با گذشت زمان و پیشرفت و تنوع مصالح کاربردی تغییر و تحولی در تاسیسات ساختمانها در زمینه ی اجرای لوله کشی شوفاژ بوجود آمد. لوله کشی های شوفاژ را در گذشته از جنس لوله های جوشی آهنی استفاده می کردند.

 

استفاده کردن از این لوله ها معایبی را پیش رو داشت از قبیل: سختی اجرای کار، سنگینی لوله ها، زنگ زدگی لوله ها و رسوب پذیری بالای آنها

به دلایلی که ذکر شد استفاده کردن از مصالح جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفت مخصوصا با روی کار آمدن لوله های پلیمری (معروف به لوله های سبز) که بسیار مورد توجه افراد قرار گرفت.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 1

لوله های پلیمری به دلیل سهولت اجرا و عدم زنگ زدگی و رسوب پذیری با استقبال بیشتری مواجه شد. این نوع لوله ها به صورت جوشی و با دستگاه اتو استفاده می شود.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمری به صورت سنتی اجرا می شود که در این نوع لوله کشی لوله های رفت و برگشت از پکیج یا موتورخانه که ابتدای مسیر قرار دارد شروع شده و در مسیر به هر رادیاتور یک انشعاب رفت و برگشت وصل می شود.

همچنین لوله کشی شوفاژ از سقف نیز میتوان انجام داد.

البته باید اشاره کرد که بهتر است برای اجرای لوله کشی شوفاژ از لوله های 5لایه استفاده کرد به دلیل اینکه لوله های پلیمری در مقابل گرمای زیاد حالت پذیر بوده و ممکن است دچار خسارت شود که برای استفاده از این نوع لوله ها نباید دمای آب بالای 60درجه باشد.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 2

لوله کشی روکار پرمایش با لوله پلیمر

روش لوله کشی گرمایش یا شوفاژ با لوله های پلیمر

همانگونه که توضیح داده شد با روی کار آمدن لوله های 5 لایه و به دلیل تغییر حالتی که لوله های پلیمر در مواجهه با آب گرم تر از 60 درجه دارند توصیه اول این است که حتی المقدور از برای لوله کشی گرمایش لوله های پلیمری استفاده نشود.

اما معمولا برای لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمری به دو صورت عمل می شود.

یک روش، روش ترکیبی با لوله های 5 لایه است که معمولا در زمانی انتخاب می شود که قصد داشته باشید از کلکتور برای لوله کشی گرمایش خود استفاده کنید و روش دوم روش سنتی لوله کشی گرمایش است که عمومیت بیشتری دارد.

 

روش لوله کشی گرمایش بصورت کلکتوری با لوله پلیمر

در این حالت تامین آب برای کلکتور گرمایش و لوله برگشت آب که لوله های اصلی کلکتور هستند با لوله پلیمری انجام می شود و لوله های انشعاب از کلکتور از نوع لوله های 5 لایه انتخاب می شوند.

البته برخی کلکتور را نیز بصورت دستی طراحی می کنند و اجرای لوله کشی گرمایش کلکتوری با این روش برای گرمایش با لوله های پلیمری امکان پذیر است ولی توصیه نمی شود.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 3

لوله کشی ترکیبی گرمایش

در این حالت لوله های رفت و برگشت به کلکتوری از جنس پلیمر اتصال داده می شود و انشعاب ها هم از نوع لوله پلیمر انتخاب می شود.

بنابراین همانند لوله کشی گرمایش بصورت کلکتوری با لوله های 5 لایه در این حالت باید از زیر پکیج لوله آب گرم و یا رفت به کلکتور بالا و لوله برگشت به کلکتور پایین انشعاب دهی شود و آب در مدار این کلکتور ها بوسیله پمپ سیرکولاتور پکیج در گردش در خواهد آمد.

کلکتور به عنوان مرکز کنترل رادیاتورهای ما شناخته می شود. به این صورت که هر بار در صورت خرابی یکی از انشعاب ها و یا رادیاتورها نیازی به خارج کردن همه رادیاتور ها از مدار گرمایش نیست و تنها با قطع مدار مشخص می توانید کار تعمیرات را انجام دهید.

در روش لوله کشی کلکتوری پلیمری انشعابات تماما بصورت مجزا برای هر رادیاتور از کلکتور گرفته می شود و از این انشعابات هیچ انشعاب اضافی تری گرفته نمی شود.

بنابراین هر رادیاتور یک شیر رفت در کلکتور خواهد داشت و یک شیر برگشت که توصیه این است که بصورت موازی و زیر هم قرار بگیرند.

هر چند لوله کشی پلیمری کلکتوری برای گرمایش به دلیل حرارت بالا و تغییر حالت خیلی توصیه نمی شود. اما این گفته دلیل بر کیفیت بد لوله ها نخواهد بود.

زیرا با تمام این توصیفات لوله های پلیمری هر چقدر هم که تغییر حالت داشته باشند، ولی خیلی کم دچار نشتی و یا ترکیدگی می شوند و مقاومت بالایی دارند.

با این حال اگر لوله های پلیمری رادیاتور هم دچار ترکیدگی شدند، مقاله علت ترکیدگی لوله شوفاژ به همراه نحوه تشخیص نشتی و رفع آن می تواند برای عیب یابی و رفع آن به شما کمک کند.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 4

لوله کشی گرمایش بصورت سنتی

در روش سنتی، کلکتوری در کار نیست. در این حالت لوله های رفت و برگشت از زیر پکیج به هیچ عنوان به سمت کلکتور هدایت نمی شوند.

برای لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمری بصورت سنتی ابتدا باید مسیر نصب رادیاتورها را تعیین و علامت گذاری کنید. سپس بر اساس نقشه چیدمان و یا استقرار رادیاتورها بهترین مسیر برای لوله کشی اصلی گرمایش انتخاب شود.

معمولا در خانه هایی که مهندس تاسیسات داشته باشند این مهندس تاسیسات است که نحوه لوله کشی را بواسطه نقشه کشی دقیق مشخص می کند ولی در هر صورت باید لوله های اصلی لوله کشی گرمایش پلیمری به شکلی در نظر گرفته شود که به راحتی و ترجیحا با کمترین میزان استفاده از زانو و پیچ و خم بتوانید انشعاب های مورد نیاز را برای رادیاتورها بگیرید.

در این روش به دو صورت می توان عمل کرد.

  • اگر قرار است لوله کشی روکار گرمایش با لوله های پلیمری انجام شود بهتر است لوله ها در پایین ترین قسمت دیوار و بصورت موازی در کنار هم اجرا شوند 
  • اگر قرار است لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمری در خانه های نوساز و یا خانه هایی که بازسازی کامل دارند اجرا شود می تواند بصورت کف خواب و در سطح زمین اجرا شود.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 5

در این حالت باید لوله ها را چه در پایین دیوار اجرا شده باشند و چه در کف زمین به شکلی اجرا کنید که درست در محل نصب شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها بتوانید انشعاب گیری کنید.

یک انشعاب از لوله رفت برای قسمت بالای رادیاتور و یک انشعاب برای لوله برگشت در قسمت پایین رادیاتور باید در نظر گرفته شود.

تفاوتی که این انشعاب گیری با لوله کشی گرمایش با لوله های 5 لایه دارد در این است که زانوها به صفحه نصب اتصال داده نمی شوند و باید مستقیما به لوله اتصال داده شوند.

ضمن اینکه لوله ها هم می تواند در زیر کار اجرا شود. در این حالت باید برای نصب شیر رفت و برشت باید از یک زانو استفاده شود.

اما اگر لوله کشی روکار گرمایش با لوله پلیمری انجام دادید نیاز به استفاده از زانو نیست و بهتر است لوله ها بصورت مستقیم تا محل نصب شیر رفت و برگشت اجرا شوند.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 6

نحوه انشعاب گیری رادیاتورها از لوله های روکار گرمایش پلیمری

در هر صورت در روش سنتی لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمری باید یک لوله رفت و یک لوله برگشت در تمام مسیر رادیاتورها اجرا شود و انتهای این لوله کشی به رادیاتور انتهایی ختم می شود.

سپس از پایین آخرین رادیاتور لوله برگشت در مجاورت لوله رفت اجرا و از هر رادیاتور در مسیر برگشت یک انشعاب به این لوله اتصال داده می شود تا زمانی که به زیر پکیج و محل اتصال لوله برگشت لوله ختم شود.

در روش لوله کشی سنتی گرمایش با توجه به تعداد رادیاتورها قطر لوله اصلی انتخاب می شود. لوله های 20، 25 و 32 به ترتیب از کوچکترین تا بزرگترین ابعاد خانه ها توصیه می شود.

با این تعریف اگر در خانه ای تنها دو تا سه انشعاب نیاز است یک لوله پلیمری با قطر 20 کفایت می کند، اگر تعداد رادیاتور ها تا حدود 6 رادیاتور بود قطر لوله 25 و اگر تعداد بیشتری رادیاتور داشتید از لوله 32 توصیه می شود استفاده کنید. اما لوله انشعابات رادیاتورها معمولا با قطر 20 انتخاب می شود.

البته این فرمول صورت دقیقی از قطر لوله ها نیست و تجربی اعلام شده چرا که میزان پیچ و خم لوله ها، طول مسیر لوله کشی، قدرت پیکج، ابعاد رادیاتور ها و ... در این محاسبه باید در نظر گرفته شوند.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 7

انشعاب گیری از لوله های گرمایش در روش سنتی

یکی دیگر از معایب اصلی لوله کشی رادیاتورها به روش سنتی با لوله پلیمر عدم توزیع گرما بصورت عادلانه و مساوی بین رادیاتورها است به این صورت که رادیاتوری که اولین انشعاب را دارد معمولا از رادیاتورهای دیگر داغ تر و رادیاتور آخر معمولا از سایر رادیاتور ها سردتر خواهد بود.

به همین دلیل توصیه می شود اگر این نوع لوله کشی را برای گرمایش مد نظر دارید حتما اصلی ترین رادیاتور خود را ترجیحا در اولین مسیر انشعاب قرار دهید.

اتصال لوله های پلیمری با دستگاه اتو لوله و حرارت زیاد اتفاق می افتد و اگر توسط مجریان خبره لوله کشی این نوع لوله کشی اجرا شود مقاومت بالایی نسبت به حرارت خواهند داشت و به این راحتی سوراخ و یا دچار خرابی نخواهند شد.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 8

ضمن اینکه یک گروه تاسیساتی خبره می داند که به چه شکل باید این لوله ها را مهار کند تا با مواجهه با گرمای زیاد به این راحتی تغییر شکل ندهد.

انتخاب متریال، جنس لوله و اتصالات، نحوه مهار لوله ها، نقشه لوله کشی گرمایش، قطر و اندازه لوله ها و بسیاری از موارد دیگر تعیین کننده کیفیت کار لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمر است.

به همین دلیل توصیه می شود همیشه به سراغ شرکت ها و یا گروه های تاسیساتی برای اجرای لوله کشی های خود بروید که تجربه و دانش لازم را داشته باشند.

جهت مشاهده انواع رادیاتور در طرح های مختلف به همراه قیمت بر روی لینک رادیاتور در سایت دیجیکالا بزنید.

ما در گروه تاسیسات 24 ساعته با انتخاب بهترین کارشناسان برگزیده در سطح شهر تهران و با رعایت اصول حرفه ای در اجرای انواع لوله کشی آب و گرمایش و همچنین لوله کشی فاضلاب در تلاش هستیم تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماییم.

تجربه اجرا و رضایت بالای مشتریان گواه این ادعای ما است که خدمات گروه تاسیسات 24 ساعته با ضمانت اجرا و اصول دقیق محاسبات لوله کشی و با بهترین متریال و اتصالات انجام خواهد شد.

ضمن اینکه استقرار نیروهای ما در تمامی مناطق تهران دسترسی و ارائه مشاوره تخصصی و خدمات 24 ساعته را برای مشتریان محیا کرده است.

لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمر 9

شما هم می توانید تنها با یک بررسی ساده و نگاهی به تجارب پر بار کارشناسان ما و با خیال آسوده انواع لوله کشی های خود را به ما واگذار کنید.

ضمن اینکه باید در نظر داشته باشید که لوله کشی آب و گرمایش بسته به شرایط خانه و یا محل کار شما باید انتخاب شود و گاها استفاده از لوله پلیمری با تمام توصیه ها بهتر از لوله های 5 لایه برای برخی از مناطق می باشد.

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

گروه ها و شرکت های معماری و مشتریان محترم و شهروندان تهرانی می توانند به منظور برخورداری از شرایط همکاری و استفاده از خدمات تخصصی گروه تاسیسات 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز با کارشناسان ما در تماس باشند.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

همین حالا درخواست خود را ثبت کنید تا مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنیم

درخواست سرویسکار متخصص

سوالات متداول

ما در تمام مناطق شهر تهران، مشهد و شیراز فعالیت داریم.

باتوجه به اینکه همکاران ما در تمام مناطق شهر مستقر هستند، هزینه ای بابت ایاب و ذهاب از مشتریان نمیگیریم.

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد. اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

بابت مشاهده دستمزدها به صفحه تعرفه خدمات مراجعه کنید. همچنین لازم به ذکر است بعضی از پروژه ها را فقط بعد از بازدید میتوان قیمت اعلام کرد که آنها نیز هنگام تماس تلفنی مجری تاسیساتی با شما قبل از آمدن به محل پروژه قیمت حدودی اعلام می شود.

در این صورت فقط هزینه کارشناسی 50.000 تومان از شما دریافت می شود که اگر کار تعمیر را به ایشان بسپارید این هزینه کارشناسی از دستمزد انجام کار کم می شود یعنی غیر از دستمزد تعمیرات هزینه ای بابت کارشناسی از شما نمی‌گیرند.

تمامی سرویسکاران مجموعه ما قبل از شروع همکاری توسط تیم امور مجریان، از لحاظ تخصصی و فنی مورد سنجش قرار می گیرند.

شما میتوانید از 2 طریق سفارش خود را ثبت کنید:

1. در صفحه درخواست سرویسکار متخصص، فرم خدمات درخواستی مورد نظر خود را پر کنید تا سفارش شما ثبت شود.

2. با شماره های قسمت تماس با ما، تماس گرفته و سفارش خود را به صورت تلفنی به همکاران ما اعلام کنید.

نمونه لوله کشی آب و شوفاژ انجام شده توسط همکاران ما

 

نظر سرکار خانم جلالی در مورد تجربه استفاده از خدمات تاسیسات 24 ساعته

اشتراک گذاری این صفحه