آیا درباره نحوه سرویس و تعمیر دیگ و پره موتورخانه اطلاعاتی دارید؟

آیا می دانید چه زمانی باید دیگ و پره موتورخانه را تعویض نمایید؟

ما به منظور پاسخ دهی به سوالات شما، در این مطلب به سراغ سرویس و تعمیر دیگ موتورخانه رفته ایم و درباره وسایل مورد نیاز و مراحل انجام کار توضیحاتی ارائه داده ایم.

همچنین در ادامه نحوه تعویض پره معیوب دیگ چدنی را با شرح وسایل لازم آن و مراحلی که برای انجام آن باید طی شود، بررسی کرده ایم.

پس با ما همراه باشید تا تمام نکات لازم در خصوص سرویس و تعویض دیگ و پره های موتورخانه را با شما به اشتراک بگذاریم.

 

عوامل موثر بر خرابی دیگ آب گرم

در ابتدا لازم است بدانیم چه عواملی باعث خرابی دیگ چدنی در موتورخانه می شود تا در صورت امکان از بروز خرابی ها جلوگیری کنیم.
در کلیپ کوتاه زیر آقای اسماعیلی عوامل موثر بر خرابی دیگ آب گرم را بیان می کنند.

 
و حالا میتوانیم به سراغ سرویس و تعمیر دیگ برویم
 

 ابزار و وسایل کار برای سرویس و تعمیر دیگ

 •  بُرس سیمى مخصوص سرویس دیگ
 • ماسک دهنى
 • فازمتر
 • آچارآلن
 • پیچ گوشتى 
 • آچار تخت 
 • آچار فرانسه
 • شیلنـگ آب 
 • روغـندان
 • چراغ قوه
 • طناب
 • پارچه تنظیـف
 • گونى کنفى
 • ماسه
 • برس دستى یا جارو.

 تعویض دیگ و پره های موتورخانه 1

 شکل 1 دیگ موتورخانه و اجزای آن

 

مراحل سرویس و تعمیر دیگ

 1.  کلید برق مشعل را در تابلوى برق موتورخانه، به حالت قطع در می آوریم.
 2.  رله مشعل را از روى  پایه رله جدا کرده و سپس سیم هاى فاز و نول را، با رعایت نکات ایمنى، از پایه رله باز می کنیم. همچنین براى ایمنى بیشتر، توصیه می شود که سر سیم هاى فاز و نول را به طور موقت با چسب برق بپوشانیم.
 3. شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل را به وسیله آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا می کنیم.
 4. پیچ هایى که مشعل را به دیگ متصل کرده است باز می کنیم. سپس مشعل را از دیگ جدا کرده و در محل مناسبى قرار می دهیم.
 5. لوله هاى رابط دودکش دیگ را از دیگ و دودکش عمودى جدا می کنیم. در قدم بعد، آن ها را به محل مناسبى برده و تمیز می کنیم (به این منظور، حتما از ماسک استفاده نماییم).
 6.  دریچه هاى بالایی و پایینی دیگ را در قسمت جلو و دریچه پشت دیگ را از بدنه دیگ باز می کنیم.
 7.  با یک برس دستى یا جارو داخل محفظه احتراق دیگ را تمیز کرده و مواد زاید را به بیرون انتقال می دهیم.
 8.  با یک برس سیمى مخصوص فضاى بالاى پره هاى دیگ را از طریق دریچه بالایى تمیز می کنیم.
 9.  با استفاده از شیلنگ آب، قسمت هاى مختلف دیگ را به طور کامل شست و شو و تمیز می کنیم.
 10.  براى تمیز کردن دودکش عمودى، قسمت پایین آن را به طور موقت از داخل موتورخانه مسدود می کنیم.
 11.  مقدارى ماسه را (بسته به قطر دودکش عمودى) درون گونى می ریزیم. بعداز آن، در گونی را به وسیله طنابى محکم می بندیم.
 12. برروى پشت بام کلاهک دودکش را برمی داریم وگونی را به آهستگی درون دودکش عمودى به طرف پایین و بالا حرکت می دهیم تا دوده هاى جداره دودکش را بتراشد و دودکش را کاملاً تمیز کند (از استحکام گونى و طناب، قبل از تمیز کردن دودکش، مطمئن شوید).
 13. پس از اتمام کار، کلاهک دودکش را، در محل خود قرار می دهیم.
 14.  درداخل موتورخانه، قسمت پایین دودکش را که به طور موقت بسته شده بود، باز کرده و دوده هاى آن را نیز تخلیه و تمیز می کنیم.
 15.  هم دریچه هاى بالایی و پایینی دیگ را در قسمت جلویی آن، و هم دریچه پشت دیگ را با استفاده از نخ نسوز و خمیر نسوز در محل خود قرار داده و پیچ هاى آن را پس از روغن کارى سفت می کنیم
 16.  لوله هاى دودکش افقى را، بین دیگ و دودکش عمودى، بار دیگر نصب می کنیم.
 17.  مشعل را  مجددا بر روى دیگ نصب کرده و اتصالات الکتریکى و گازوئیل آن را نیز می بندیم.
 18.  محل موتورخانه و روى دیگ را به طورکامل شسته و تمیز می کنیم.
 19. در حین سرویس دیگ و دودکش، استفاده از لباس کار و ماسک الزامى است. همچنین محل موتورخانه باید داراى تهویه مناسبى باشد. درضمن لازم است، سرویس کارانى که به طور مرتب کار سرویس دیگ و مشعل را به عهده دارند، روزانه مقدارى شیر بنوشند.

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 2شکل 2 نمایی از یک دیگ موتورخانه

در کلیپ زیر مهندس اسماعیلی کارشناس تاسیسات توضیح می دهند سرویس دیگ آب گرم موتورخانه شامل چیست و زمان مناسب آن چه وقتی می باشد.

 

 ابزار و وسایل کار مورد نیاز برای تعویض پره های دیگ موتورخانه

 • پره سالم دیگ
 • دیگ جمع کن
 • چکش آهنى
 • چکش چوبى یا پلاستیکى 
 • ضد زنگ
 • خمیر نسوز
 • نخ نسوز دیگ
 • تراز بنایی 
 • آچار رینگى
 • پیچ گوشتى 
 • آچار تخت 
 • گوه (قلم)
 • آچار براى میله دیگ جمع کن.

 

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 4شکل 4 سرویس و تعمیر پره های دیگ توسط تکنسین 

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 5

شکل 5 تکنسین در حال تعویض و تعمیر پره دیگ موتورخانه 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 6

شکل 6 تصویر شماتیکی از یک دیگ موتورخانه و مسیرهای ارتباطی آن

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 7

شکل 7 تصویری از پره های تعویض شده یک دیگ موتورخانه

 مراحل اجراى کار تعویض پره معیوب دیگ چدنى

 1. کلید اصلى و فیوز مربوط به مشعل را به حالت قطع در می آوریم.
 2. شیر فلکه هاى خط رفت و برگشت دیگ و شیر فلکه پرکن مخزن انبساط را بسته و با باز کردن شیر تخلیه دیگ، آب داخل دیگ و مخزن انبساط را تخلیه کنیم.
 3.  رله مشعل را از روى پایه رله جدا می کنیم. سپس سیم هاى فاز و نول را، با رعایت نکات ایمنى، از پایه رله باز کرده و سرسیم هاى فاز و نول را به طور موقت با چسب برق می پوشانیم.
 4.  شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل را با آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا می کنیم.

 5.  پیچ هایى را که مشعل را به دیگ متصل کرده است، باز و مشعل را از دیگ جدا کرده و در محل مناسبى قرار می دهیم.

 6. سیم هاى آکوستات مستغرق را باز و آکوستات را از روى دیگ جدا کنیم.

 7.  مانومتر و ترمومتر نصب شده روى دیگ را باز کنیم.

 8.  دودکش اتصال به دیگ را از بدنه دیگ جدا کنیم.

 9.  با آچار مناسب، فلنج اتصال لوله رفت و برگشت به دیگ را از بدنه دیگ باز می کنیم.

 10. مهره میل مهارهاى دیگ را با استفاده از آچارتخت مناسب باز و میل مهارها را از دیگ جدا می کنیم.

 11.  پره معیوب را با استفاده از قلم (گوه) و قرار دادن آن بین دو پره و با ضربات چکش آهنى از پره هاى سالم جدا می کنیم.

 12.  پس از جدا کردن پره معیوب، بوش هاى بالا و پایین پره معیوب را از روى بدنه پره بیرون آورده و محل بوشها را کاملا تمیز کنیم.

 13. بوش هاى نو (متناسب بودن بوش و پره دیگ الزامى است، در غیر اینصورت پره تعویض شده،آب بندى نخواهد شد) و محل سوراخ روى پره دیگ را کاملاً به ضدزنگ آغشته می کنیم.

 14.  بوش ها را به طور یکنواخت و افقى در محل قرارگیرى جا می زنیم. به منظور جازدن بوش ها باید از چکش لاستیکى استفاده شود تا در بوش ها تغییر فرم و لهیدگى به وجود نیاید.

 15. نخ نسوز را داخل شیار قرار داده و با چکش لاستیکی آن را محکم می کنیم.

 16.  پره نو را مقابل بوش ها قرار می دهیم. سپس به وسیله ضربات ملایم چکش لاستیکى پره را در محل خود، تا اندازه اى که مقدور است، جا می زنیم.

 17.  در صورتى که پره تعویضى از پره هاى میانى دیگ باشد، بوش هاى بالا و پایین و محل قرارگیرى آن ها را به ضدزنگ آغشته کرده و به وسیله چکش لاستیکى در محل خود قرار می دهیم.

 18. در داخل شیار پره هاى باز شده از نخ نسوز استفاده کنیم.

 19.  میله دیگ جمع کن را از داخل محل بوش ها از تمام پره هاى دیگ، از بالا و پایین عبور داده  و جمع کردن پره نو را در میان پره هاى قبلى شروع می کنیم.

 20.  به هنگام مونتاژ پره نو میان پره هاى قبلى دیگ، باید دقت کنیم که فاصله بین دو پره در بالا و پایین یکسان باشد، تا بوش ها دچار تغییر فرم نگردند و عمل مونتاژ به طور مطلوب صورت پذیرد. از این جهت پیچ و مهره دیگ جمع کن در بالا و پایین باید به تناسب با هم سفت گردند.

 21.  پس از سوار کردن پره نو در میان سایر پره ها، درز بین پره نو و دو طرف آن را با خمیر دیگ به طور کامل آب بندى می کنیم.

 22. پس از اجراى عمل مونتاژ و درزبندى کامل، قبل از اینکه میله دیگ جمع کن را باز کنیم، لازم است که میل مهارها را بر روى دیگ نصب کرده و پس از اطمینان از محکم بسته شدن آن ها، مهره دیگ جمع کن را باز کنیم.

 23.  دقت کنیم که قراردادن واشر فنرى پشت مهره هاى میل مهار، جهت انبساط احتمالی دیگ، ضروری است. مهره هاى میل مهار باید تا حدى سفت شوند که واشر فنرى اندکى باز بماند.

 24.  پس از مونتاژ کامل دیگ، با قرار دادن واشر نسوز بین فلنج و بدنه دیگ،فلنج هاى رفت و برگشت را به طور ضربدرى و هماهنگ می بندیم.

 25. در این مرحله، اقدام به باز کردن مسیر آب ورودى به دیگ می کنیم تا دیگ پر شود و همچنین از نداشتن نشتى دیگ اطمینان حاصل کنیم.

 26.  مشعل، آکوستات مستغرق، ترمومتر، مانومتر و دودکش ها را بر روى دیگ نصب می کنیم.

 27.  روپوش دیگ را در سر جای خود مستقر کرده و تمامی اتصالات و قطعات و شیرآلات را به حالت اول درمی آوریم.

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 8

 شکل 8 تصویری از دیگ در داخل موتورخانه که توسط تکسنین تعمیر شده است

بصورت مفصل در بالا در مورد نحوه تعویض پره های دیگ موتورخانه اطلاعات کامل داده شد، در کلیپ زیر این مراحل را بصورت مختصرتر از زبان همکارمان می شنویم.

 

جمع بندی

حال که با تمام جزییات انجام تعویض دیگ و پره های موتورخانه آشنا شدید، بر خود لازم می دانیم که 2 مورد از مهم ترین نکات آن را در اختیار شما قرار دهیم.

 • در حین سرویس دیگ و دودکش باید حتماً از لباس کار و ماسک استفاده نمایید و سرویسکاران این حوزه باید روزانه مقداری شیر بنوشند.
 • زمانی که قصد دارید پس از انجام تعویض پره معیوب دیگ چدنی، مسیر آب ورودی به دیگ را باز کنید تا پر شود باید از نداشتن نشتی دیگ اطمینان حاصل کنید.

همان طور که حتماً متوجه شده اید اگر دیگ و پره های دچار نقص فنی شوند، کارکرد کل سیستم گرمایشی ساختمان با مشکل مواجه می شود.

پس برای این که از وقوع این معضل جلوگیری نمایید لازم است که تعویض و سرویس دیگ و پره های موتورخانه را به سرویسکاران کاربلد بسپارید.

مجموعه تاسیسات 24 با به کارگیری نیروهایی خبره و حرفه ای و سال ها تجربه در زمینه کار با موتورخانه در کنار شما است تا نیاز شما را به خدمات تاسیساتی به بهترین شکل ممکن برطرف نماید.

شما با سپردن کار خود به این مجموعه، ضمن این که از مشاوره و بازدید اولیه رایگان برای پروژه خود بهره مند می شوید، هیچ نوع هزینه ای بابت ایاب و ذهاب مجریان به محل پروژه پرداخت نخواهید کرد.

بنابراین فرصت را از دست ندهید و سفارش خود به با پر کردن فرم درخواست سرویسکار متخصص و یا تماس با شماره تلفن های موجود در سایت، به این مجموعه حرفه ای بسپارید.

منبع: در نگارش بخش هایی از این نوشته، از راهنمایی های عنوان شده در کتاب کارگاه تاسیسات حرارتی رشته تاسیسات زمینه صنعت شاخه آموزش فنی و حرفه ای استفاده شده است.

اگر نیاز به یک تاسیساتی حرفه‌ای دارید

همین حالا درخواست خود را ثبت کنید تا مشکل تاسیساتی‌تان را در اسرع وقت برطرف کنیم

درخواست سرویسکار متخصص

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

سوالات متداول

ما در تمام مناطق شهر تهران، کرج، مشهد، شیراز، شهریار، اسلامشهر، اصفهان، تبریز، رشت، اهواز، اراک، پردیس، رودهن، بومهن، پرند، دماوند، قم، ارومیه، کرمانشاه، شهر قدس فعالیت داریم.

باتوجه به اینکه همکاران ما در تمام مناطق شهر مستقر هستند، هزینه ای بابت ایاب و ذهاب از مشتریان نمیگیریم.

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد. اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

بابت مشاهده دستمزدها به صفحه تعرفه خدمات مراجعه کنید. همچنین لازم به ذکر است بعضی از پروژه ها را فقط بعد از بازدید میتوان قیمت اعلام کرد که آنها نیز هنگام تماس تلفنی مجری تاسیساتی با شما قبل از آمدن به محل پروژه قیمت حدودی اعلام می شود.

در این صورت فقط هزینه کارشناسی 200.000 تومان از شما دریافت می شود که اگر کار تعمیر را به ایشان بسپارید این هزینه کارشناسی از دستمزد انجام کار کم می شود یعنی غیر از دستمزد تعمیرات هزینه ای بابت کارشناسی از شما نمی‌گیرند.

تمامی سرویسکاران مجموعه ما قبل از شروع همکاری توسط تیم امور مجریان، از لحاظ تخصصی و فنی مورد سنجش قرار می گیرند.

شما میتوانید از 2 طریق سفارش خود را ثبت کنید:

1. در صفحه درخواست سرویسکار متخصص، فرم خدمات درخواستی مورد نظر خود را پر کنید تا سفارش شما ثبت شود.

2. با شماره های قسمت تماس با ما، تماس گرفته و سفارش خود را به صورت تلفنی به همکاران ما اعلام کنید.

برخی از سوابق کاری مرتبط با سرویس و تعمیر موتورخانه و تجهیزات وابسته

 

نظر آقای محمدزاده در مورد تجربه استفاده از خدمات مجموعه تاسیسات 24 ساعته

 

اشتراک گذاری این صفحه