امتیاز کاربران
ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در این نوشته، راهکارهای مناسب جهت تنظیم و سرویس مشعل موتورخانه، برای شما عزیزان ارائه شده است.

پس از بیان مقدمه ای کوتاه از مشعل موتورخانه، شیوه تنظیم کردن یک مشعل گازی را با ذکر مراحل آن شرح داده شده و در نهایت، توصیه هایی جهت سرویس دوره ای آن، بیان شده است.

تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

 

مشعل وسیله ای برای انتقال نهایی سوخت مایع یا گاز به همراه هوا، به اتاق اشتعال دیگ یا هر دستگاه دیگر مصرف كننده سوخت و احتراق و كنترل آن می باشد.

كار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است. بیشترین و پركاربردترین استفاده مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرهاست.

در انواع دیگ های به کاررفته در موتورخانه ها مشعل هایی با ظرفیت های كاری متفاوت استفاده می شود.

اساس كار مشعل موتورخانه بدین شكل است كه با پاشش سوخت (عمدتا گاز یا گازوییل) از طریق ورودی و ایجاد جرقه، حرارت مورد نیاز را به صورت شعله تامین می کند.

بدیهی است تنظیم درست مشعل، باعث بهبود کارایی آن و  افزایش بازدهی سیستم موتورخانه می شود.

همچنین هرچه هنگام سرویس مشعل، راهکارهای مناسب تری اتخاذ شود، مدت زمان استفاده از مشعل، افزایش یافته و همزمان، کارایی سیستم ارتقا می یابد.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه 1

 شکل 1مشعل گازی نصب شده در موتورخانه

در زیر، با شیوه تنظیم مشعل گازی آشنا خواهیم شد:

ابزار و وسایل لازم


مراحل تنظیم مشعل گازی موتورخانه:

ابتدا، کلید اصلى برق ورودى به مشعل را قطع می کنیم.

در قدم بعد، به وسیله یک آچار مناسب در مشعل را باز می کنیم.

همچنین مهره ماسوره یا مهره لوله ورود گاز به داخل مشعل را باز کرده و دو عدد پیچ نگه دارنده لوله گاز را که بعد از شیر برقى در بدنه مشعل قرار دارد شل می نماییم.

مجموعه لوله گاز، الکترود جرقه و الکترود یون شبکه احتراق را بیرون آورده و پیچ روى بست الکترود جرقه و الکترود یون را شل می کنیم.
در گام بعدی، فاصله میان الکترود جرقه و شبکه احتراق و یا فاصله میان دو الکترود جرقه از هم در مدل هاى دیگر را حداقل ۳ میلی متر تنظیم می کنیم.

فراموش نکنیم که فاصله میان الکترودهاى جرقه (از نقاط فلزى قسمت هاى دیگر مشعل) بایستی به اندازه اى باشد که امکان جرقه زدن بین الکترود و این قسمت هاى فلزى وجود نداشته باشد. این فاصله ها باید حداقل ۳ میلی متر باشد.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه 2

 شکل 2نمای شماتیکی از قسمت جلویی مشعل گازسوز

توجه1

دقت شود که میله یونیزاسیون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد و فاصله هوایى بین میله زمین (عصایى) و میله یونیزاسیون (الکترود یون)، را بین ۳ تا ۵ میلی متر تنظیم کنیم.

در گام بعد، مجموعه را در محل خود بسته و براى تنظیم شبکه احتراق، پیچ قفل کننده (۳) را شل می نماییم و در ادامه به وسیله بادامک تنظیم شعله (2) مجموعه شبکه احتراق را، با جلو و عقب بردن، تنظیم می کنیم.

در نهایت پس از تنظیم شعله، پیچ قفل کننده (۳) راسفت می کنیم و برق ورودى به مشعل را وصل کرده و مشعل را استارت می زنیم.

توجه2

در این مرحله، به وسیله آمپرمتر انبرى، با قراردادن یکى از سیم هاى تغذیه (نول یا فاز) در داخل قسمت (انبر)، میزان جریان عبورى به مشعل را مشاهده و آن را با آمپر نامى دستگاه مقایسه نماییم.

درصورت مغایرت حتماً مشعل را خاموش و علت یابى می کنیم. برای این منظور لازم است، شفت الکتروموتور، دمنده و قسمت هاى گردنده وارسى گردد. بدین ترتیب تنظیم یک مشعل گازی با طی فرآیند ذکر شده، انجام می شود.

برای اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید به مقاله تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه مراجعه فرمایید و با علل مشکلات شایع مشعل های گازی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ها آشنا شوید.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه 3

 شکل 3نمایی از یک مشعل گازی

در ادامه نکاتی چند در مورد بازرسی از مشعل های گازی هنگام سرویس های دوره ای، آورده شده است:

الف) تنظیم شعله

تنظیم شعله بایستی به گونه ای انجام شود كه شاهد هیچ برخوردی بین شعله و انتهای دیگ نباشیم.

این کار بایستی در نقطه ای كه دیگ و مشعل در بالاترین راندمان خود قرار دارند، صورت گیرد و حد استاندارد محصولات احتراق مطابق با استانداردهای موجود رعایت گردد و همچنین هوای اضافه در كمترین مقدار ایمن آن مطابق با استانداردهای ملی باشد.

توجه

در موتورخانه هایی كه مشعل به کار رفته در آن ها، از نوع گازوییل سوز است، بایستی علاوه بر اندازه گیری غلظت محصولات احتراق، فرآیند آنالیز دود نیز مطابق استاندارد ملی، انجام شود.

 • وضعیت درزبندی و یا نشتی دیگ بایستی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امكان اصلاح شود.
 • درزبندی سایر منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نیز در صورت امكان با چسب آلومینیوم یا خمیر دیگ انجام شود.
 • نصب دامپر مناسب روی دودكش، در صورت امكان توصیه می شود. همچنین بنا به توصیه، درصورتی که تعویض بخشی از دودكش لازم باشد، بایستی این كار با هماهنگی مسئول موتورخانه انجام گیرد.
   درصورتیكه مكش دودكش مثبت یا صفر باشد، بایستی با بازبینی آن از عدم گرفتگی مسیر دودكش اطمینان حاصل شود.

ب) بازبینی دقیق یون شعله و جرقه زن و در صورت لزوم تعویض آن با هماهنگی مسوول تاسیسات ساختمان.
پ) بازبینی شعله پخش كن و شعله پوش و تنظیم آن ها در صورت نیاز.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه 4

شکل 4تنظیم مشعل گازی موتورخانه توسط تکنسین

توجه

در موتورخانه هایی كه سوخت مشعل آن ها، گازوییل است، عملكرد پمپ و نازل گازوییل به صورت چشمی بررسی شود.

 • همچنین در هنگام سرویس بایستی، لقی و نصب صحیح مشعل را در محل خود مورد بررسی قرار داد. بازدید حس كننده فشار گاز و هوا و رله و اطمینان از استقرار و تنظیم صحیح آن ها نیز جز فعالیت های انجام شده در تنظیم مشعل موتورخانه به شمار می آید.

برای آشنایی با رله مشعل گازی می توانید به مقاله مدار و نقشه رله مشعل گازی و همچنین رله مشعل گازی از طریق همین سایت مراجعه فرمایید.

 • برای ایجاد تطابق نسبی میان ظرفیت دیگ و مشعل، با مقایسه مقدار مصرف اولیه گاز و مقدار مصرف بهینه به دست آمده، مقدار گاز ورودی مشعل به صورت متناسب كم یا زیاد شود. در این حالت توجه شود که شعله به ته دیگ نخورده و حتی الامكان 80 درصد طول دیگ را بپوشاند.

برای آشنایی بیشتر می توانید مقاله تنظیم شیر برقی مشعل گازی را از طریق همین سایت مطالعه فرمایید.

 • پس از تنظیم اولیه دبی گاز یا گازوییل، دریچه هوا طوری تنظیم شود كه مقدار CO در محدوده استاندارد تعریف شده قرار گیرد و هوای اضافه در كمترین مقدار ممكن خود باشد (توصیه می گردد این مقدار كمتر از 30 درصد باشد).
 • چنانچه با تنظیم دریچه هوای مشعل، رسیدن به این نقطه امكان پذیر نبود می توان با كم كردن تدریجی و اندك دبی گاز یا گازوییل و تغییر دریچه هوا به درجه مطلوب دست پیدا کرد.
 • توجه شود که هوای تازه و كافی برای احتراق مناسب مشعل باید همیشه با تهویه مناسب در موتورخانه وجود داشته باشد.

 سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه 5

 شکل 5 سرویس مشعل موتورخانه توسط یک تکنسین

 • توصیه می شود در لوله كشی گاز مشعل از شیر قطع و وصل و فیلتر گاز متناسب با قطر لوله گاز استفاده شود. همچنین شلنگ و اتصالات گاز مصرفی بایستی مورد تائید شركت ملی گاز و استاندارد باشد.
 • از مناسب بودن محل نصب قبلی اطمینان حاصل کرد. به این منظور محل نصب شیر گاز باید نزدیك به مشعل و به گونه ای باشد كه حداكثر با یك شیلنگ به طول یک الی یک و نیم متر به مشعل متصل شود و آنقدر هم نزدیك نباشد كه مزاحمتی برای نصب و یا سرویس مشعل ایجاد کند.
 • هنگام سرویس، بررسی شود که فشار گاز ورودی به موتورخانه مناسب و كافی باشد.
 • اگر دو یا چند مشعل همزمان از یك خط لوله گاز تغذیه می شوند برای متوازن كردن جریان و کنترل افت فشار گاز حتما باید بالانسر(متعادل کننده) نصب شود.
 • اتصال فیلتر به مشعل، بایستی با شیلنگ فشار قوی انعطاف پذیر باشد. طول شیلنگ باید به اندازه ای باشد كه نه بر روی زمین بیافتد و نه در معرض حرارت و گرمای بدنه دیگ قرار بگیرد و همچنین امكان دسترسی آسان به منظور سرویس مشعل به راحتی فراهم باشد.
 • از نصب بودن یك كلید قطع برق اضطراری خارج از موتورخانه اطمینان حاصل کرد تا هنگام رخداد خطر (نشت گاز یا بروز آتش سوزی) بتوان در اسرع وقت، برق موتورخانه را از بیرون قطع كرد.
 • همچنین مدارهای برقی بر اساس استاندارهای پذیرفته شده اجرا شود و موارد ایمنی همچون برقرار بودن اتصال زمین و كاركرد درست و مطمئن فیوزها و ... به درستی انجام شده و مورد بررسی قرار گیرد.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه 6

پس از پایان عملیات سرویس برای اطمینان از عملكرد درست مشعل باید آن را روشن و خاموش كرد و همواره به این نکته توجه داشت كه احتراق خوب بدون دود و بو است و دود كردن مشعل، صدای بیش از حد مشعل، احساس خفگی در موتورخانه، روشن نشدن مشعل و ... نشان از کارکرد نامناسب مشعل می باشد.

راهکارهای سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه ساختمان در این نوشته، مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم این مطلب، سهمی هرچند کوچک در افزایش دانش تاسیساتی شما عزیزان در عرصه تجهیزات موتورخانه ها، داشته باشد.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه، به جهت تاثیری که بر کارکرد کلی سیستم حرارتی دارد، کاری تخصصی بوده که بایستی توسط نیروی مجرب انجام شود.

 

به همین منظور، چنانچه می خواهید مشعل موتورخانه خود را به صورت دوره ای سرویس و تنظیم کنید، فرم درخواست سرویسکار را پر کنید یا با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی، با حضور در محل، ضمن بررسی مشکلات مشعل، به تنظیم و سرویس آن بپردازند.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

تاسیسات ۲۴ ساعته در کنار شماست تا به شما کمک کند مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنید

درخواست سرویسکار متخصص

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +4 # گودرزی 1397-02-21 22:59
چرا مشعل درست وقتی به کار افتاد بلافاصله ریست میکند و دوباره شروع به کار می کند و این جریان مرتبا ادامه دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # اسماعیلی 1397-02-22 19:07
دلایل زیادی دارد مثلا رله خراب است، یا کلید تنظیم فشار درست نیست، یا مدار میله شعله خراب شده یا اتصال فاز و نول دارد . باید از نزدیک بررسی شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود -1 # شاطری 1397-02-24 21:47
سلام
چرا مشعل جرقه نمی زند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-02-25 22:35
سلام وقت شما بخیر
سرور موتور، خرابی رله، گیر کردن دریچه ها و قطع بودن برق عوامل اصلی هستند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اکبری 1397-02-26 23:18
آیا کثیفی فیلتر می تواند باعث خاموش شدن مشعل باشد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-02-27 16:18
بله دوست عزیز. وقتی فیلتر کثیف باشد گاز فشار زیادی ندارد و مشعل خاموش می شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1397-10-26 00:54
با سلام
چرا وقتی جرقه زن قطع میشود شعله هم خاموش میشود.ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1397-10-27 03:06
سلام سوالتون ناقص هست ولی اگه منظورتون اینکه مشعل جرقه میزنه وشعله میگیره و بعد خاموش میشه ایراد داره، یا یون چسبونده یا شیر برقی عمل نمیکنه یا گاز و هوا تنظیم نیست و... باید تست بشه تا مشکل پیدا بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1397-10-28 13:03
بله جرقه میزنه شعل ایجاد میشه ولی وقتی جرقه خاموش میشه شعله هم خاموش میشه یون هم بررسی شده مشکلی نداره.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-10-29 01:33
سلام به احتمال زیاد یا پریشرگازایراد دارد و یا شیربرقی باز نمی کند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # همدان ق م 1397-11-01 09:48
سلام استاد بزرگوار یه مشعل داریم با جرقه زن جفت یون تنظیمش میکنیم یه روز بعد وگاهی دوروزبعد وگاهی یه ساعت بعد ریست میشه لطفا بفرمایید مشکل از کجاست تشکر میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-11-02 00:21
سلام قطعات باید تست شود احتمال داره یون شعله باشه یا شیربرقی باز نکنه و یا ترانس یکی درمیون بزنه و یا هوا و شعله تنظیم نباشه تا تست نشه معلوم نمیکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # جواد 1398-10-25 22:55
سلام ببخشید میشه از قسمت رله مشعل برق گرفت ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-10-26 12:43
دوست عزیز سلام این کار را نکنیدچون رله یک وسیله ایمنی هستش و فقط مدار فرمان بهش وصل میشه اکثر رله ها نهایتا 4 امپر تحمل دارند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی انصاری 1398-11-22 10:22
سلام / چند روز اخیر گاز شهری قطع شد و بعد از 3ساعت وصل شد . ولی بعد از وصل شدن مشعل شوفاژخانه کار می کند ولی گرمای مناسب قبلی را به داخل آپارتمانها نمی دهد . ممنون میشوم پاسخ دهید .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-22 22:22
سلام کاربر گرامی ترموسات مشعل را چک کنید که دما ترموسات را دست کاری نکرده باشند و پائین نیاورده باشن و بعد از مطمئن شدن از روشن بودن پمپ های خطی که معمولا در موتورخانه ها به رنگ قرمز میباشد مطمئن شوید چون بعضی از این پمپ ها برقشون با کلید استپ استارت خاموش روشن میشه و بعد از قطع برق و وصل شدن دوباره برق نیاز دارد که دوباره کلید استارت آن زده شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1398-12-18 14:52
سلام ما یه مشعل داریم بعد از اینکه روشن میکنیم حدود ۳۰ ثانیه فعال هست و بعد خاموش میشه دلیلش چی هست؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-12-18 20:46
دوست عزیز سلام اگر چشمی داره تمیزش کنید اگر مشکل حل نش تعویض اگر میله یون دارد باید تعویض شو در اخر رله
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن