درخواست تلفنی سرویسکار
۰۲۱-۹۱۰۱۳۷۶۱

مجموعه تاسیسات 24 ساعته به منظور تکمیل کادر فنی و تخصصی خود از بین بهترین و ماهرترین نصاب ها و تعمیرکاران پکیج در شهر مشهد نیرو جذب می نماید.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته به منظور تکمیل کادر فنی خود، از تعمیرکاران حرفه ای در حوزه موتورخانه در شهر شیراز، دعوت به همکاری می نماید.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته به منظور تکمیل تیم فنی و تخصصی خود در شهر مشهد از مجریان لوله کش دعوت به همکاری می نماید.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته در نظر دارد به منظور تکمیل تیم فنی و تخصصی خود در مشهد از مجریان نصاب و تعمیرکار پمپ آب دعوت به همکاری نماید.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته در جهت تکمیل کادر تخصصی خود، از استادکاران ماهر در زمینه نصب و تعمیر پمپ آب در شهر اهواز، دعوت به همکاری می نماید.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته در نظر دارد به منظور تکمیل کادر فنی و تخصصی خود از تعمیرکاران موتورخانه در شهر مشهد دعوت به همکاری نماید.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته قصد دارد به منظور تکمیل کادر تخصصی و فنی در حوزه تاسیسات با افراد متخصص در مشهد همکاری نماید.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته به منظور تکمیل کادر تخصصی خود در شهر اهواز از مجریان تاسیساتی دعوت به همکاری می کند.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته به منظور تکمیل تیم تخصصی خود قصد استخدام تعمیرکار و نصاب کولر گازی در اهواز را دارد.

استخدام نصاب شیرآلات

گروه تاسیسات 24 ساعته در راستای تکمیل نیروی انسانی متخصص و حرفه ای خود از تمامی افرادی که دارای دانش و تخصص کافی در امور تاسیسات نصب شیرآلات و رادیاتور های مختلف و حوله خشک کن می باشند دعوت به همکاری می کند:

استخدام تعمیر کار کولر گازی در غرب تهران

گروه تاسیسات 24 ساعته در راستای تکمیل نیروی انسانی متخصص و حرفه ای خود از تمامی افرادی که دارای دانش و تخصص کافی در تعمیر انواع کولر گازی می باشند و در ضمن شرایط احراز زیر را هم دارند دعوت به همکاری می نماید:

استخدام نصاب و تعمیرکار پمپ آب خانگی

گروه تاسیسات 24 ساعته در راستای تکمیل نیروی انسانی متخصص  و حرفه ای خود  نیاز به افرادی با توانایی های زیر به منظور تصدی پست نصاب و تعمیرکار پمپ آب خانگی دارد:

گروه تاسیسات 24 ساعته در راستای تکمیل نیروی انسانی متخصص خود نیاز به افرادی توانا در حوزه امور تاسیسات موتورخانه با شرایط زیر دارد:

گروه تاسیسات 24 ساعته جهت تکمیل کادر تولید محتوای خود اقدام به جذب نیروی متخصص با شرایط زیر می کند:

گروه تاسیسات 24 ساعته جهت تکمیل کادر فروش و گسترش فعالیت های خود اقدام به جذب نیروی متخصص در شاخه کارشناسی فروش با شرایط زیر می کند:

صفحه1 از2