده.ممنون میشم راهنماییم کنین.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1398-01-09 18:21
سلام چیزی که میگیدمشعل اخگربایدباشه واگربابادخاموش میشه یادودکش گرفته ویادستگاه ایرادداره ولی اگه مشعل فندارباشه ربطی به بادنداره وخوده مشعل تنظیم نیست ویانبودسه راه دمپردودکش هم باعث این مشکل میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # سید محمد موسوی 1398-04-19 13:28
استاد سلام. ما هم چنین مشکلی داریم. ببخشید سه راه دمپر دودکش چیست؟ آیا شبیه لوله بخاری های نفتی قدیمی است که یک دریچه داره؟ لطفاً راهنمایی بفرمائید. ضمناً مشعل ما اخگر قدیمی (بدون فن ) هست. یکی میگفت دیافراگم شاید ایراد داره. روی مشعل یک پیچ تنطیم ( پلاستیکی) وجود داره که زیرش یک فنر و زیر فنر هم یک صفحه نازگ ظاهراً آلومینیومی هست. آیا همان صفحه دیافراگم هست؟ چقدر پیچ رو باید بگردونیم؟یچ با چرخوندن پایین بقرار بگیره یا بالا؟ با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مقصود 1398-06-15 23:44
سلام وقت بخیر
بله درسته دیافراگم هم میتونه باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # س 1398-01-11 01:00
مشعل موتور خانه ی ما از لحاظ رله ، تنظیم هوا و گاز ، پرشر و فیلتر و امثالهم کاملا بی ایراد هست ولی در هر شبانه روز یک بار بی دلیل خاموش میشه و البته اکسیژن کافی هم بهش می رسه و دو تا فن در موتور خانه وظیفه ی تهویه رو عهده دارند و هوا رو از فضای آزاد به موتور خانه تزریق می کنن ولی بازم مشکل خاموشی رو داریم قابل ذکره که زمان روشن شدن مشعل دی اکسید کربن قابل حسه و چون از عمر دیگ خیلی گذشته مقدار زیادی از خمیر دیگ از بین رفته و از بین پره های دیگ میشه شعله ی آبی مشعل رو دید ؛آیا امکان داره خاموش شدن مشعل به خاطر دی اکسید کربنی باشه که از درزهای دیگ خارج میشه؟
لازم به ذکره که پرشر تعویض شده و رله هم تست شده و فیلتر هم تعویض گردیده.سوخت شوفاژ هم گاز شهریه و مشعل هم ایران رادیاتوره
ممنون میشم پاسخ بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1398-01-12 01:19
سلام چنددلیل باعث این مشکل میشودیون چسبونده باشه،دودکش گرفتگی داشته باشه،وایربرق دزدی داشته باشه،چینی جرقه زن شکسته باشه ویاهوا وگازتنظیم نباشه این مواردبایدچک بشه وهمچنین ازپایه رله قطعات تست بشه تاازسالم بودنش مطمئن بشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # سید مصطفی 1398-01-23 15:49
سلام
مشعل ما گاز سوزه حدود یکماهه نصف روز کار میکنه و بعد ریست میکنه ریست کردنش هم همون اول که مشعل میخواد روشن بشه
همکارانتون هم اومدن همه ی اجزای مشعل رو تست کردن وهمه سالم بوده ولی عیب همچنان باقیه. دیگه کلافه شدم لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنونم 7
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1398-01-26 03:49
سلام این حالت چنددلیل میتونه داشته باشه1یون چسبونده باشه2وایربرق دزدی داشته باشه3گازوهواتنظیم نباشه4ترموستات خطابزنه و...
تمام مواردبایدبادقت تست شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # علوی 1398-02-16 10:22
سلام وقت بخیر
مشکل تهویه هوا و ریست کردن به دلیل عدم تنظیم بودن ترکیب هوا و گاز در مشعل داریم.حتی چندی قبل پایه دله و دیود و ....تعویض گردید.اما رله مرتب خاموش میشود و باید دستی آنرا روشن کرد
آیا با برش دادن روی لوله دودکش پشت دیگ جهت ایجاد تغییر فشار موافق هستید یا نصب هواکش بر بالای دیوار موتورخانه بهتر است؟
.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مهدی 1398-02-19 02:58
ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات
مشکل ایجاد شده دلایل زیادی میتونه داشته باشه
بریدن دودکش عملی غیر استاندارد میباشد و می‌تواند خساراتی به سیستم و حتی در شرایطی به ساکنین وارد کند
توصیه می‌شود یک متخصص حضورا مشکل را برسی و برطرف کند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # علی 1398-05-22 04:03
سلام
مشعل موتورخانه منزل ما گازی است و به خوبی کار میکرد تا اینکه در همسایگی ما ساختمان سازی شد و یک مدتی هست باد شدید که میوزد خاموش میشود من ارتفاع دودکش رو نسبت به قبل 1.2 متر بالاتر بردم ولی اثری نداشت . بیشتر از این هم نمیشه بالا برد
دودکش سیستم با ساختمان تازه ساز 10 متر فاصله داره و ارتفاع ساختمان حدود 10 متر بالاتر از دودکش هست موندم چیکار کنم لطفا راهنمایی بفرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سید امین 1398-06-07 23:33
با سلام و وقت بخیر مشکل شما خیلی راحت برطرف میشه ببینید شما یک عدد مشعل دارید که روی دیگ قرار گرفته است و بعد از دید لوله دودکش ای که قسمت بالای پشت بام هدایت شده است شما می توانید با استفاده از یک عدد دودکش دریچه دار یک طرفه که بعد از دیگ قرار می گیرد مشکل خود را حل کنید دقیقاً این مدل دریچه های یکطرفه را باید بعد از نصب کنید زمانی که مشعل کار میکند دریچه باز شده و گاز حاصل از مشعل از دریچه عبور کرده و به بالای پشت بام هدایت می شود در زمانی که مشعل خاموش می شود دریچه بسته می شود افشار هوایی که در استارت بعدی مشعل باید به داخل دیگ برود دیگه نمی رود و باعث می‌شود به درستی کار کند. حتماً دقت داشته باشید که باید دقیقا بعد از دریچه یک طرفه یک عدد دریچه بازدید هم بگذارید که بتوان دریچه یک طرفه را تنظیم کرد با تشکر از شما.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امید 1398-07-02 18:15
سلام خسته نباشید
من یه مشعل ایران رادیاتور دارم ک زیر کوره زغال گزاشتم دور تا دور کوره رو هم با کاهگل پوشوندم تا اتلاف انرژی نداشته باشم
مشعل تا دمای ۲۰۰ درجه ب خوبی کار میکنه ولی وقتی ب درجات بالاتر میرسه دود از زیر کوره بیرون میزنه و مشعل خاموش میشه
میخوام بدونم ایا برگشت دود ب داخل مشعل باعث خاموشیش میشه یا دلیل دیگه ای داره ک مشعل خاموش میشه؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # فرشاد 1398-07-09 13:49
سلام وقت بخیر
احتمالا تخلیه دود حاصل از احتراق مشعل به علت وجود دوده تخلیه نشده وباعث پس زدن مشعل میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # یاسر 1398-07-13 11:04
سلام.برای مشعل ی تابلو برق جدید درست کردم از رو نقشه.وقتی کلید رو درحالت گاز قرار میدیم کنتاکتور مدار فرمان گاز و کنتاکتور مدار قدرت جدب میشه،موتور فن روشن میشه ولی رله کار نمی‌کنه.اشکال کار از کجا میتونه باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-17 00:38
سلام به کاربر گرامی برای چنین مشکلاتی باید سرویسکار شرکت حضوری مزاحمتون بشه به دلیل اینکه نقشه مدار فرمان رو خودتون طراحی کردید و نمیشه با حدس گفت که مشکلتون از کجا هستش. شرمنده گل روتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیل 1398-07-22 12:27
ضمن عرض سلام وخسته نباشید میخاستم بدونم دلیل زاویه دار شدن شعله چیه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # mohamad javad 1398-09-17 00:38
سلام به کاربر گرامی منظور از زاویه دار شدن شعله یعنی چی شعله چه دستگاهی چه چیزی خواهشن برای مطرح کردن سوال هاتون دقت کنید که ما شرمنده شما عزیزان و سروران گرامی نشویم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # زیبایی 1398-08-16 19:41
سلام مشعل روی شمع است و مشعل روشن نمیشه گاز را هم چک کردم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-14 22:18
سلام به کاربر گرامی و عزیز شما باید دریچه دمپر هوا مشعل رو چک کنید اگر هوا به خوبی به مشعل نرسه گاز درون دیگ جمع میشه و سنسور دستور قطع گاز رو میده برای تست کردن،، دریچه دمپر رو با دست به طور کامل باز کنید و استارت کنید اگر مشعل روشن شد باید سرویسکار بیارید تا دمپر رو براتون تنظیم کنه.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدي 1398-08-20 18:45
سلام وقت بخيرمشعل کوره الکترو استاتيک وقتي به دماي بالا 70 يا80 درجه ميرسه مشعل خاموش ميشه ولي فن روشن بعد از يک دقيقه دوباره مشعل روشن ميشود اين رويه مدام تکرار ميشه و باعث ميشه دما از حدي بالاتر نرود
ممنون ميشم راهنمايي کنيد بنده رو
چون شهرستان هستم و دسترسي به تعميرکار ندارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-14 19:12
سلام خدمت کاربر گرامی از سالم بودن ترموسات اطمینان حاصل فرمائید برای اینکه بدانیم ترموسات سالم است یا نه باید ترموسات رو از بدنه یا لوله جدا کنیم و ببینیم که دیگ باز هم روشن میشود یانه اگر روشن شد و به دمای ۷۰ یا ۸۰ رسید و باز هم خاموش شد مشکل از ترموسات میباشد چون ما ترموسات رو از بدنه جدا کردیم و نباید دیگ خاموش شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علیرضا مراددی 1398-08-24 10:43
سلام
اصطلاحا لگد زدن مشعل رو چطور برطرف کنم تا خاموش نشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-14 19:12
سلام خدمت کاربر گرامی شما باید اول از همه سوزن نازل های مشعل رو به صورت 6ماه به 6ماه تمیز کنید که هم مصرف سوخت موتورخانه پایین بیاد و هم عمر مشعل زیاد بمونه برای ضربه زدن هم شما باید دمپر هوای مشعل رو تنظیم کنید که معمولا دمپر ها رو روی ۴۵درجه تنظیم میکنن برای تنظیم دقیق و سرویسکاری از سرویسکار کمک بگیرید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حمید فتوحی 1398-09-18 13:05
سلام
مشعل موتورخونه هر از گاهی ریست میشه و باید کلید رله را دوباره فشار داد.
گاهی هر 24 ساعت ، گاهی بعد از یک هفته ، گاهی در روز 2 الی 3 بار
ممنون راهنمایی فرمایید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-18 18:13
سلام کاربر گرامی برای رفع مشکل باید از سرویسکاران شرکت به صورت حضوری کمک بگیرید تا سرویسکاران مشکل را حضوری چک کنند به احتمال قوی اینطور که شما میگید مشکل از رله و یا مشکل برقی و سیم کشی های مدار فرمان رله میباشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # صادق 1398-09-21 03:36
سلام
ببخشید آیا برای تنظیم فشار هوا و گاز بر روی مشعل های گازسوز (نصب شده روی فر قنادی)، دستگاه یا وسیله خاصی وجود داره یا بصورت تجربی تنظیم میشه.
اگر ممکنه مشخصات ظاهری شعله رو بفرمائید. البته طول شعله حدود 2/3 محفظه دیگ هست. مچکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-21 09:21
سلام کاربر گرامی برای رفع مشکل شما باید از سرویسکاران شرکت به صورت حضوری کمک بگیرید رنگ شعله معمولا باید به آبی بزند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سیاوش 1398-09-23 02:02
با سلام
موتورخانه گازوییلی دارم
الان حدود ۲هفته است که مشعل بعد از روشن شدن به سرعت خاموش میشه،
تاسیساتی اومد سرویس کرد
بمدت ۳روز خوب بود
ولی امروز دیدم
خاموشه،استارت زدم یک ساعت بعد دوباره
خاموش شده.
از عصر امروز ۴ تا ۵ بار مجبور به استارت مجدد شدم.
لطفا راهنمایی کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-23 11:35
سلام کاربر گرامی مشکل میتواند از چند مورد باشد دمپر هوا مشعل به خوبی تنظیم نشده باشد یا نازل های مشعل خراب یا کثیف شده باشد یا سنسور چشمی خراب شده باشد و یا رله شیشه ای مشعل به مشکل خورده باشد برای تشخیص دقیق تر از سرویسکاران شرکت کمک بگیرید مطمئن باشید مشکل شما رو حل میکنن.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حمید 1398-10-24 12:18
سلام اگر نارل مشعل گازوییلی را شماره بزرگتر بندازیم شعله مشعل زیاد میشود ایا؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-10-25 20:11
دوست عزیز سلام بهتره با نازل فابریک مشعل کار کنید اگر میخواهید شعله را بیشتر کنید بوسیله پمپ گازرئیل این کار را انجام دهید فشار را مقداری بالا ببرید فقط شعله به انتها با اطراف دیگ برخورد نکند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # توحیدی 1398-10-24 13:13
با سلام .رله حفاظتی مشعل را که عمل میکرد دیروزعوض کردیم وپیچ پایه راهم کنترل کردیم بازهم بعداز۱۷ ساعت عمل کرد. .فیلترگازرادوسال پیش عوض کردیم .ممکن است ازفیلترباشد؟لطفا راهنمایی بفرمایید.ضمنا درزمستان سال قبل ۵بارعمل کرده ولی درتابستان گذشته قطعی نداشتیم .درزمستان امسال ازسال قبل قطعی دوبرابرشده .باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-10-25 09:53
دوست عزیز سلام اگر در تابستان مشکل ندارید پس احتمالا زمستانها بدلیل برودت هوا در سطح کشور و افت فشار گاز شهری مشعل ریست میکند که این مشکل شایع میباشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # توحیدی 1398-10-24 15:38
باسلام .سرویس کامل مشعل شامل چه مواردی میباشد ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-10-25 10:54
دوست عزیز سلام سرویس فیلتر گاز تنظیم شعله استاندارد سرویس بلوور فن اچار کشی تابلو برق نظافت ان و تنظیم بی متال نظافت چشمی و تست سلامت ان تنظیم فاصله جرقه زن تست سلامت پرشر گاز و هوا و ...
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حاتم رحیمی 1398-10-29 01:25
سلام وقت بخیر
مشعل کار میکند و بعد از چند بار اتوماتیک کردن روشن نمیشه و باید دوباره دکمه روی رله برقو بزنیم تا روشن بشه و این عمل تکرار میشه،گاهی صبح تا شب کار میکنه .
مدل رله satronic tmg 740 _3
model 32_32 است دوگانه که با گاز کار میکنه

با تشکر
بزرگواری
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-10-29 15:58
دوست عزیز سلام تنظیم نبودن گاز و هوا خرابی رله کثیفی چشمی افت فشار گاز
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # بهنام 1398-11-02 10:45
سلام مشعل گازی رعد روزها منظم وبدون ایراد کار میکند ولی نصف شب ریست میکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-04 12:58
سلام کاربر گرامی چون هوا در شب سرد میشود و رطوبت هوا زیاد میشود اول از همه راه خروج دودکش را چک کنید و اینکه گرما از کلاهک دودکش به خوبی خارج شود و اگر مشکلی نداشت باید از سرویسکار به صورت حضوری کمک بگیرید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمدرضا 1398-11-06 12:00
باسلام مشعل گازی مابرای موترخونه استفاده میکنیم چندلحظه کارمیکنه بعدریست میشه علتش رومیشه بفرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-11-06 13:03
دوست عزیز سلام اگر چشمی دارید ان را در اورده تمیز کنید و جا بزنید اگر درست نشد باید تعویض شود اگر میله یون دارید که کار تعویض ان مربوط به متخصص این کار میباشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # احمد محمدنیا 1398-11-06 15:08
شعله مشعل پس می زند . موتور خانه ما قدیمی و برای 2 طبق منظور شده است . تا بحال همچین موردی پیدا نکرده همسایه بغلی خانه اش را کوبیدند تا نوسازش کنند دودکش بررسی شد ولی شعله پس می دهد .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-11-06 15:47
دوست عزیز سلام هنگام پس زدن شعله باید گرفتگی دودکش زیاد بودن شعله و نداشتن شعله پخش کن چک شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حمید 1398-11-16 15:46
باسلام خسته نباشید - قبلا مشعل و پمپ موتورخانه گازی منزل مسکونیمان حدود 15 دقیقه روشن و 7 دقیقه خاموش می ماند ولی بعد از تنظیم و سرویس ; مشعل و پمپ حدود 2 ساعت روشن و 7 دقیقه خاموش می ماند. آیا زیاد روشن ماندن مشعل و پمپ اشکال ندارد و عادی است ؟ باعث مستهلک شدن تجهیزات نمی شود؟ باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-17 13:49
سلام کاربر گرامی شما میتوانید با تنظیم کردن دمای ترموسات که بر سر بویلر یا همان دیگ وجود دارد رمان خاموش و روشن شدن دیگ را تنظیم کنید و حتی این ترموسات بر سر لوله پمپ هم وجود دارد که با تنظیم کردن دقیق میتوانید بهترین زمان و هماهنگ شدن پمپ و دیگ را تنظیم کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # جبار 1398-11-18 13:20
سلام خسته نباشید. مشعل ما گازیه ولی دود میکنه میشه بگید اشکال از کجاست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-18 14:43
سلام کاربر گرامی نازل مشعل باید تعویض شود و نیاز به سرویسکاری دارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Mohammad 1398-11-18 22:07
با عرض سلام و خسته نباشید علت این که رله مشعل بعد از تعویض میسوزه چیه ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-11-19 13:40
دوست عزیز سلام ایا به محض تعویض میسوزه یا بعد از مدتی کار کردن ؟ بهتره فن و قطعاتی که با برق 220 ولت کار میکنند بررسی شوند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # میثم 1398-11-25 00:45
سلام وقت بخیر
موتورخونه ما چند روزی هستش که بعضی وقتا میخواد روشن بشه صدای انفجار میده
به قدری که ساختمون رو میلرزونه
گاز پرمیشه داخل مخزن ولی دیر جرقه میخوره و روشن میشه و وقتی که جرقه میخوره منفجر میشه.
مشکلش از چی میتونه باشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-25 13:05
سلام کاربر گرامی برای اینکه تا آسیب به دیگ وارد نشود از سرویسکاران شرکت کمک بگیرید مشکل میتونه از رله باشد که دیر دستور به جرقه زن میدهد و یا از فاصله های جرقه زن باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # فرهاد 1398-12-02 06:52
با سلام . مشعل مازوت سوز دارم .و در ابتدا شروع فن شعله تشکیل می شود ( شعله خیلی زود) و در نتیجه مشعل خاموش می شود علت چیسن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اردبیلیAlijeddi 1398-12-02 15:12
باسلام کاربرگرامی برق مشعل شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا کلیدها روی پنل کنترل هم میتواندباشدودرضمن گازویلهایک باردرسال بایدسرویس شودبازم سوالی داشتین درخدمت هستیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Meysam 1398-12-02 12:20
سلام چرا مشعل بخار بعد پنج دیقه خاموش میشه ممنونم اگه راهنمایی کنین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-12-03 10:55
سلام کاربر گرامی کثیف شدن نازل سوخت و یا خراب شدن و یا کثیف شدن چشمی مشعل و یا امکان دارد رله دچار مشکل شده باشد و حتی برای تشخیص بهتر از سرویسکاران شرکت کمک بگیرید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Vahid 1399-01-15 16:03
سلام. موتور خانه ما روشن میشه ولی بعد از 10تا20دقیقه خاموش میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مصطفی اسماعیلی 1399-01-15 18:38
مشعل شما احتیاچ به سرویس دارد. اینطور مواقع رله، جرقه زن و حتی خاک و میله یون مشعل بازرسی می شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سید 1399-01-29 02:01
سلام
قطعه vent outsideدر مدار گاز، قبل از مشعل چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اردبیلیAlijeddi 1399-01-31 02:30
باسلام،پایه رله مشعل گازی میباشد ترموستات حد،دستور خاموشی آکوستات اصلی،میله یونیزاسیون،فوتوسل وترانس مولد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حمید 1399-02-04 19:06
باسلام واحترام-از حدود4ماه پیش تاکنون هر دو سه روز یکبار و گاهی در یک روز چندین بار چراغ قرمز رله مشعل گازی آپارتمان 8 واحده مان روشن و موتورخانه از کار می افتد و باید بصورت دستی آنرا بکاراندازیم. تاحالا سه گروه تعمیرکار و هرگروه چندین بار مراجعه و رله و 2بار میله یون را تعویض و مشعل را بارها سرویس وتنظیم کرده و می گویند که همه قطعات مشعل سالم است ولی مشکل همچنان پابرجاست - لطفا راهنمایی فرمایید- باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # mohamad javad 1399-02-05 21:22
سلام کاربر گرامی اول از همه برای اینکه از اکسیژن موجود در موتورخونه مطمئن شوید بهتر است درب موتورخانه رو کلا باز بگذارید که هوا داخل موتورخونه عوض شود اگر مشکل حل شد باید فکری به حال تهویه موتورخونه کنید ولی اگر مشکل رفع نشد بهتر است از سرویسکاران شرکت به صورت حضوری کمک بگیرید احتمالا دمپر هوای مشعل تنظیم نمیباشد و مشعل خفه میکند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Amir 1399-02-20 15:38
سلام خسته نباشید
اگر گاز شبکه قطع شود و دوباره وصل شود کارکرد مشعل چگونه است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1399-02-20 21:15
دوست عزیز سلام روشن میشه و کارش را از سر میگیره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # میثم 1399-03-08 20:26
سلام ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
مشعل کوچک جهت فر کلوچه پزی در حین کار خاموش میشه وچراغ قرمز برد روشن میشه ،ارت،میله یون،میکرو سوئیچ هوا،اتصالات چک شد و همچنین شعله کاملا مناسب ورنگ آبی داره ولی مشکل خاموش شدن پا بر جاست،باید چه کرد؟؟؟!!!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # بهروز امامیان 1399-03-13 00:26
سلام کار بر گرامی
باید ببینید چه چیز هایی باعث خاموش شدن مشعل می شود
1- شما ترموستات فرمان را هم چک کنید
2- میله یون را بازدید کنید و فاصله تا شعله را چک کنید .
3- ترموکوپل و تماس آن با شعله را بازدید کنید و زمان کار ببینید بر اثر جریان های هوایی شعله ترموکوپل از تماس مستقیم برخوردار است یا نه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حمید 1399-03-20 22:26
با سلام در محل کار یک دیگ ۱۰۰۰۰۰۰Btu داریم که مجهز به دو عدد مشعل هامورتی هستش.مشکل اینجاست که چند وقته بدنه محل اتصال مشعل تا ۱۳۰ درجه هم داغ میشه و یکی از مشعل هامون هم چند وقت پیش آتیش گرفت می خواستم که راهنماییم کنید که علت چی می تونه باشه . من هوا و گاز رو همه جوره تنظیم کردم ولی نتیجه لازم رو نگرفتم با تشکر از شما.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1399-03-21 14:11
دویت عزیز سلام برگشت شعله اگر شعله زیاد باشد گرفتگی قسمتی از دودکش سوختن و خرابی شعله پخش کن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # قاسمی 1399-04-08 01:51
سلام
وقت بخیر
لطفا آدرس جهت تعمیر و سرویس مشعل بفرمایید.
یک مشعل RAN25 جهت سرویس
سپاس
قاسمی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عرفانی حسینی 1399-06-03 12:00
کاربر گرامی سلام لطفا با شماره 02191013761 تماس حاصل نمایید* تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # شهرام تکریمی 1399-06-01 09:38
سلام خسته نباشید چگونه بفهمیم که ترموستات مشعل گازوئیلی خراب است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عرفانی حسینی 1399-06-02 07:11
کاربر گرامی سلام مشعل ترموستات ندارد *ترموستات مربوط به بویلر میباشد*لطفا سوال خود را اصلاح نموده تا عیب یابی توسط همکاران صورت پذیرد*موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1399-06-05 23:26
باسلام وخسته نباشید.مشکل من اینه که مشعل گازی ماکه برای سالن مرغ گوشتی تعبیه کرده ایم دارای ترموستات ساموان هست که بعدازچندساعت کارمشعل روشن شده وشعله نیزتشکیل میشودولی بعدازچندثانیه خاموش می شودکه باعوض کردن جای فازونول درست میشودوبعدازچندساعت کارکردن دوباره بایدجای فازونول روعوض کنیم تاروشن شود .اگرراهنماییم کنیدممون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عرفانی حسینی 1399-06-14 11:38
سلام *تعویض فاز و نول در مشعل تک فاز تاثیری ندارد*لطفا فتوسل را تمیز نمایید *سپس بررسی نمایید الکترود های جرقه زن نشتی برق به قطعات داخلی مشعل نداشته باشد *موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سعید 1399-06-31 09:09
اقا من میخوام یه مشعل معمولی رو کنارش شیر برقی بزارم ک دمای کورم رو در دمای 430 قطع و در دمای 420 وصل کنه سایز لوله ورودی به مشعل هم 3 سانتی متر هست چه کار هایی و چه ابزار الاتی باید بخرم ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عرفانی حسینی 1399-06-31 12:50
کاربر گرامی *سلام*با توجه به توضیحات جنابعالی نیاز به طراحی به یک مدار فرمان و شیر برقی با کانکشن مورد نظر و یک ترموستات محیطی صنعتی با قابلیت تنظیم دمای قطع و وصل دارید جهت اجرای کار و طراحی میتوانید با کارشناسان سایت تماس بگیرید*
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سام درخشانی 1399-08-19 15:18
ممنون از تاسیسات 24 به خاطر این متن بسیار خوب.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مصطفی اسماعیلی 1399-08-19 15:50
سلام جناب درخشانی
خوشحالیم که توانستیم نظر شما را جلب کنیم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # خوش لهجه 1399-08-22 09:30
سلام روزبخیر
علت صدای آژیر از موتورخانه شوفاژ چیست؟!
آیا این مورد خطرناک است!؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عرفانی حسینی 1399-08-25 08:59
اگر منظور شما اژیر اعلان حریق است بلی بهتر است بررسی بفرمایید و دلیل ان را برطرف نمایید اگر چیزی مشاهده نکردید احتمالا ایجاد دود مشعل به علت تنظیم نبودن بوده یا از اختلال سیستمی خود اعلان حریق که در هر حال حتما رفع عیب گردد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امیر 1399-09-06 00:21
سلام
مشعل یکسره کار مبکنه و ترموستات یا همون رله خرابه و ۲۴ ساعتی طول میکشه تعمیرکار بیاد ایا خطرناکه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-09-08 23:43
سلام کاربر گرامی بله خطرناک میباشد مخصوصا اگر شیر اطمینان یا همون شیر تخلیه رسوب گرفته باشد و زمانی که دما دیگ بیش از حد بالا برود و شیر اطمینان عمل نکند میتونه آسیب شدیدی به دستگاه و موتورخانه بزند بهتر است تا زمانی که سرویسکار میادش مشعل رو به صورت دستی هر 30دقیقه یکبار به مدت 30دقیقه خاموش کنید تا به مشکل شدید تری برخورد نکنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # هادی 1399-09-24 20:53
اگر در محفظه مشعل قسمت تشکیل شعله رطوبت ایجاد شود برای شعله مشعل چه اتفاقی رخ می‌دهد ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Morteza 1399-09-25 01:30
سلام وقتتون بخیر
اگر رطوبت بیش از حد باشه شعله زرد و باعث دوده گرفتن بویلر و به سرعت باعث خرابی نازل مشعل میشه ولی اگر رطوبت کم باشه ابتدای روشن کردن و یا استارت مشعل زرد و بعد به طور طبیعی به کار خودش مشعل ادامه میده یعنی ابی میسوزه ولی در دراز مدت باعث از بین رفتن جداره بویلر و قطعات مشعل میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # بهزاد 1399-10-16 18:46
مشعل ما گازوئیلی است
بار اول با کلید روشن و خاموش روشن میکنیم خوب کار می کند،وقتی اوتومات میکند دوباره بعد سرد شدن روشن نمیشود
علت چیست ؟!
باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Ahmad moodi 1399-10-22 22:54
سلام ترمو کوبل دستگاه خراب است .باید عوض بشه . در بعضی مواقع هم جرقه زن دستگاه خراب است و وقتی سر است جرقه نمیزند .و گاهی اوقات ولتاژ پیزو الکتریک های دستگاهتون ضعیفه و دستگاه رو روشن نمیکنه .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدی امیدی 1399-10-25 11:19
سلام
یه مشعل گلخانه دارم که با220 ولت برق شهر بدرستی وسالم کار میکند. اما زمانی که برق شهر نیست. با موتور برق که وصل میکنم شعله را نشان داده وبعد رله عمل میکند و قرمز میشود.برق خروجی موتور برق سالم و220 ولت دارد حتی با جابجا کردن فاز ونول باز هم این اتفاق پیش میآید. آیا میتوانید کمک کنید؟با تعدادی تعمیر کار نیز در میان گذاشتم نظری به غیر از تعویض جای فاز ونول نداشتند که این کار را امتحان کرده بودیم وهنوز مشکل پا برجا بود.]یا راهکاری به نظر شما میآید؟ ممنون نوع مشعل"اتمسفر"220 ولت
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Morteza 1399-10-26 02:53
سلام شما برق ۲۲۰رو از موتور برق میگیرین اما میزان آمپر رو چک نکردید آمپر رو هم چک کنید اگر موتور برق شما مورد داشته باشه و آمپر مورد نیاز شما رو تامین نکنه با توجه به لوازم برقی که در مسیر دارید آمپر مورد نظر برای رله مهیا نمیشه و تا مهیا شدن (خاموش شدن یکی از لوازم ) رله کارشو انجام نمیده و لوازمی که آمپر کمتر نیاز دارن زودتر راه اندازی میشن به نظر من موتور برق رو فقط و تنها با مشعل تست کنید ببینید باز هم این مشکل رو دارید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امیر مصباح 1399-10-29 01:32
سلام درجه دیگ موتورخانه روی ۷۰ و پمپ رادیاتور روی ۵۰ است ولی به ندرت مشعل موتورخانه خاموش میشود شاید روزی دو سه بار و همیشه روشن است این مساله خطری ندارد ؟ انفجاری چیزی ؟ ممنون
اپارتمان ۸ واحدی هستیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اردبیلیAlijeddi 1399-10-30 16:24
با سلام کاربر گرامی مشکل شما میتواند ازرگولاتوروکلیدفشارهواوشیرمغناطیسی گازبوده والبته برق مشعل کلیدهای روی پنل کنترل هم باشه و همچنین سرویس های سالانه حتما باید انجام شه توسط متخصصین کاربلد که سررشته کافی رو در این کارو به حدکافی داشته باشند وحتمااطلاع بدین بررسی شه اگرمجدد سوالی داشتین درخدمتیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا 1399-11-15 20:40
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید ما دو دستگاه مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز داریم، که رله رو میسوزانند، الان ۳ تا رله سوخته دستمه و نمیدونم چشونه؟؟ شوفاژکار هم تو حوالی نیست. راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Ahmad moodi 1399-11-22 21:27
باسلام اتصالی داره سیم کشیش یاهم فندکش مشکل داره ک رله میسوزه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مرتضی 1399-11-17 07:59
با سلام
من یه مشعل گازوییلی کوچک دارم دود داخل دیگ به جای اینکه از دودکش خارج بشه،از بغل مشعل پس میزنه
مسیر دودکش کاملا باز هست حتی وقتی دودکش را از دیگ جدا میکنم باز همین مشکل را دارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-11-20 01:03
سلام کاربر گرامی اول از همه باید درب دیگ به خوبی با نوار های نسوز دود بند شود و همچنین خود مشعل باید به خوبی بر روی درب دیگ بسته شود اگر مشکل حل نشد احتمال زیاد تنظیم دمپر هوای مشعل بهم ریخته که برای تنظیم کردن آن باید از سرویسکاران شرکت به صورت حضوری کمک بگیرید چون تنظیم کردن دمپر مشعل و هوای آن کار حساس میباشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1399-11-17 08:07
با سلام
مشعل گازوئیلی کوچکی دارم در حالت عادی جرقه نمی زند ولی با اتصال دادن خیلی از الکترودها به بدنه جرقه زن به خوبی عمل کرده و مشعل روشن میشود ممنون میشم بگید که آیا این کار خطری دارد یا نه و برای درست شدن کدام قطعه باید تعویض شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-11-20 00:52
سلام کاربر گرامی اینکه به بدنه میزنید و روشن میشود کار درست و استانداردی نمیباشد برای تعمیر جرقه زن اول از همه باید از فاصله یون ها مطمئن باشید که دو تا میله یون زیاد از هم فاصله نداشته باشند برای اطمینان فاصله یون ها رو به همدیگر نزدیک کنید اگر درست نشد اول از همه میله یون ها رو به خوبی تمیز کنید و ببینید تغییر میکند یا نه اگر تغییری نکرد و روشن نشد باید به سراغ سنسور چشمی تشخیص شعله برید اول از همه دوده هایی که بر روی شیشه چشمی تشخیص شعله نشسته رو تمیز کنید و بررسی کنید که شیشه ای که بر روی سنسور میباشد نشکسته باشد اگر سالم بود سنسور رو پس از تمیز کردن جا بزنید و ببینید جرقه زن فعال میشود یا نه اگر فعال نشد احتمال خرابی از چشمی یا میله یون ها میباشد ولی به احتمال زیاد از چشمی میباشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # کامران 1399-12-13 00:39
سلام و خسته نباشید. مشکل موتورخانه ما خاموش شدن مکرر مشعل و روش نشدن در تنظیم دمای پایینه، یعنی وقتی مثلا درجه روی 55 یا 60 گذاشته میشه به صورت رندم در طول روز یکی دو بار خاموش میشه و بیشتر شبها خاموش میشه و بعد از ریست دستی، بدون معطلی سریعا مشعل اسارت میکنه و روشن میشه ولی وقتی درجه روی مثلا 70 تنظیم میکنیم به هیچ وجه این اتفاق نمیوفته و مشعل خاموش نمیشه.
کارهایی که سرویسکارها انجام دادن : سه با تعویض رله شکوه، سرویس کامل مشعل و متعلقات،تنظیم سوخت و هوا به کرات، تعویض جرقه زن، تعویض وایر، تنظیم فاصله یونها ، سرویس و تمیز کردن داخل دیگ، تمیز کردن مسیر دود کش و نصب اچ در پست بام، نصب هواکش برقی بزرگ جهت تخلیه دی اکسید کربن که با روشن شدن مشعل روشن میشود.
تعویض کلیه فیوزهای جعبه تقسیم موتور خانه توسط برق کار مجرب
و متاسفانه هنوز این مشکل خاموش شدن مشعل و استارت نکردن مجدد در تنظیم دمای پایین لاینحل باقی مانده.

لطفا راهنمایی و کمک بفرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اردبیلیAlijeddi 1399-12-16 11:43
باسلام کاربرگرامی احتمالا ازکلید فشارهوا،شیر مغناطیسی گازرگولاتورگازیابرق مشعل مسیر سوخت ووضعیت کلیدهای روی پنل کنترل مشکل پیدا کرده یا درست نصب یاتعمیر نشده اند ویا فتسول،کابل های ولتاژقوی ترانس فورمر،شعله پخش کن،الکترودها،فیلتر داخل پمپ خوب سرویس نشده اند باید خوب تمیز شده وسپس درجای خود قرارداده شود،احتمالا با سرویس مجدد این قطعات به خوبی کارکنه ومشکل ایجادنکنه پیشنهاد من درخواست یک متخصص کاربلد که بررسی کرده ومشکل روحل کنه بازم سوالی بود درخدمتیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # فرزاد غلامزاده 1400-01-18 10:51
سلام، وقت بخیر
من یه مشعل گازوئیلی دارم که به صورت پیاپی خاموش میشه
چندین بار برای تعمیرش اقدام کردیم.
ولی مجدداً خرابی میشه.
پارسال تعمیر کردیم، یکسال اوکی بود بعد مجدداً خراب شد؛ این مطلب رو هم در مورد تعمیر مشعل مطالعه کردم ولی اطلاعات مفید چندانی دستگیرم نشد. میشه شماره تماس خودتون رو بفرستید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدی ستاری 1400-01-25 08:49
سلام
مشعل گازی سه فاز ما بعد سی ثانیه آف میکنه شیر برقی و جرقه زن برقدار نمیشن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Ahmad moodi 1400-02-15 02:01
با سلام سوزن های پمپ مسدود شدن و نیاز به سرویس دارن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # هتل شایان 1400-02-08 15:37
سلام یه مشکل برای مشعل پیش اومده خروجی پمپ مشعل گازایل رد نمیکنه میشه راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # نیما سلیمانی فرد 1400-03-07 09:12
سلام. ببخشید من دوتا جرقه زن دائم شکوه دارم نو نو هستش و استفاده ندارم میخواستم ببینم جایی هست که بتونم اونارو با یه مبلغی زیر قیمت بدم. ممنون میشم راهنماییم کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسن هادی لوئی 1400-03-22 10:37
سلام خسته نباشید..
ببخشید مشعل شوفاژخونه ما روزها خوب کار میکنه ولی شب ها خاموش میشه.. چراغ قرمز رله استارت روشن میشه..
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # خانم کیالها 1400-06-17 11:23
سلام من یک راهنمایی می خواستم. مشعل شوفاژ ما هر چند روزی خاموش می شود و با وزش باد خاموش شدن بیشتر است. من ساکن قزوین هستم متاسفانه شهر ما متخصص ندارد. 5 تعمیرکار تا کنون مراجعه کردند و مشکل حل نشد. کارهای زیر را انجام دادیم اما مشکل برطرف نشد
1. دودکش را عوض کردیم طولش را بلندتر و کلاهکش را اچ شکل گذاشتیم.
2. رله را عوض کردیم.
3. سیم برق مستقیما ازجعبه برق به کلید درجه بندی دما کشیدیم.
4. داخل مشعل را از گرفتگی پاک کردیم.
میشه راهنمایی کنید من را که چگونه مشکل را حل کنیم؟
مشعل ما اخگر و 17 سال است کار می کند و در این 17 سال متاسفانه یکبار هم سرویس نشده.
متشکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن