21رای

معاینه فنی موتورخانه ها و به دنبال آن تنظیم مشعل و سایر تجهیزات موتورخانه و از بین بردن ایرادات فنی یافت شده، روش بسیار سودمندی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است و همزمان با کاهش آلودگی هوا و ارتقا سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان، نزدیک به 5 الی 10 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی را هم به دنبال دارد. در همی راستا، عملکرد مشعل به عنوان یکی از اجزای کلیدی موتورخانه، بایستی به طور مداوم بررسی و در صورت نیاز، عیب یابی شده و در جهت رفع عیوب آن، تعمیرات لازم به عمل آید.

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه1

چنانچه مشعل گازی در ابتدای کار، با مشکل مواجه شود، موارد زیر را بررسی نمایید:

 •  برق مشعل
 •  مسیر سوخت(شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا)
 • وضعیت کلیدها روی پنل کنترل

از طرف دیگر، سرویس ونگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال و به ترتیب زیر انجام گیرد:

 • کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار می دهیم
 •  فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشک ولطیف آن را تمیز می کنیم
 •  اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم
 •  اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم
 •  شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم
 • نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم
 •  الکترود هارا به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد
 • فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم
 • کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه2 

در جدول زیر، شماری از عیب های رایج مشعل موتورخانه با ذکر علت و همچنین راهکار پیشنهادی، آورده شده است

شما عزیزان می توانید با مراجعه به این جدول، جواب بسیاری از سوالات خود را در ارتبط با عیب یابی مشعل های موتورخانه دریافت کنید

 

شماره

عیب

علت

چگونگی رفع عیب

1

کافی نبودن فشار

کم بودن فشار شبکه گاز

از تنظیم خارج شدن کلید فشار گاز و یا معیوب شدن آن

کثیف شدن فیلتر

با شرکت گاز برای تنظیم فشار گاز تماس بگیریم

کلید را تنظیم و یا تعویض کنیم

فیلتر را تمیز کنیم

2

کار نکردن موتور در حالت بسته بودن اتصال برق

خراب بودن کلید فشار هوا

وجود اشکال در مشعل یا سیم کشی

خراب بودن خازن موتور

خراب بودن رله مشعل

خراب بودن موتور

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

کلید مشعل را تنظیم کنیم و یا سیم کشی مشعل را بررسی و اشکال آن را رفع کنیم

موتور را تعویض کنیم

3

کار نکردن موتور به علت باز بودن مدار برق مشعل

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز مخصوص شعله

وجود اشکال در سیم کشی موتور به پایه رله

تنظیم نادرست اکوستات

معیوب بودن کلید فشار هوا

فیوز اصلی جریان برق را تعویض کنیم

فیوز مخصوص مشعل را تعویض کنیم

سیم کشی موتور را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

اکوستات را بررسی و تنظیم کنیم

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

4

کار نکردن درست مشعل

از تنظیم خارج شدن کلید فشار هوا یا خراب شدن آن

کلید فشار هوا را تنظیم یا تعویض کنیم

5

ریست شدن رله چند ثانیه پس از تشکیل شعله

کثیف یا معیوب بودن میله یونیزاسیون

متصل نشدن بدنه مشعل به زمین

برعکس بودن اتصال فاز و نول به پایه

وضعیت میله یونیزاسیون و مدار آن را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

رله را تعویض کنیم

اتصال بدنه مشعل را به زمین وصل کنیم

فاز و نول را در جای خود صحیح وصل کنیم

6

جرقه زده نشدن

اتصال کوتاه شدن الکترودهای جرقه و یا خراب بودن آن

معیوب شدن کابل های جرقه

خراب شدن ترانسفورمر جرقه

خرابی رله

الکترودها را تنظیم یا تعویض کنیم

کابل های جرقه را تنظیم کنیم

ترانسفورمر جرقه را تعضویض کنیم

رله را تنظیم کنیم

7

خاموش شدن مکرر مشعل در حین کار

تنظیم نبودن شعله

زیاد بودن فاصله بین الکترودها

باز نشدن گاز شیر مغناطیسی و درست عمل نکردن ترانسفورمر جرقه

جریان گاز و هوا را تنظیم کنیم

فاصله بین الکترودها را تنظیم کنیم

ولتاژ را حتی الامکان تقویت کنیم

8

جرقه زده نشدن در عین حال که بادزن مشعل مدام کار می کند

خراب شدن سرو موتور

معیوبی رله

گیر کردن دریچه هوای مشعل

سرو موتور را تعویض کنیم

رله معیوب را تنظیم کنیم

دریچه هوای مشعل را رفع گیر کنیم

9

پس زدن شعله

وجود اشکال در سیستم جرقه زنی

نیاز به گاز یا هوا بیش از مقدار لازم

الکترودها را بررسی و در صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنیم

ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابی تعویض کنیم

اتصال کابل جرقه به الکترودها را بررسی و در صورت شل بودن سفت کنیم و اگر اتصال بدنه کرده است آن را برطرف کنیم

گاز یا هوا را بررسی و تنظمی کنیم

10

زیاد بودن صداق احتراق

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن مقطع دودکش یا گرفتگی داشتن آن

درست نبودن نسبت هوا و گاز در سوخت

کوچکی بادزن

دیگ و دودکش را تمیز کنیم

دودکشی با مقطعی مناسب انتخاب کنیم

نسبت هوا و گاز را تنظیم کنیم

بادزن مناسبی انتخاب کنیم

11

زیاد بودن صدای مشعل

لق خوردن دریچه تنظیم هوا

محکم نبودن دریچه تنظیم هوا در جای خود

نصب نادرست موتور در جای خود

معیوبی یاتاقان های موتور

لقی دریچه را برطرف کنیم

بادزن را در جای خود محکم کنیم

موتور را درست نصب کنیم

یاتاقان های موتور را تعویض کنیم

12

کار نکردن موتور

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز برق شعله

وجود اشکال در سیم کشی برق ویا کلید برق

خرابی رله

درست کار نکردن اکوستات یا ترموستات

نچرخیدن بادزن

سوختن الکتروموتور و یا خرابی خازن آن

قطع بودن سیم کشی موتور به پایه رله

فیوز را تعویض کنیم

کلید برق و یا سیم کشی برق مشعل را بررسی و اصلاح کنیم

رله خراب را تعویض کنیم

اکوستات یا ترموستات را بررسی و در صورت نیاز تعویض می کنیم

بازردن را بررسی و گیر آن را برطرف می کنیم

الکتروموتور سوخته یا خازن را تعویض می کنیم

سیم کشی موتور به پایه رله قطع شده را وصل می کنیم

13

جرقه زده نشدن با کار کردن موتور

تمام شدن گازوییل در منبع

کشیده شدن لوله مکش پمپ هوا یا داتشن گرفتگی در آن

گرفتگی نازل

کثیفی فیلتر

فاصله زیاد الکترودها

قطع بودن اتصال جرقه زن به پایه لره

معیوبی ترانسفورمر جرقه

معیوبی الکترودها

اتصال بدنه الکترودها

اگر گازوییل در منبع تمام شده باشد، آن را پر می کنیم

لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد، مکان سوراخ را پیدا کرده و برطرف کردن گرفتگی آن

نازل را باز می کنیم و تمیز می کنیم

فیلتر را تمیز می کنیم

فاصله الکترودها زیاد باشد برق مشعل را قطع و فاصله آن را تنظیم می کنیم

اتصال جرقه زن به پایه را وصل می کنیم

الکترودهای معیوب را تعویض می کنیم

الکترودهای اتصال یافته را جدا می کنیم و اتصال را برطرف می کنیم

14

مشعل روشن شده و کمی بعد از آن خاموش می شود

کشندگی لوله مکش پمپ هوا یا گرفتگی آن
سوراخ داشتن لوله ها و شیرها
تمام شدن سوخت

سرواخ را پیدا کرده و برطرف می کنیم

منبع گازوئیل را بررسی و پر می کنیم

15

پودر شدن نامناسب سوخت و کوتاه و نامنظم بودن شعله

گرفتگی نازل

کافی نبودن فشار برای پودر کردن سوخت

نازل را تمیز می کنیم

اگرفشار برای پودر کردن سوخت کافی نباشد، پمپ را بررسی می کنیم. ممکن است چرخ دنده های آن فرسوده باشند، آن ها را تمیز می کنیم

فیلتر کثیف شده آن را تمیز می کنیم

اگر پمپ هوا می کشد سوراخ را پیدا کرده و آن را درست می کنیم

اگر منبع گازوییل بیش از حد مجاز سه متر پایین تر از مشعل قرار دارد، آن را به حد مجاز برسانیم

اگر سیستم دولوله ای است، شاید توپی میان بر از جایش خارج شده است،آن را سرجایش بگذاریم

16

صدای احتراق زیاد است

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن یا گرفتگی مقطع دودکش

تنظیم نبودن یا کاملا باز بودن دمپر دودکش

بزرگی یا کثیفی نازل و یا درست نبودن زاویه اش

بیش از حد جلو رفتگی نازل

درست نبودن فشار پمپ گازوییل

مناسب نبودن مخلوط هوا و گازوییل

دیگ و دودکش را تمیز می کنیم

با دودکش مناسب تعویض و گرفتگی را رفع کنیم

دمپر دودکش را تنظیم کنیم

با نازل مناسب تعویض کنیم

نازل را در جای مناسب قرار دهیم

فاشر پمپ گاز را اصلاح می کنیم

دریچه هوا و دبی پمپ را تنظیم می کنیم

 

 

نظر جناب آقای جارچی در مورد تجربه استفاده از خدمات ما در زمینه تعمیر موتورخانه

 

شما دوست عزیز، چنانچه برای عیب یابی و تنظیم مشعل موتورخانه خود، نیاز به تکنسین مجرب دارید، در اولین فرصت با ما تماس بگیرید تا همکاران باتجربه ما در اسرع وقت مشکل را برطرف نمایند.

 
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را ثبت کنید

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود 0 # مهدی 1396-11-26 11:48
سلام
توی بهینه سازی موتور خانه شعله چگونه باید باشد؟
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود -1 # اسماعیلی 1396-11-26 17:49
سلام
از نظر ظاهری باید شعله آبی بسوزد و نوک شعله در دو سوم دیگ تمام شود. یعنی به آخر دیگ نرسد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ارجمند 1397-01-19 21:10
با سلام
عذر میخوام، آیا نصب فیلتر گاز ضروری است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-01-20 18:02
سلام
بله، نصب فیلتر گاز با سایز و فشار کار مناسب بعد از شیر ربع گرد گاز و قبل از رگولاتور گاز و شیرهای برقی ضربه ای یا تدریجی گاز مشعل ، از اولین تجهیزات موردنیاز خط گاز در مشعل های گازسوز است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عماد 1397-01-22 20:07
سلام . خسته نباشید
استفاده از بالانسر در چه مواردی لازم است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-01-23 15:54
سلام. وقت شما بخیر
چنانچه فشار خط گاز تامین سوخت مشعل 2 پوند باشد ،استفاده از بالانسر (Balancer) جهت تنظیم و بالانس تغییرات اندک فشار گاز تغذیه مشعل گازی با سایز و دبی موردنیاز گاز مشعل،در ابتدای خط گاز ضروری است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمود رسولی 1397-06-07 11:11
باسلام وخسته نباشید بزرگوار شوفاژ خانه ما ده روز پیش خاموش کرد ود یدم چراغ رله روشن است ریست کردم تا چند روزی کارکرد دوباره این اتفاق افتاد ریست کردم موتور کار می کرد تا شعله می خواست روشن شود باز اورلد می کرد رله را عوض کردم خوب شد ولی بعض وقتها دوبار خاموش می کرد مجدد رله عوض کردم یکی دوروزی خوب بود دبار همانطور شد ریست که می کنی یک دوروز کار مکند باز خاموش میشود در صورتی که به چیزی دست نزد یم وقبلا چند سالی بدون عیب کار میکرد. ضما رله اولی ان مارک ساترونیک سویس بود وپای شش ان خال زده بود.باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-06-11 10:29
سلام دوست عزیز وقت شما بخیر
سعی کنید با سمباده یونی که جلوی مشعل هست را پاک کنید و با فشار هوا تمام داخل مشعل را باد بگیرید .
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # خدام 1397-07-26 14:22
سلام
مشعل موتورخانه منزل ما گازی است و هنگام کار مشعل هیچ مشکلی ندارد اما در طی یک روز ممکن است یک یا چند بار ریست شود و حتی زمانی که رله را ریست می کنیم هیچ اشکالی دیده نمی شود و عادی است. مشکل اینجاست که تا بحال من ندیده ام حین استارت ریست می شود یا حین کار یا حین خاموش شدن! چند تعمیرکار برای این کار آمده اند ولی متوجه نشده اند. برای این موضوع چه راهکاری را پیشنهاد می دهید
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-07-27 21:52
سلام وقت شما بخیر
باید دمپر هوای مشعل تنظیم شود نسبت ترکیب گاز و هوا به مقدار کمی بهم ریز شده . رنگ شعله ی مشعل باید دو سوم آب و یک سوم انتهای مشعل زرد باشد. در ضمن تهویه فضای موتورخانه هم روی کارکرد مشعل تاثیر دارد .
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن